Kontentə keç

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Dili seçin Azərbaycan

Efeslilərə 1:1—23

MÜNDƏRİCAT

  • Salamlar (1, 2)

  • Ruhani nemətlər (3—7)

  • Hər şeyin Məsihdə birləşməsi (8—14)

    • Təyin edilmiş vaxtda idarəçilik (10)

    • Müqəddəs ruhla möhürlənmək, zəmanət (13, 14)

  • Bulus efeslilərin imanına görə Allaha şükür edir, onlar üçün dua edir (15—23)

1  Allahın iradəsi ilə Məsih İsanın həvarisi təyin edilmiş Bulusdan Efesdəki müqəddəslərə,+ Məsih İsa ilə vəhdətdə olan sadiq qardaşlara məktub.  Atamız Allahdan və Ağamız İsa Məsihdən gələn lütf və sülh sizə yar olsun.  Ağamız İsa Məsihin Allahı və Atasına alqış olsun. Çünki O, Məsihlə vəhdətdə olan bizlərə səmavi aləmdə hər cür ruhani nemət bəxş etmiş,+  bəşərin təməli qoyulandan əvvəl onunla birlikdə olmaq üçün bizi də seçmişdir ki, məhəbbət göstərərək Onun qarşısında müqəddəs və eyibsiz+ olaq.  O, Öz istəyinə və iradəsinə əsasən+ bizi İsa Məsih vasitəsilə oğulluğa götürməyi+ qabaqcadan qərarlaşdırmışdı+ ki,  Öz sevimli Oğlu vasitəsilə+ bizə bəxş etdiyi şanlı lütfə+ görə mədh edilsin.  Biz Allahın lütfünün bolluğuna əsasən, Oğlunun qanı ilə ödənmiş fidyə vasitəsilə+ azadlığa, bəli, günahlarımızın əfvinə yetişmişik.+  O, bu lütfü hər cür hikmət və dərrakə ilə bərabər bizə səxavətlə verdi  və Öz iradəsinin müqəddəs sirrini+ bizə açıqladı. Bu sirr Onun istəyinə və niyyətinə uyğundur. 10  Onun niyyəti budur ki, təyin edilmiş vaxtın tamamında göydə və yerdə olanları Məsihdə birləşdirmək üçün bir idarəçilik təsis etsin.+ Bəli, hər şey Məsihdə birləşəcək. 11  Biz Məsihlə vəhdətdəyik və varis təyin edilmişik.+ Biz hər şeyi Öz iradəsinə uyğun qərarlaşdırıb yerinə yetirənin niyyətinə görə qabaqcadan seçilmişik ki, 12  O, Məsihə birinci ümid bağlayan bizlərin vasitəsilə şərəflənsin və mədh olunsun. 13  Ancaq siz də həqiqət sözünü, xilasınız barəsindəki müjdəni eşidəndən sonra ona ümid etdiniz. Siz iman edəndən sonra Allah Məsih vasitəsilə sizi vəd edilmiş müqəddəs ruhla möhürlədi.+ 14  Bu ruh mirasımıza zəmanətdir.+ Möhürlənmə Allaha məxsus olanların+ Onun calalının mədhi üçün fidyə vasitəsilə+ azadlığa çıxmasına xidmət edir. 15  Buna görə mən də Ağamız İsaya bəslədiyiniz iman və bütün müqəddəslərə bəslədiyiniz məhəbbət barəsində eşidəndən bəri 16  durmadan sizə görə Allaha şükür edirəm. Dualarımda sizi yad edib 17  diləyirəm ki, Ağamız İsa Məsihin Allahı, şərəfli Atamız Onu yaxından tanıdıqca sizə hikmət və vəhy ruhu versin.+ 18  O, qəlbinizin gözünü nurlandırıb ki, siz Onun sizi hansı ümidə dəvət etdiyini, miras kimi müqəddəslərə hansı şərəfli var-dövləti qoruyub saxladığını+ 19  və biz imanlılarda fəaliyyət göstərən qüdrətinin misilsiz böyüklüyünü dərk edəsiniz.+ Bu qüdrətin böyüklüyünü Onun əzəmətli gücünün fəaliyyətindən görmək olar. 20  Allah bu gücü ilə Məsihi diriltdi və onu göylərdə, Öz sağında oturtdu,+ 21  onu yalnız bu dövrdə* deyil, gələcəkdə də hər cür hökumətdən, hakimiyyətdən, qüdrətdən, iqtidardan və addan üstün etdi.+ 22  Allah həm də hər şeyi Məsihin ayaqları altına qoyaraq+ ona tabe etdi və onu yığıncaqla bağlı hər şeyin başı təyin etdi.+ 23  Yığıncaq Məsihin bədənidir,+ Məsihlə doludur. Məsih hər cəhətdən hər şeyi tamamlayır.

Haşiyələr