Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Həvarilərin işləri 12:1—25

MÜNDƏRİCAT

  • Yaqubu öldürürlər; Butrus həbs edilir (1—5)

  • Butrus möcüzəvi surətdə azad edilir (6—19)

  • Mələk Hirodu vurur (20—25)

12  Təxminən həmin vaxt Hirod padşah yığıncaqdakılardan bəzilərinə zülm etməyə başladı.+  O, Yəhyanın qardaşı Yaqubu+ qılıncla öldürdü.+  Görəndə ki, bu iş yəhudilərin ürəyincədir, Butrusu da tutdurdu. (Bu hadisə Mayasız çörək bayramı günlərində baş vermişdi.)+  Butrusu tutub zindana saldı+ və onun keşiyini çəkmək üçün hər biri dörd əsgərdən ibarət dörd qarovul dəstəsi təyin etdi. Hirod onu Pasxadan sonra xalqın qabağına çıxartmaq niyyətində idi.  Beləliklə, Butrus zindanda idi, yığıncaq isə onun üçün gecə-gündüz dua edirdi.+  Hirod Butrusu xalqın önünə çıxartmaq istədiyi günün gecəsi Butrus iki əsgərin arasında yatmışdı. O, iki zəncirlə qandallanmışdı, gözətçilər isə qapının ağzında durub zindanın keşiyini çəkirdilər.  Birdən Yehovanın mələyi peyda oldu+ və hücrə işıqlandı. Mələk Butrusun böyrünə toxunub onu oyatdı və dedi: «Tez ol, dur!» Butrusun əllərindəki zəncirlər açılıb yerə düşdü.+  Mələk dedi: «Əynini geyin, səndəlini ayağına keçir». Butrus onun dediyini etdi. Sonra mələk dedi: «Üst paltarını geyin, dalımca gəl».  Butrus hücrədən çıxıb mələyin dalınca getdi. O, mələyin etdiyi şeylərin gerçək olduğunu bilmirdi. Ona elə gəlirdi ki, gördükləri bir röyadır. 10  Onlar birinci və ikinci qarovul dəstəsinin yanından keçəndən sonra şəhərə açılan dəmir darvazanın qabağına gəldilər. Darvaza öz-özünə açıldı. Onlar çıxıb küçə ilə getdilər. Qəflətən mələk Butrusdan ayrıldı. 11  Onda Butrus nə baş verdiyini anlayıb dedi: «İndi başa düşürəm ki, Yehova Öz mələyini göndərib məni Hirodun əlindən qurtardı və yəhudi xalqının ümidlərini boşa çıxartdı».+ 12  Butrus bunu anlayandan sonra Mark ləqəbli Yəhyanın+ anası Məryəmin evinə getdi. Orada çoxlu şagird yığışıb dua edirdi. 13  Butrus qapını döydü, Roda adlı qulluqçu qız qapıya çıxdı. 14  O, Butrusun səsini tanıyanda sevincindən qapını da açmadı, içəri qaçıb Butrusun qapının ağzında durduğunu oradakılara xəbər verdi. 15  Onlar qıza dedilər: «Başına hava gəlib?» Lakin qız israrla Butrusun gəldiyini deyirdi. Onda şagirdlər dedilər: «Bu, onun mələyidir». 16  Butrus isə qapını döyürdü. Qapını açanda Butrusu görüb təəccübləndilər. 17  O, əli ilə işarə edib onları sakitləşdirdi. Sonra Yehovanın onu zindandan necə çıxartdığını ətraflı nəql edib tapşırdı: «Bunları Yaquba+ və digər qardaşlara çatdırın». Bunu deyib evdən çıxdı və başqa yerə getdi. 18  Səhər açılanda əsgərlərin arasına çaxnaşma düşdü, çünki heç kim Butrusun hara yoxa çıxdığını bilmirdi. 19  Hirod hər yeri ələk-vələk elədi, onu tapmayanda gözətçiləri sorğu-suala çəkdi, sonra da əmr etdi ki, onları cəzalandırsınlar.+ Hirod Yəhudiyyədən Qeysəriyyəyə getdi və bir müddət orada qaldı. 20  O, Sur və Sidon əhalisinə qarşı bərk qəzəblənmişdi. Onlar birləşib Hirodun yanına gəldilər və padşahın eşikağası Blastı öz tərəflərinə çəkib onun vasitəsilə padşahla barışmaq istədilər, çünki onların ölkəsini padşahın vilayəti ərzaqla təmin edirdi. 21  Bir gün camaat toplaşanda Hirod şah libasını geyib hakim kürsüsünə oturdu və xalqa xitab etdi. 22  Ora toplaşmış camaat isə: «Bu, insan səsi deyil, bu, allah səsidir!» — deyərək qışqırmağa başladı. 23  Yehovanın mələyi həmin andaca Hirodu vurdu, çünki o, Allahı şərəfləndirmədi. Hirod xəstələndi, qurdlar onu yedi və o öldü. 24  Yehovanın sözü isə vüsət alır, hər yana yayılırdı.+ 25  Barnəba+ ilə Şaul Yerusəlimdə yardımla bağlı işlərini başa çatdırdılar+ və Mark ləqəbli Yəhyanı da özləri ilə götürüb+ geri qayıtdılar.

Haşiyələr