Kontentə keç

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Dili seçin Azərbaycan

Həvarilərin işləri 6:1—15

MÜNDƏRİCAT

  • Xidmət üçün yeddi kişi seçilir (1—7)

  • Stefan ittiham edilir (8—15)

6  Şagirdlərin sayı get-gedə artan günlərdə yunandilli yəhudilər ibranidilli yəhudilərdən narazılıq etməyə başladılar, çünki gündəlik yemək paylananda onların dul qadınlarına etinasız yanaşırdılar.+  Onda on iki həvari bütün şagirdləri toplayıb onlara dedilər: «Allahın sözünü kənara qoyub süfrələrə yemək paylamaq bizim tərəfimizdən düzgün olmazdı.+  Buna görə də qardaşlar, aranızdan yaxşı ad qazanmış,+ ruh və hikmətlə dolu+ yeddi kişi seçin ki, onları bu vacib işə nəzarət etmək üçün təyin edək.+  Biz isə özümüzü duaya və Allahın sözünü öyrətmək işinə həsr edək».  Bu təklifi hamı bəyəndi. Onlar imanla və müqəddəs ruhla dolu olan Stefanı, eləcə də Filipi+, Proxoru, Nikanoru, Timonu, Parmenası və antakyalı prozelit Nikolanı seçdilər.  Qardaşlar onları həvarilərin yanına gətirdilər. Həvarilər dua edəndən sonra əllərini onların üstünə qoydular.+  Beləliklə, Allahın sözü vüsət alır,+ Yerusəlimdəki şagirdlərin sayı get-gedə daha da artırdı.+ Hətta çoxlu sayda kahin də iman yoluna qoşulurdu.+  Allahın lütfü və qüdrəti ilə dolan Stefan xalqın arasında möcüzə və əlamətlər göstərirdi.  Lakin Azad edilmişlər Sinaqoqu adı ilə tanınan sinaqoqdan bəzi adamlar, habelə kirenalılardan, isgəndəriyyəlilərdən, kilikiyalılardan və asiyalılardan bəziləri durub Stefanla mübahisə etməyə başladılar. 10  Amma onun sözlərindəki hikmətin və onu danışdıran müqəddəs ruhun qarşısında dura bilmədilər.+ 11  Onlar xəlvətcə bir neçə adam tutub onları öyrətdilər ki, belə desinlər: «Biz bu adamın Musaya və Allaha qarşı küfr söylədiyini öz qulağımızla eşitmişik». 12  Onlar xalqı, ağsaqqalları və mirzələri qızışdırdılar, sonra Stefanın üstünə cumdular, onu qamarlayıb Sinedriona gətirdilər. 13  Gətirdikləri yalançı şahidlər belə dedilər: «Bu adam elə hey bu müqəddəs yerin və Qanunun əleyhinə danışır. 14  Misal üçün, o deyib ki, guya nəsrani İsa bu müqəddəs yeri dağıdıb Musanın bizə verdiyi adət-ənənələri dəyişəcək. Biz bunları öz qulağımızla eşitmişik». 15  Sinedrionda oturanların hamısı ona baxanda gördülər ki, onun üzü mələk üzünə bənzəyir.

Haşiyələr