Kontentə keç

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Dili seçin Azərbaycan

Yaradılış 38:1—30

MÜNDƏRİCAT

38  Bu arada Yəhuda qardaşlarından ayrıldı və Xirah adlı ədullamlı bir kişinin yaşadığı yerə gəlib orada çadır qurdu.  Həmin yerdə Yəhuda Şua adında bir kənaninin qızını+ gördü. Qızı aldı və onunla yaxınlıq etdi.  O hamilə qalıb oğlan doğdu və adını Əir+ qoydu.  Qadın yenə hamilə qalıb bir oğlan da doğdu və adını Onan qoydu.  Sonra o, bir oğlan da dünyaya gətirdi və adını Saleh qoydu. Uşaq doğulanda Yəhuda Əxzibdə+ idi.  Yəhuda ilk oğlu Əir üçün arvad aldı. Onun adı Tamar+ idi.  Lakin Yehova Yəhudanın ilki Əirdən narazı idi. Buna görə də Yehova onu öldürdü.  Onda Yəhuda Onana dedi: «Qardaşının arvadını alıb öz qayınlıq borcunu yerinə yetir və qardaşının nəslini davam etdir».+  Amma Onan bilirdi ki, həmin nəsil onunku sayılmayacaq.+ Odur ki, qardaşının nəslini davam etdirməmək üçün onun arvadı ilə yaxınlıq edəndə toxumunu yerə axıdırdı.+ 10  Onun tutduğu iş Yehovanın gözündə pis idi. Buna görə Yehova onu da öldürdü.+ 11  Belə olanda Yəhuda gəlini Tamara dedi: «Oğlum Saleh böyüyənədək atanın evində dul kimi yaşa»; o qorxurdu ki, Saleh də qardaşları kimi ölər.+ Tamar gedib atasının evində yaşadı. 12  Ay keçdi, il dolandı. Bir gün Şuanın+ qızı, Yəhudanın arvadı öldü. Yas günləri qurtarandan sonra Yəhuda dostu ədullamlı Xirahla+ birlikdə Timnaha+, qoyun qırxanlarının yanına getdi. 13  Tamara xəbər çatdı ki, qayınatası Timnaha, qoyun qırxanlarının yanına gəlir. 14  Bunu eşidəndə o, dul paltarını əynindən çıxardı, başına örtük, üzünə isə rübənd saldı, çıxıb Timnah yolunda yerləşən Ənaimin girəcəyində oturdu. O görürdü ki, Saleh böyüyüb, amma onu Salehə almırlar.+ 15  Yəhuda onu görəndə elə bildi ki, fahişədir, çünki o, üzünü örtmüşdü. 16  Yəhuda yoldan dönüb ona yaxınlaşdı və dedi: «Gəl mənimlə gedək». Amma bilmirdi ki, bu, onun gəlinidir.+ O isə soruşdu: «Əvəzində mənə nə verəcəksən?» 17  «Sürümdən sənə bir oğlaq göndərərəm». «Bəs onu göndərənə qədər nə girov qoyacaqsan?» 18  «Nə istəyirsən girov qoyum?» «Möhür üzüyünü,+ qaytanını, bir də əlindəki əsanı». Yəhuda bunları qadına verib onunla yaxınlıq etdi. O uşağa qaldı. 19  Sonra qadın qalxıb getdi. Örtüyünü çıxarıb təzədən dul paltarını geyindi. 20  Yəhuda isə girovu geri almaq üçün ədullamlı dostu+ ilə qadına oğlaq yolladı, ancaq dostu qadını tapa bilmədi. 21  Onda həmin yerin kişilərindən soruşdu: «Ənaimdə, yol qırağında oturan o məbəd fahişəsi haradadır?» Onlarsa cavab verib dedilər: «Burada heç vaxt məbəd fahişəsi olmayıb». 22  O, Yəhudanın yanına qayıdıb dedi: «Onu tapa bilmədim, həm də oranın kişiləri də dedilər ki, orada heç vaxt məbəd fahişəsi olmayıb». 23  Onda Yəhuda dedi: «Qoy şeylər ona qalsın, təki biz biabır olmayaq. Hər halda mən oğlağı göndərdim. Neyləmək olar, sən onu tapa bilmədin». 24  Üstündən üç ay keçdi. Yəhudaya xəbər gətirib dedilər: «Gəlinin Tamar zina edib. O, hamilədir». Onda Yəhuda dedi: «Çıxarın onu, yandırın».+ 25  Onu çıxarıb aparanda Tamar qayınatasına xəbər göndərib dedi: «Mən bu şeylərin yiyəsindən hamiləyəm». Sonra əlavə etdi: «Xahiş edirəm, bax gör bu üzük, qaytan və əsa kimindir».+ 26  Yəhuda əşyalara baxıb dedi: «O, məndən haqlıdır, çünki mən onu oğlum Salehə almadım».+ Yəhuda daha heç vaxt onunla yaxınlıq etmədi. 27  Doğmaq vaxtı gələndə məlum oldu ki, Tamarın bətnindəki əkizdir. 28  Doğuş vaxtı uşaqlardan biri əlini çıxardı, onda mamaça tez onun qoluna qırmızı ip bağladı və dedi: «Birinci bu çıxdı». 29  Amma o, əlini içəri salan kimi qardaşı çıxdı. Mamaça heyrətə gəlib dedi: «Gör bir özünə necə yol açdı!» Buna görə də onun adını Farəs*+ qoydular. 30  Ondan sonra qoluna ip bağlanan uşaq çıxdı. Onunsa adını Zarah*+ qoydular.

Haşiyələr

Mənası: yarılma.
Mənası: şəfəqlənən; doğan (günəş).