Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Yuşə 22:1—34

MÜNDƏRİCAT

  • Şərqdəki qəbilələr evlərinə qayıdır (1—8)

  • İordan bölgəsində qurbangah tikilir (9—12)

  • Qurbangahın məqsədi (13—29)

  • Narazılıq həll edilir (30—34)

22  Yuşə rubənliləri, cadlıları və Mənəssə qəbiləsinin yarısını çağırıb  onlara dedi: «Siz həm Yehovanın qulu Musanın buyruqlarına əməl etdiniz,+ həm də mənə itaətkar oldunuz.+  Bu günə qədər, bütün bu vaxt ərzində siz soydaşlarınızı tək qoymadınız,+ Allahınız Yehovanın buyruqlarına əməl etməyi özünüzə borc bildiniz.+  Allahınız Yehova söz verdiyi kimi, soydaşlarınızı əmin-amanlığa qovuşdurdu.+ İndi Yehovanın qulu Musanın İordan çayının o biri tayında* sizə mülk verdiyi torpaqlardakı çadırlarınıza qayıda bilərsiniz.+  Ancaq Yehovanın qulu Musanın sizə verdiyi əmrlərə və qanunlara cidd-cəhdlə əməl edin.+ Allahınız Yehovanı sevin,+ Onun yolu ilə gedin,+ əmrlərinə itaət edin,+ Ona bağlanın,+ bütün qəlbinizlə, bütün varlığınızla+ Ona qulluq edin».+  Sonra Yuşə onlara xeyir-dua verib yola saldı. Onlar çadırlarına qayıtdılar.  Mənəssə qəbiləsinin yarısına Musa Başanda irs vermişdi.+ Qəbilənin digər yarısına isə Yuşə İordanın qərb tərəfində soydaşları arasında torpaq verdi.+ Onları da çadırlarına göndərdi və xeyir-dua verib  dedi: «Böyük sərvətlə, sürü-sürü heyvanlarla, qızılla, gümüşlə, mislə, dəmirlə və bol-bol libaslarla çadırlarınıza qayıdın.+ Düşmənlərinizdən götürdüyünüz qəniməti aparıb qardaşlarınızla bölüşün».+  Bundan sonra rubənlilər, cadlılar və Mənəssə qəbiləsinin yarısı Kənan torpağındakı Şiloda digər israillilərdən ayrılıb Gilad torpağına+ — Yehovanın əmrinə görə Musanın onlara sahib olub məskunlaşmaq üçün mülk verdiyi torpaqlara yola düşdülər.+ 10  Rubənlilər, cadlılar və Mənəssə qəbiləsinin yarısı gəlib İordan bölgəsinə çatdı. Onlar Kənan torpağında, İordanın yaxınlığında böyük və möhtəşəm qurbangah tikdilər. 11  Digər israillilərə bu barədə xəbər çatdı.+ Onlar dedilər: «Baxın! Rubənlilər, cadlılar və Mənəssə qəbiləsinin yarısı Kənan torpağının sərhədində, İordan bölgəsində, israillilərə aid tərəfdə qurbangah tikiblər». 12  Bu xəbəri eşidəndə bütün İsrail icması onlara qarşı döyüşmək üçün Şiloda+ toplaşdı. 13  İsraillilər Gilad torpağında yaşayan rubənlilərin, cadlıların və Mənəssə qəbiləsinin yarısının yanına kahin Əlyazarın oğlu Fənhasla+ 14  hər qəbilədən bir nəfər olmaqla on nəfəri göndərdilər. On nəfərin hamısı İsrail alaylarına* aid olan nəsil başçıları idi.+ 15  Onlar Gilad torpağına, rubənlilərin, cadlıların və Mənəssə qəbiləsinin yarısının yanına gəlib dedilər: 16  «Yehovanın icması belə deyir: “Bu nə işdir tutdunuz? Niyə İsrailin Allahına xəyanət etdiniz?+ Yehovanın yolundan döndünüz, bu gün özünüzə qurbangah tikib Yehovaya asi çıxdınız.+ 17  Bəyəm Faurda etdiyimiz günah bizə bəs eləmədi? O vaxt Yehovanın xalqı bunun acısını çəksə də, indiyənəcən bu günahdan təmizlənə bilməmişik.+ 18  Hələ azmış kimi, bu gün də Yehovanın yolundan dönürsünüz! Əgər bu gün Yehovaya asilik etsəniz, sabah O, bütün İsrail icmasına qəzəblənəcək.+ 19  Əgər sahib olduğunuz torpaq murdardırsa, Yehovanın çadırının olduğu yerə,+ Yehovanın mülkü olan torpaqlara+ gəlin və bizim aramızda yaşayın. Ancaq Yehovaya asi çıxmayın, Allahımız Yehovanın qurbangahından savayı başqa qurbangah tikməyin, bizi bu qiyama qatmayın.+ 20  Zarah oğlu Axan+ məhv edilməli şeyi götürüb xainlik edəndə məgər bütün İsrail icması Allahın qəzəbinə tuş gəlmədi?+ Bu günahına görə məhv olan təkcə o olmadı”».+ 21  Rubənlilər, cadlılar və Mənəssə qəbiləsinin yarısı İsrail alaylarının başçılarına+ dedilər: 22  «Allahlar Allahı Yehovaya, bəli, allahlar Allahı Yehovaya+ məlumdur, qoy İsrailə də məlum olsun. Əgər biz Yehovaya qarşı çıxmışıqsa, Ona xəyanət etmişiksə, qoy bizə heç rəhm etməsin. 23  Əgər bu qurbangahı üzərində yandırma qurbanları, taxıl təqdimələri, ünsiyyət qurbanları gətirmək üçün tikmişiksə, məqsədimiz Yehovanın yolundan dönmək olubsa, qoy onda Yehova cəzamızı versin.+ 24  Əslində, bu qurbangahı tikməkdə məqsədimiz başqa olub. Biz qorxduq ki, gələcəkdə sizin övladlarınız bizim övladlarımıza deyəcək: “İsrailin Allahı Yehovadan sizə nə? 25  Ey rubənlilər və cadlılar, Yehova sizinlə bizim aramızda İordan çayını sərhəd qoyub. Yehova ilə sizi bağlayan heç nə yoxdur”. Beləcə, düşündük ki, sizin övladlarınız bizim övladlarımızı Yehovaya ibadət etməyə qoymayacaqlar. 26  Buna görə də bir-birimizə dedik: “Gəlin belə edək: bir qurbangah tikək, amma onun üzərində yandırma qurbanları və başqa qurbanlar gətirilməsin. 27  O, sizinlə bizim aramızda, gələcək nəsillərimiz arasında şahid olsun.+ Belə ki, biz də yandırma qurbanları, ünsiyyət qurbanları və digər qurbanlar gətirib Yehovaya ibadət edək+ və sabah sizin övladlarınız bizim övladlarımıza “Yehova ilə sizi bağlayan heç nə yoxdur” deməsin”. 28  Beləcə, fikirləşdik ki, əgər sabah bizə, ya da bizdən sonrakı nəsillərə belə desələr, biz də belə cavab verərik: “Yehovanın qurbangahının surətinə baxın. Bunu bizim atalarımız tikib. Bu, yandırma qurbanları və başqa qurbanlar üçün yox, sizinlə bizim aramızda şahid olmaq üçündür”. 29  Yehovaya asi olmağı, yandırma qurbanı, taxıl təqdiməsi və başqa qurbanlar gətirmək üçün Allahımız Yehovanın çadırının qarşısındakı qurbangahdan+ savayı başqa qurbangah tikərək Yehovanın yolundan dönməyi heç ağlımıza belə, gətirməmişdik!»+ 30  Kahin Fənhas, icma rəhbərləri və Fənhasla gələn İsrailin alay başçıları Rubən, Cad və Mənəssə övladlarının dediyi bu sözlərdən xatircəm oldular.+ 31  Kahin Əlyazarın oğlu Fənhas Rubən, Cad və Mənəssə övladlarına dedi: «İndi arxayın olduq ki, Yehova bizimlədir, siz Yehovaya xəyanət etməmisiniz. Yehova israilliləri cəzalandırmayacaq». 32  Kahin Əlyazarın oğlu Fənhasla başçılar Giladdan, rubənlilərin, cadlıların yanından Kənan torpağına qayıdıb digər israillilərə xəbər gətirdilər. 33  Bu xəbər israilliləri sakitləşdirdi və onlar Allahı mədh etdilər. Daha heç kim rubənlilər və cadlılarla döyüşüb onların məmləkətini viran etmək barədə bir kəlmə də demədi. 34  Beləcə, rubənlilərlə cadlılar qurbangaha ad* verdilər, çünki dedilər: «Bu qurbangah Yehovanın tək bir Allah olduğuna aramızda şahiddir».

Haşiyələr

Yəni şərq tərəfində.
Hərfən: minlərinə.
Kontekstə görə ehtimal etmək olar ki, qurbangahın adı Şahid idi.