Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Filippililərə 3:1—21

MÜNDƏRİCAT

  • Cismani şeylərə güvənməmək (1—11)

    • Bulus Məsihə görə hər şeyi heç sayır (7—9)

  • İrəlidəki şeylərə can atmaq (12—21)

    • Göylərin vətəndaşıyıq (20)

3  Nəhayət, qardaşlarım, Rəbbə xidmətdə həmişə sevinin.+ Sizə eyni şeyləri yazmaq mənə çətin deyil, ancaq bunlar sizi qoruyar.  Özünüzü murdar adamlardan*, ziyankar və bədəni şikəst edən adamlardan gözləyin.+  Həqiqi sünnət olunmuşlar+ bizik, çünki biz Allahın ruhu ilə müqəddəs xidməti icra edir və cismani şeylərə güvənmirik, Məsih İsa ilə öyünürük.+  Hərçənd cismani şeylərə güvənməyə mənim başqalarından çox əsasım var. Əgər kimsə cismani şeylərə güvənməyə əsası olduğunu fikirləşirsə, mənim əsasım daha çoxdur.  Anadan olandan sonra səkkizinci gündə sünnət edilmişəm,+ özüm İsrail xalqından, Binyamin qəbiləsindən, ibrani valideynlərdən dünyaya gəlmiş bir ibraniyəm.+ Qanuna gəldikdə fərisi idim,+  canfəşanlıq desəniz, yığıncağı təqib edirdim,+ Qanuna itaətdən doğan salehlik desəniz, mən burada da qüsursuz idim.  Lakin mənim üçün qazanc olan şeyləri Məsihə görə heç saydım*.+  Bəli, mən, doğrudan da, hər şeyi Ağam Məsih İsa haqqındakı misilsiz biliyə görə heç sayıram. Ağama görə hər şeydən keçdim, hər şeyi zibil hesab edirəm ki, Məsihi qazanım.  Həmçinin onunla vəhdətdə olduğum bəlli olsun. Buna Qanuna əməl etməkdən doğan salehliyim sayəsində yox, Məsihə+ imandan doğan,+ Allahdan gələn və imana əsaslanan salehlik sayəsində+ nail olmuşam. 10  Məqsədim onu tanımaq, dirilməsinin gücünü+ dərk etmək, çəkdiyi iztirablara şərik olmaq,+ onun ölümünə bənzər ölümə təslim olmaqdır.+ 11  İstəyirəm görüm, ilk dirilməyə yetişə bilirəm, ya yox.+ 12  Mən demirəm ki, artıq mükafatı almışam, yaxud artıq kamiləm. Xeyr, var gücümlə çalışıram+ ki, görüm Məsih İsanın məni seçib mənə vermək istədiyi mükafatı ala bilirəm, ya yox.+ 13  Qardaşlar, mən hələ bu mükafatı aldığımı düşünmürəm. Yalnız bunu deyə bilərəm ki, arxada qalan şeyləri unudub,+ irəlidəki şeylərə can ataraq+ 14  hədəfə doğru, Allahın Məsih İsa vasitəsilə verdiyi göylər dəvəti+ mükafatına+ doğru qaçıram. 15  Beləliklə, bizlərdən kim yetkindirsə,+ qoy bu cür fikirləşsin. Əgər nədəsə başqa cür düşünürsünüzsə, Allah sizə düzgün düşüncə tərzini açacaq. 16  Ancaq yenə də hansı səviyyəyə çatmışıqsa çataq, gəlin bundan sonra da eyni cür irəliləyək. 17  Qardaşlar, hamınız məndən nümunə götürün+ və sizə qoyduğumuz nümunəyə əsasən yaşayanları diqqətlə izləyin. 18  Əvvəllər barəsində dəfələrlə bəhs etdiyim bir çoxları haqqında indi göz yaşları ilə danışıram. Çünki onlar Məsihin işgəncə dirəyinin düşməni kimi hərəkət edir. 19  Onların aqibəti məhv, allahı nəfsani istəklərdir. Öyündükləri şeylər əslində onları rüsvay edir, onların fikri-zikri dünyəvi şeylərdədir.+ 20  Biz isə göylərin+ vətəndaşıyıq.+ Biz səbirsizliklə oradan xilaskar, Ağamız İsa Məsihi gözləyirik.+ 21  O, bizim zəif bədənimizi dəyişib öz şanlı bədəninə+ bənzər hala gətirəcək. O, bunu hər şeyi özünə tabe etdirməyə qadir olan böyük qüdrətilə edəcək.+

Haşiyələr

Hərfən: itlərdən.
Digər variant: lakin mənim üçün qazanc olan şeylərdən Məsihə görə öz xoşumla əl çəkdim.