Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Qanunun təkrarı 31:1—30

MÜNDƏRİCAT

  • Musanın ölümqabağı nəsihəti (1—8)

  • Qanunu xalqa oxumaq (9—13)

  • Yuşənin təyinatı (14, 15)

  • İsrailin asiliyi qabaqcadan bildirilir (16—30)

    • Nəsihətamiz nəğmə (19, 22, 30)

31  Bundan sonra Musa israillilərin qarşısına çıxıb onlara bu sözlərlə xitab etdi:  «Yaşım yüz iyirmini haqlayıb.+ Sizə artıq başçılıq edə bilməyəcəyəm. Yehova mənə deyib ki, İordanın o tayına keçməyəcəyəm.+  Çayı keçəndə başınızın üstündə Allahınız Yehova gedəcək, qarşınızdakı xalqları O Özü məhv edəcək, siz də onların torpaqlarını ələ keçirəcəksiniz.+ Yehovanın dediyi kimi, sizi o taya Yuşə keçirəcək.+  Yehova amori padşahları Sihunla+ Oqu+ məhv edərkən onların və məmləkətlərinin başına nələr gətirmişdisə, bu xalqların da başına eyni şeyi gətirəcək.+  Yehova onları qarşınızda darmadağın edəcək. Onlarla necə buyurmuşamsa, elə rəftar etməlisiniz.+  Cəsur olun, möhkəm olun!+ Onlardan qorxmayın, təlaş etməyin.+ Allahınız Yehova sizinlə gedir. O, sizi atmayacaq».+  Musa Yuşəni çağırıb bütün İsrailin qarşısında ona dedi: «Cəsur ol, möhkəm ol!+ Bu xalqı Yehovanın ata-babalarına onlara verməyi and içdiyi ölkəyə sən aparacaqsan, ölkəni irs olaraq onlara sən verəcəksən.+  Yehova qarşında gedəcək. O, həmişə səninlə olacaq,+ heç vaxt səni atmayacaq. Qorxma, təlaşa düşmə».+  Sonra Musa bu Qanunu yazıb+ Yehovanın Əhd sandığını daşıyan lavili kahinlərə və İsrailin bütün ağsaqqallarına verdi. 10  Musa onlara əmr edib dedi: «Hər yeddi ilin sonunda, borcdan azad etmə ilində təyin olunmuş vaxtda,+ Çardaqlar bayramında+ 11  bütün İsrail Allahınız Yehovanın hüzurunda durmaq üçün+ Onun seçdiyi yerə gələndə Qanunu xalqa oxuyun, qoy hamı eşitsin.+ 12  Kişiləri, qadınları, uşaqları, şəhərlərinizdə yaşayan yadelliləri bir yerə yığın+ ki, hamı qulaq asıb Allahınız Yehovadan qorxmağı öyrənsin və bu Qanunun bütün sözlərinə diqqətlə əməl etsin. 13  Onda onların bu Qanunu bilməyən övladları qulaq asıb+ Allahınız Yehovadan qorxmağı öyrənər və İordanı keçib sahib olacağınız ölkədə ömürlərinin hər gününü Allah qorxusu ilə yaşayarlar».+ 14  Sonra Yehova Musaya dedi: «Ölüm günün yaxınlaşıb.+ Yuşəni çağır, birlikdə Hüzur çadırına girin. Onu başçı təyin edəcəyəm».+ Musa ilə Yuşə Hüzur çadırına girdilər. 15  Bu zaman Yehova bulud sütununda çadırın yanında zühur etdi. Bulud sütunu çadırın girəcəyində durdu.+ 16  Yehova Musaya dedi: «Bir azdan gözlərini həyata yumacaqsan. Bu xalq gedəcəkləri ölkədə qonşu xalqların allahlarına sitayiş etməyə* başlayacaq.+ Məni atacaq,+ onlarla bağladığım əhdi pozacaqlar.+ 17  Onda qəzəbim püskürəcək,+ bu xalqı atacağam,+ onlardan üz döndərəcəyəm.+ Hamısı məhv olub gedəcək. Başları daşdan-daşa dəyəndən sonra, çox müsibətlər çəkəndən sonra+ deyəcəklər: “Allahımız bizimlə deyil, ona görə başımıza bu müsibətlər gəlir”. + 18  Lakin başqa allahlara üz tutub gördükləri şər işlərə görə Mən onlara tərəf belə, baxmayacağam.+ 19  İndi isə bu nəğməni yazıb+ israillilərə öyrədin.+ Qoy bu nəğməni öyrənsinlər. Nəğmə İsrail xalqına qarşı Mənim şahidim olacaq.+ 20  Onları ata-babalarına vəd etdiyim ölkəyə,+ süd-bal axan diyara+ gətirib çıxaranda, orada qarınları tox, şad-xürrəm yaşayanda+ başqa allahlara üz tutub onlara qulluq edəcəklər, Mənə hörmətsizlik edəcək, əhdimi pozacaqlar.+ 21  Başları çox müsibətlər, fəlakətlər çəkəndə+ bu nəğmə onlara qarşı şahidlik edəcək (onların övladları bu nəğməni unutmamalıdırlar). Çünki and içdiyim torpağa gedib çıxmamışdan nəyə meyil saldıqları Mənə yaxşı məlumdur».+ 22  Musa elə həmin gün bu nəğməni yazdı və israillilərə öyrətdi. 23  O*, Nun oğlu Yuşəyə+ tapşırıb dedi: «Cəsur və möhkəm ol!+ Çünki israilliləri and içib vəd etdiyim torpağa sən aparacaqsan.+ Mən səninlə olacağam». 24  Musa Qanunun bütün sözlərini kitaba yazıb+ qurtaran kimi 25  Yehovanın sandığını daşıyan lavililərə göstəriş verib dedi: 26  «Bu Qanun kitabını+ aparıb Allahınız Yehovanın Şəhadət sandığının yanına qoyun.+ O, sizə qarşı şahidlik edəcək. 27  Çünki mən sizin asiliyinizə,+ dikbaşlığınıza+ yaxşı bələdəm. Əgər mən sağ ola-ola Yehovaya qarşı belə asilik edirsinizsə, gör mən öləndən sonra nələr edəcəksiniz! 28  Qəbilələrinizin bütün ağsaqqallarını, məmurları yanıma çağırın. Bütün bu sözləri onlara söyləyib yeri və göyü onlara qarşı şahid tutacağam.+ 29  Çünki bilirəm ki, mən öləndən sonra azğınlaşacaq,+ sizə buyurduğum yoldan dönəcəksiniz və Yehovanın gözündə şər iş gördüyünüz, əllərinizin işi ilə Onu təhqir etdiyiniz üçün axırda başınız müsibətlər çəkəcək».+ 30  Sonra Musa nəğmənin sözlərini bütün İsrail icmasının qarşısında başdan-axıradək söylədi:+

Haşiyələr

Hərfən: allahları ilə zina etməyə.
Görünür, Allah.