Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Yaradılış 17:1—27

MÜNDƏRİCAT

  • İbrahim çoxlu xalqların atası olacaq (1—8)

    • İbrama İbrahim adı verilir (5)

  • Sünnət əhdi (9—14)

  • Saraya Sara adı verilir (15—17)

  • Vəd olunmuş oğul İshaq (18—27)

17  İbram doxsan doqquz yaşında olanda Yehova ona görünüb dedi: «Mən Qadir Allaham. Mənim yolumla get və kamil* ol.  Mənimlə sənin aranda olan əhdi gerçəkləşdirəcəyəm+ və nəslini çoxaltdıqca çoxaldacağam».+  Bunu eşitcək İbram üzüstə düşdü. Allah sözünə davam edib dedi:  «Mən səninlə əhd bağlamışam,+ sən çoxlu xalqların atası olacaqsan.+  Adın daha İbram* yox, İbrahim* olacaq, çünki səni çoxlu xalqların atası edəcəyəm.  Nəslini çoxaltdıqca çoxaldacağam. Səndən xalqlar törəyəcək, nəslindən padşahlar çıxacaq.+  Mənimlə sənin və gələcək övladın* arasındakı əhdi nəsildən-nəslə davam edən əbədi əhd olaraq tutacağam:+ Mən sənin və övladlarının* Allahı olacağam.  Qərib kimi yaşadığın torpağı — bütün Kənan diyarını əbədilik sənə və gələcək övladlarına* verəcəyəm.+ Mən onların Allahı olacağam».+  Sonra Allah İbrahimə dedi: «Sən isə əhdimə əməl et. Həm sən, həm də gələcək övladların* əhdimə əməl etməlisiniz. 10  Mənimlə sizin aranızdakı əhd budur: aranızda kişi cinsindən olan hər kəs sünnət olunmalıdır.+ Siz də, gələcək övladlarınız* da bu əhdə əməl etməlisiniz. 11  Siz sünnət olunmalısınız. Bu, Mənimlə sizin aranızda bağlanan əhdin nişanəsi olacaq.+ 12  Aranızdakı səkkizgünlük oğlan uşaqları, istər evinizdə doğulsun, istərsə də nəslinizdən olmayıb satın alınan yadelli olsun, sünnət olunmalıdır.+ Bu, nəsildən-nəslə belə davam etməlidir. 13  Həm evinizdə doğulan, həm də satın aldığınız hər kəs sünnət olunmalıdır.+ Bədəninizdə nişanəsi olan əhdim əbədi əhd olacaq. 14  Kim sünnət olunmazsa, xalqının arasından yox edilməlidir*. Həmin kəs Mənim əhdimi pozub». 15  Sonra Allah İbrahimə dedi: «Arvadın Sarayı+ isə daha Saray* deyib çağırma, bundan sonra onun adı Sara* olacaq. 16  Onu mübarək qılacağam, o, sənə oğul doğacaq;+ onu mübarək qılacağam, o, xalqların anası olacaq, ondan xalqların padşahları törəyəcək». 17  Bunu eşidəndə İbrahim üzüstə düşdü və gülüb ürəyində dedi:+ «Heç yüz yaşlı kişinin də uşağı olar? Hələ Saranı demirəm, doxsan yaşında qadın da uşaq doğar?»+ 18  İbrahim Allaha dedi: «Kaş ki İsmayıl Sənin xeyir-duanı alaydı!»+ 19  Allahın cavabı belə oldu: «Arvadın Sara sənə oğul doğacaq, adını İshaq*+ qoyacaqsan. Əhdimi onunla və onun gələcək övladı* ilə davam etdirəcəyəm.+ Bu, əbədi əhd olacaq. 20  İsmayılla bağlı diləyini də eşitdim. Onu da mübarək edəcəyəm, çoxlu oğul-uşaq sahibi olacaq, nəslini çoxaltdıqca çoxaldacağam. O, on iki əmir atası olacaq və ondan böyük bir xalq törəyəcək.+ 21  Ancaq əhdim Saranın gələn il bu vaxt+ dünyaya gətirəcəyi İshaqla olacaq».+ 22  Bununla Allah sözünü bitirib İbrahimdən ayrıldı. 23  Həmin gün İbrahim, Allahın dediyi kimi, oğlu İsmayılı, evində doğulan və satın alınan bütün qulları — evində kişi cinsindən olan hər kəsi sünnət etdi+. 24  İbrahim sünnət olunanda+ doxsan doqquz yaşında idi. 25  Oğlu İsmayıl isə sünnət olunanda on üç yaşında idi.+ 26  Həmin gün İbrahim və oğlu İsmayıl sünnət olundu. 27  Onun bütün ev əhli — evində doğulanlar da, yadellilərdən satın alınanlar da onunla birlikdə sünnət olundular.

Haşiyələr

Yaxud qüsursuz.
Mənası: ulu ata.
Mənası: ümmətlərin atası.
Hərfən: toxumun.
Hərfən: toxumunun.
Hərfən: toxumuna.
Hərfən: toxumun.
Hərfən: toxumunuz.
Yaxud öldürülməlidir.
Təxmini mənası: davakar.
Mənası: əsilzadə qadın.
Mənası: gülüş.
Hərfən: toxumu.