• 1

  • Davud Talutun ölümündən xəbər tutur (1—16)

  • Davud mərsiyə deyir (17—27)

 • 2

  • Davud Yəhudada padşah olur (1—7)

  • İşboşet İsraildə padşah qoyulur (8—11)

  • Davud evi ilə Talut evi arasında müharibə (12—32)

 • 3

  • Davud evi güclənir (1)

  • Davudun oğulları (2—5)

  • Abnur Davudun tərəfinə keçir (6—21)

  • Yuab Abnuru öldürür (22—30)

  • Davud Abnur üçün mərsiyə deyir (31—39)

 • 4

  • İşboşetin qətli (1—8)

  • Davud qatilləri öldürtdürür (9—12)

 • 5

  • Davud bütün İsrailin padşahı olur (1—5)

  • Yerusəlim ələ keçirilir (6—16)

   • Davud şəhəri Sion (7)

  • Davud filiştliləri məğlub edir (17—25)

 • 6

  • Əhd sandığının Yerusəlimə gətirilməsi (1—23)

   • Üzzah Əhd sandığını tutanda ölür (6—8)

   • Davud Məkyalın gözündən düşür (16, 20—23)

 • 7

  • Məbədi Davud tikməyəcək (1—7)

  • Yehova Davudla əhd bağlayır (8—17)

  • Davudun şükran duası (18—29)

 • 8

  • Davudun qələbələri (1—14)

  • Davudun rəhbərliyi (15—18)

 • 9

  • Davud Mefiboşetə yaxşılıq edir (1—13)

 • 10

  • Əmun və Aram üzərində qələbə (1—19)

 • 11

  • Davud Badsəba ilə zina edir (1—13)

  • Davud Uryayı öldürtdürür (14—25)

  • Badsəba Davudun arvadı olur (26, 27)

 • 12

  • Natan peyğəmbər Davudu məzəmmət edir (1—15a)

  •  Badsəbanın oğlu ölür (15b—23)

  • Badsəba Süleymanı dünyaya gətirir (24, 25)

  • Rabbah şəhəri zəbt edilir (26—31)

 • 13

  • Əmnun Tamarı zorlayır (1—22)

  • Absalam Əmnunu öldürür (23—33)

  • Absalam Qəşura qaçır (34—39)

 • 14

  • Yuab və təquhalı qadın (1—17)

  • Yuabın niyyəti Davuda bəlli olur (18—20)

  • Absalama geri qayıtmağa izin verilir (21—33)

 • 15

  • Absalamın hiyləgər niyyəti və qiyamı (1—12)

  • Davud Yerusəlimdən qaçır (13—30)

  • Əxtufil Absalamın tərəfinə keçir (31)

  • Xuşay Davuddan tapşırıq alır (32—37)

 • 16

  • Zibah Mefiboşetə böhtan atır (1—4)

  • Şimay Davuda lənət yağdırır (5—14)

  • Absalam Xuşayı qəbul edir (15—19)

  • Əxtufilin məsləhəti (20—23)

 • 17

  • Xuşay Əxtufilin məsləhətini bəyənmir (1—14)

  • Davud Absalamın əlindən qurtulur (15—29)

   • Bərzillay Davudla adamlarına pay gətirir (27—29)

 • 18

  • Absalam məğlub olur və ölür (1—18)

  • Davud Absalamın öldüyünü eşidir (19—33)

 • 19

  • Davud Absalama görə yas tutur (1—4)

  • Yuab Davudu tənqid edir (5—8a)

  • Davud Yerusəlimə qayıdır (8b—15)

  • Şimay Davuddan əfv diləyir (16—23)

  • Mefiboşetin günahı yoxdur (24—30)

  • Bərzillaya xüsusi hörmət (31—40)

  • Qəbilələr arasında münaqişə (41—43)

 • 20

  • Səbanın qiyamı; Yuab Amassanı öldürür (1—13)

  • Səbanın başı kəsilir (14—22)

  • Davud xalqa rəhbərlik edir (23—26)

 • 21

  • Gibyonlular Talutun ev əhlindən qisas alırlar (1—14)

  • Filiştlilərlə döyüşlər (15—22)

 • 22

  • Davud Allaha şükür edir (1—51)

   • «Yehova yalçın qayam»dır (2)

   • Yehova sadiqlərlə sadiqdir (26)

 • 23

  • Davudun son sözləri (1—7)

  • Davudun igidlərinin şücaəti (8—39)

 • 24

  • Davud xalqı siyahıya almaqla günah edir (1—14)

  • Azar 70 000 adamı tələf edir (15—17)

  • Davud qurbangah tikir (18—25)

   • Davud xırmanı və heyvanları havayı götürmür (24)