Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Nəhəmya 7:1—73

MÜNDƏRİCAT

  • Şəhər darvazaları və darvaza keşikçiləri (1—4)

  • Sürgündən qayıdanların siyahısı (5—69)

    • Məbəd qulluqçuları (46—56)

    • Süleymanın nökərlərinin nəsli (57—60)

  • İş üçün ianələr (70—73)

7  Divar hazır olan kimi+ qapıları yerinə taxdım.+ Sonra darvaza keşikçiləri+, məzmur oxuyanlar+ və lavililər+ təyin etdim.  Qardaşım Hənani+ ilə Qala+ rəisi Hənaniyyəni Yerusəlimə başçı qoydum. Çünki Hənaniyyə çox etibarlı adam idi, onun kimi Allahdan qorxan+ adam az tapılardı.  Mən onlara tapşırdım: «Gün qızana qədər Yerusəlimin darvazaları açılmamalıdır. Axşam keşikçilər hələ növbə çəkərkən darvazaları bağlamalı, rəzələri vurmalıdırlar. Yerusəlim sakinlərini də keşikçi qoyun, bəziləri təyin olunduğu yerlərdə, digərləri isə öz evinin qabağında keşik çəksin».  O vaxt şəhər geniş və böyük idi, əhalisi isə az idi,+ orada hələ ev tikilməmişdi.  Allahım ürəyimə qoydu ki, əsilzadələri, məmurları və xalqı toplayıb adlarını nəsil şəcərəsinə yazım.+ O zaman mən ilk qayıdanların nəsil şəcərəsini tapdım. Orada yazılmışdı:  «Bunlar sürgündən qayıdan əyalət sakinləridir. Onları Babil padşahı Navuxodonosor+ sürgünə aparmışdı.+ Sonralar isə onlar Yerusəlimə və Yəhudaya, hər kəs öz şəhərinə qayıtmışdı.+  Onlar Zərubabil+, Yeşu+, Nəhəmya, Əzriya*, Rami*, Nəhmani, Mərdəhay, Bilşən, Misfarəs*, Bəqvay, Nəhum* və Bəənnah ilə birgə qayıtmışdılar. İsrailli kişilərin sayı:+  Faruş övladları 2172 nəfər;  Şəfətay övladları 372 nəfər; 10  Ərah+ övladları 652 nəfər; 11  Yeşu və Yuab+ nəslindən Fəhat-Muab övladları+ 2818 nəfər; 12  Elam övladları+ 1254 nəfər; 13  Zəttu övladları 845 nəfər; 14  Zəkkay övladları 760 nəfər; 15  Bənya övladları 648 nəfər; 16  Bəbay övladları 628 nəfər; 17  Əzcad övladları 2322 nəfər; 18  Əduniqam övladları 667 nəfər; 19  Bəqvay övladları 2067 nəfər; 20  Adhin övladları 655 nəfər; 21  Hizqiyyə nəslindən Atir övladları 98 nəfər; 22  Həşum övladları 328 nəfər; 23  Bisay övladları 324 nəfər; 24  Xarif övladları 112 nəfər; 25  Gibyon+ övladları 95 nəfər; 26  Beytləhm və Nətufah sakinləri 188 nəfər; 27  Ənatut+ sakinləri 128 nəfər; 28  Beyt-Əzmut sakinləri 42 nəfər; 29  Kiryat-Yarim+, Kəfirə və Biirot+ sakinləri 743 nəfər; 30  Rama və Giba+ sakinləri 621 nəfər; 31  Mihmas+ sakinləri 122 nəfər; 32  Beytel+ və Ay+ sakinləri 123 nəfər; 33  o biri Nəba sakinləri 52 nəfər; 34  o biri Elamın nəslindən olanlar 1254 nəfər; 35  Harim övladları 320 nəfər; 36  Əriha sakinləri 345 nəfər; 37  Lod, Hədid və Unuh+ sakinləri 721 nəfər; 38  Sənah sakinləri 3930 nəfər. 39  Kahinlər+: Yeşu nəslindən Yaday övladları 973 nəfər; 40  İmmir övladları 1052 nəfər; 41  Fəşhur övladları+ 1247 nəfər; 42  Harim+ övladları 1017 nəfər. 43  Lavililər+: Xudav övladlarından, Qədmail+ nəslindən Yeşu övladları 74 nəfər. 44  Məzmur oxuyan+ Asəf+ övladları 148 nəfər. 45  Darvaza keşikçiləri+ olan Səllum övladları, Atir övladları, Təlmun övladları, Aqqub+ övladları, Xətit övladları, Şubay övladları, cəmi 138 nəfər. 46  Məbəd qulluqçuları+: Ziha oğulları, Həsuf oğulları, Təbaut oğulları, 47  Qiruz oğulları, Siya* oğulları, Fədun oğulları, 48  Ləbən oğulları, Haqab oğulları, Salmay oğulları, 49  Hənan oğulları, Qiddil oğulları, Qahar oğulları, 50  Rəya oğulları, Rəsin oğulları, Naqud oğulları, 51  Qəzzəm oğulları, Üzza oğulları, Fasih oğulları, 52  Bişay oğulları, Məunim oğulları, Nəfişəsim* oğulları, 53  Bağbuq oğulları, Haquf oğulları, Xarxur oğulları, 54  Bəslit* oğulları, Məhid oğulları, Xərşa oğulları, 55  Bərquz oğulları, Sisar oğulları, Təmah oğulları, 56  Nazi oğulları, Hatif oğulları. 57  Süleymanın nökərlərinin nəsli+: Sutay oğulları, Söfrət oğulları, Fərid* oğulları, 58  Yalah oğulları, Dərqun oğulları, Qiddil oğulları, 59  Şəfətay oğulları, Xəttil oğulları, Fükrat-Həzzəbayim oğulları, Amun* oğulları. 60  Məbəd qulluqçuları+ və Süleymanın nökərlərinin nəslindən olanlar, cəmi 392 nəfər. 61  Təl-Məlahdan, Təl-Hərşədən, Kərrubdan, Əddundan və İmmirdən gəlmiş, ancaq mənşələrini, hansı nəsildən olduqlarını və İsrail xalqından olub-olmadıqlarını sübut edə bilməyənlər bunlardır:+ 62  Dəlay övladları, Tubiyyə övladları, Naqud övladları, cəmi 642 nəfər. 63  Kahinlər nəslindən: Habay oğulları, Həqquz+ oğulları, giladlı Bərzillayın+ qızlarından arvad alıb onların adını götürən Bərzillay oğulları. 64  Bu adamlar hansı nəsildən olduqlarını müəyyən etmək üçün nəsillərinin adını nəsil şəcərələrində axtardılar, lakin tapmadılar. Buna görə də kahinlikdən məhrum oldular.+ 65  Vali*+ onlara dedi ki, Urim və Tummim* atan kahin+ olmayınca onlar son dərəcə müqəddəs yeməklərdən+ yeyə bilməzlər. 66  Bütün camaatın sayı 42 360 nəfər idi.+ 67  Bunlardan başqa 7337 nəfər qul-qarabaş+, 245 nəfər kişi və qadın müğənni+ var idi. 68  Onların 736 atı, 245 qatırı, 69  həmçinin 435 dəvəsi və 6720 eşşəyi var idi. 70  Nəsil başçılarından bəziləri işin icrası üçün ianə vermişdilər.+ Vali xəzinəyə 1000 qızıl dirhəm*, 50 kasa, 530 kahin geyimi+ vermişdi. 71  Nəsil başçılarından bəziləri bu iş üçün olan xəzinəyə 20 000 qızıl dirhəm və 2200 gümüş mina* ianə etmişdilər. 72  Qalan camaat isə 20 000 qızıl dirhəm, 2000 gümüş mina və 67 kahin geyimi vermişdi. 73  Beləcə, kahinlər, lavililər, darvaza keşikçiləri, məzmur oxuyanlar+, xalqın bir hissəsi, məbəd qulluqçuları və qalan israillilər öz şəhərlərində məskunlaşdılar.+ Yeddinci ay başlayanda+ israillilər artıq öz şəhərlərində yaşayırdılar».+

Haşiyələr

Üz 2:2 ayəsində Sərayah.
Üz 2:2 ayəsində Rəlay.
Üz 2:2 ayəsində Mispar.
Üz 2:2 ayəsində Rəhum.
Üz 2:44 ayəsində Siyah.
Üz 2:50 ayəsində Nəfisim.
Üz 2:52 ayəsində Bəslut.
Üz 2:55 ayəsində Fərud.
Üz 2:57 ayəsində Ami.
Yaxud tirşata. Fars imperiyasında vilayət hakiminin titulu.
Dirhəm, adətən, 8,4 q-lıq fars qızıl darikinə bərabər tutulur. İncildəki dirhəmdən fərqlənir. B14 əlavəsinə bax.
Tövratdakı (İbrani Yazıları) mina 570 q-a bərabərdir. B14 əlavəsinə bax.