Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Yaradılış 21:1—34

MÜNDƏRİCAT

  • İshaq doğulur (1—7)

  • İsmayıl İshaqı ələ salır (8, 9)

  • Həcərlə İsmayıl qovulur (10—21)

  • İbrahim Əbuməliklə əhd bağlayır (22—34)

21  Yehova, dediyi kimi, Saraya nəzər saldı. Yehova verdiyi sözü yerinə yetirdi.+  Sara hamilə qalıb+ İbrahimin ixtiyar çağında Allahın dediyi vaxt bir oğul doğdu.+  İbrahim Saradan doğulan oğlunun adını İshaq+ qoydu.  Allahın tapşırdığı kimi, İbrahim uşağı səkkizinci gün sünnət etdi.+  İshaq doğulanda İbrahim yüz yaşında idi.  Sara dedi: «Allah məni güldürdü. Bunu eşidən hər kəs mənimlə birgə güləcək*.  Kim deyərdi ki, İbrahimin arvadı Sara uşaq əmizdirəcək? Amma işə bir bax, qoca vaxtında ona oğul doğdum».  Gün gəldi, uşaq böyüyüb süddən ayrıldı. İbrahim İshaqın süddən ayrıldığı gün böyük bir ziyafət verdi.  Sara görürdü ki, misirli Həcərin+ İbrahimə doğduğu oğlu İshaqı ələ salır.+ 10  Buna görə də İbrahimə dedi: «Kənizi oğlu ilə birgə buradan qov getsin. Bu kənizin oğlu mənim oğlum İshaqla bir yerdə varis olmayacaq!»+ 11  Oğlu haqqında Saranın dedikləri İbrahimə pis təsir etdi.+ 12  Onda Allah İbrahimə dedi: «Qoy Saranın uşaq və kəniz haqqında dedikləri sənə pis gəlməsin. Ona qulaq as, çünki sənə vəd olunan övlad* İshaqdan törəyəcək.+ 13  Kənizin oğluna+ gəldikdə isə, ondan da bir xalq yaradacağam,+ çünki o, sənin övladındır». 14  İbrahim səhər tezdən durub çörək və bir tuluq su götürdü. Bunları Həcərin çiyninə qoyub onu oğlu ilə birlikdə yola saldı.+ Həcər getdi və Biir-Səbadakı+ səhralıqda dolaşmağa başladı. 15  Tuluqda su qurtaranda Həcər oğlunu bir kolun altına qoydu və 16  «qoy gözlərim balamın ölümünü görməsin» deyərək oradan bir ox mənzili qədər uzaqlaşdı, yerə oturub hönkür-hönkür ağladı. 17  Allah oğlanın səsini eşitdi.+ Allahın mələyi göydən Həcəri çağırıb dedi:+ «Niyə ağlayırsan, Həcər? Qorxma, Allah oğlunun səsini onu qoyub getdiyin yerdən eşitdi. 18  Dur, get oğlunu qaldır, onu əlinlə tut, çünki ondan böyük bir xalq yaradacağam».+ 19  Sonra Allah Həcərin gözlərini açdı və o, bir su quyusu gördü. O gedib tuluğu su ilə doldurdu və oğluna içirtdi. 20  Allahın əli oğlanın üstündə idi.+ O, səhrada yaşadı, böyüyüb oxatan oldu. 21  O, Fəran səhrasında+ yaşayırdı. Anası ona Misir torpağından bir qız aldı. 22  Həmin vaxt Əbuməlik ordu başçısı Feyhulla birlikdə gəlib İbrahimə dedi: «Allah hər işində sənə dayaqdır.+ 23  Allaha and iç ki, nə mənə, nə mənim övladlarıma, nə də övladlarımın övladlarına xainlik etməyəcəksən, mən səninlə xeyirxahlıqla davrandığım kimi, sən də mənimlə və məskən saldığın bu torpağın adamları ilə xeyirxahlıqla davranacaqsan».+ 24  Cavabında İbrahim dedi: «And içirəm». 25  Ancaq İbrahim xidmətçilərinin zor gücünə su quyularını ələ keçirdiyinə+ görə Əbuməlikə narazılığını bildirdi. 26  Əbuməlik cavab verib dedi: «Mənim xəbərim yoxdur bunu kim edib. Sən özün də mənə heç nə deməmisən, bu haqda birinci dəfədir eşidirəm». 27  Onda İbrahim qoyun-quzudan, mal-qaradan götürüb Əbuməlikə verdi və onlar əhd kəsdilər. 28  İbrahim sürüsündən yeddi dişi quzu seçib ayıranda 29  Əbuməlik İbrahimdən soruşdu: «Bu yeddi quzunu nə üçün seçib ayırırsan?» 30  İbrahim cavab verdi: «Quyunu mənim qazdığıma şəhadət olaraq bu quzuları götürməlisən». 31  Buna görə də o, bu yeri Biir-Səba*+ adlandırdı, çünki onların hər ikisi burada and içmişdi. 32  Beləliklə, onlar Biir-Səbada əhd bağladılar+. Bundan sonra Əbuməlik ordu başçısı Feyhulla birlikdə qalxıb geri, filiştlilərin+ torpağına qayıtdı. 33  İbrahim Biir-Səbada yulğun ağacı əkdi və orada əbədi Allah+ olan Yehovanın adını çağırdı.+ 34  İbrahim filiştlilərin torpağında xeyli müddət yaşadı.+

Haşiyələr

Digər variant: mənə güləcək.
Hərfən: toxum.
Mənası: and quyusu; yeddilərin quyusu.