Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

2 Korinflilərə

Fəsillər

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Mündəricat

 • 1

  • Salamlar (1, 2)

  • Allah hər dərdimizdə bizə təsəlli verir (3—11)

  • Bulusun səfərlərində dəyişiklik (12—24)

 • 2

  • Bulusun sevinc gətirmək istəyi (1—4)

  • Günahkarın bağışlanıb yığıncaqda bərpa edilməsi (5—11)

  • Bulus Troasda və Makedoniyada (12, 13)

  • Xidmət, zəfər yürüşü (14—17)

   • Biz Allahın sözünün alverçiləri deyilik (17)

 • 3

  • Zəmanət məktubları (1—3)

  • Yeni əhdin xidmətçiləri (4—6)

  • Yeni əhdin üstün calalı (7—18)

 • 4

  • Müjdənin nuru (1—6)

   • İmansızların zehni kordur (4)

  • Saxsı qablarda saxlanılan xəzinə (7—18)

 • 5

  • Göydə hazırlanmış ev (1—10)

  • Barışıq xidməti (11—21)

   • Yeni məxluq (17)

   • Məsihin səfirləri (20)

 • 6

  • Allahın xeyirxahlığından sui-istifadə etməyin (1, 2)

  • Bulus xidmətdəki çətinliklərini təsvir edir (3—13)

  • İmansızlarla eyni boyunduruğa girməyin (14—18)

 • 7

  • Özümüzü murdarlıqdan təmizləyək (1)

  • Bulus korinflilərə görə sevinir (2—4)

  • Titus yaxşı xəbər gətirir (5—7)

  • Allaha məqbul kədər və tövbə (8—16)

 • 8

  • Yəhudi məsihiləri üçün maddi yardım (1—15)

  • Titus Korinfə gedir (16—24)

 • 9

  • Yardım hansı niyyətlə edilməlidir (1—15)

   • Allah sevinclə verəni sevir (7)

 • 10

  • Bulus xidmətini müdafiə edir (1—18)

   • Biz insan silahları ilə döyüşmürük (4, 5)

 • 11

  • Bulus və «görkəmli həvarilər» (1—15)

  • Bulusun qarşılaşdığı çətinliklər (16—33)

 • 12

  • Bulusun aldığı vəhylər (1—7a)

  • Bulusun bədənini tikan kimi deşən sınaq (7b—10)

  • Bulusun görkəmli həvarilərdən heç nəyi əskik deyil (11—13)

  • Bulus korinflilərdən ötrü narahatdır (14—21)

 • 13

  • Yekun xəbərdarlıqlar və nəsihətlər (1—14)

   • «İman yolunda olub-olmadıǧınızı daima yoxlayın» (5)

   • Düşüncənizi düzəldin; həmfikir olun (11)