Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Qanunun təkrarı 7:1—26

MÜNDƏRİCAT

  • Yeddi xalqı məhv edin (1—6)

  • Allah nə üçün İsraili seçib (7—11)

  • İtaətkarlığın xeyri (12—26)

7  Allahınız Yehova tezliklə daxil olub ələ keçirəcəyiniz diyara+ sizi gətirib çıxaranda sizdən böyük, sizdən güclü yeddi xalqı+ — hetləri, girqaşiləri, amoriləri+, kənaniləri, fəriziləri, hiviləri və yəbusiləri+ qarşınızdan qovacaq.+  Yehova Allahınız onları sizə təslim edəcək, siz də onları məğlub edəcəksiniz.+ Onları mütləq məhv edin.+ Onlarla nə sazişə girin, nə də onlara bir iltifat göstərin.+  O xalqlarla qohum olmayın, nə onlara qız verin, nə onlardan qız alın.+  Çünki onlar övladlarınızı Mənim yolumdan döndərib başqa allahlara qulluq etməyə sövq edəcəklər.+ Onda Yehovanın sizə qəzəbi kükrəyəcək və O, sizi tez bir zamanda məhv edəcək.+  Onlarla belə rəftar edin: qurbangahlarını dağıdın, dik daşlarını*+ sındırın, Aşera bütlərini*+ kəsin, oyma bütlərini yandırın.+  Siz Allahınız Yehovanın müqəddəs xalqısınız. Yehova Allah yer üzündəki bütün xalqların arasından sizi seçib ki, Onun xalqı, Onun xüsusi mülkü olasınız.+  Yehova sizi digər xalqlardan sayca çox olduğunuza görə bəyənib seçməyib,+ əslində siz xalqlar arasında ən kiçiyisiniz.+  Əksinə, Yehovanın sizə olan məhəbbəti, ata-babalarınıza içdiyi anda sədaqəti Yehovanı sövq etdi ki, güclü əli ilə sizi köləlik evindən, Misir padşahı fironun əlindən qurtarsın.+  Yaxşı bilirsiniz ki, Allahınız Yehova bir olan Allahdır, əhdinə sadiq qalan, Onu sevib əmrlərinə riayət edənlərin minlərlə nəslinə məhəbbət göstərən etibarlı Allahdır.+ 10  Ona nifrət edənlərə isə açıq-açığına əvəzini verib onları məhv edər.+ Bəli, belələrindən tərəddüdsüz və açıqdan-açığa qisasını alar. 11  Buna görə bu gün sizə verdiyim əmrlərə, qanun və hökmlərə cidd-cəhdlə əməl edin. 12  Əgər bu hökmlərə həmişə qulaq assanız və onları yerinə yetirsəniz, Allahınız Yehova ata-babalarınıza and içib verdiyi əhdə vəfa edəcək, vəd etdiyi kimi, məhəbbətini sizdən əsirgəməyəcək. 13  Sizi sevəcək, sizə xeyir-bərəkət verəcək, sayınızı çoxaldacaq. O, sizə çoxlu övlad nəsib edəcək,+ torpağınızın məhsulunu, taxılınızı, təzə şərabınızı, yağınızı bərəkətli edəcək, mal-qaranızın, qoyun-keçilərinizin balası çox olacaq.+ 14  Siz xalqların ən mübarəki olacaqsınız,+ aranızda nə bir sonsuz kişi, nə bir sonsuz qadın olacaq. Heyvanlarınızdan biri də qısır olmayacaq.+ 15  Yehova sizdən hər cür azar-bezarı uzaq edəcək, sizi Misirdə eşidib-gördüyünüz dəhşətli xəstəliklərə düçar etməyəcək.+ Onları yağılarınızın canına salacaq. 16  Yehova Allahın sizə təslim etdiyi bütün xalqları yox etməlisiniz.+ Onlara yazığınız gəlməsin.+ O xalqların allahlarına sitayiş etməməlisiniz,+ çünki bu, sizin üçün tələ olacaq.+ 17  Ürəyinizdən “bu xalqlar sayca bizdən çoxdur, onları necə qova bilərik?”+ fikri keçərsə, 18  qorxuya düşməyin,+ Allahınız Yehovanın fironun və bütün Misirin başına gətirdiklərini yadınıza salın.+ 19  Şahidi olduğunuz möhtəşəm hökmləri, Allahınız Yehovanın əlamətlər, möcüzələr göstərərək,+ Öz güclü əli, qüdrətli qolu ilə sizi Misirdən çıxardığını xatırlayın.+ Allahınız Yehova bütün bunları qorxduğunuz xalqların qabağına çıxaracaq.+ 20  Yehova Allahınız onların ruhunu sındırıb* güc-təpərlərini əllərindən alacaq, ta o vaxta qədər ki, sizdən gizlənib sağ qalanlar da məhv olsun.+ 21  Qoy onlar sizi vahiməyə salmasın, çünki Allahınız Yehova, böyük və zəhmli Allah sizinlədir.+ 22  Allahınız Yehova bu xalqları önünüzdən tədricən qovacaq.+ Onların hamısını birdən qırmayacaqsınız, yoxsa vəhşi heyvanlar çoxalıb üstünüzə hücum çəkər. 23  Allahınız Yehova onları sizə təslim edəcək, onları tar-mar edib yerli-dibli yox edəcək.+ 24  Padşahlarını əlinizə verəcək,+ göylər altından onların adını siləcəksiniz.+ Onların kökünü kəsənəcən heç kim qarşınızda duruş gətirə bilməyəcək.+ 25  Bu xalqların allahlarının oyma bütlərini yandırın.+ Üstlərindəki qızıl-gümüşə tamah salmayın, onlardan özünüzə götürməyin,+ yoxsa tora düşərsiniz. Bütün bunlar Allahınız Yehovanın gözündə iyrənc şeylərdir.+ 26  İyrənc şeyləri evinizə gətirməməlisiniz, yoxsa onlarla bir yerdə məhv olarsınız. Belə şeylərdən ikrah etməli, iyrənməlisiniz, çünki onlar məhv edilməli şeylərdir.

Haşiyələr

Bu daşlar bütpərəstlikdə sitayiş məqsədilə istifadə olunurdu.
Digər variant: onları təlaşa salıb, onları dəhşətə salıb.