Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

2 Timutiyə 4:1—22

MÜNDƏRİCAT

  • Xidmətini tam yerinə yetir (1—5)

    • Allahın sözünü yubanmadan təbliğ et (2)

  • «Mən şücaətlə döyüşdüm» (6—8)

  • Qeydlər (9—18)

  • Salam-dua (19—22)

4  Səni Allahın önündə və ölülərlə diriləri+ mühakimə edəcək Məsih İsanın+ önündə onun zühuruna+ və Padşahlığına and verirəm:+  Allahın sözünü təbliğ et,+ bu işi yubanmadan, həm əlverişli, həm də çətin vaxtda gör, bütün səbrini toplayaraq, müəllimlik qabiliyyətini işə salaraq+ tənbeh et,+ məzəmmət et, ürəkləndir.  Çünki elə bir zəmanə gələcək ki, insanlar sağlam təlimi qəbul etməyəcək,+ qulaqlarına xoş gələni eşitmək üçün öz istəklərinə uyğun müəllimlər seçəcəklər.+  Onlar həqiqətə qulaq asmayacaq, uydurma rəvayətlərə meyil salacaqlar.  Sən isə hər şeydə ayıq ol, əziyyətlərə qatlaş,+ müjdəni təbliğ et, xidmətini tam yerinə yetir.+  Mən artıq şərab təqdiməsi+ kimi qurbangahın üzərinə tökülürəm, qurtuluşumun vaxtı yaxındır.+  Mən şanlı mübarizədə şücaətlə döyüşdüm,+ qarşımdakı məsafəni axıradək qaçdım,+ iman yolunda mətin qaldım.  Bu vaxtdan etibarən, mənim üçün salehlik tacı+ qorunub saxlanılır. Adil hakim olan Ağa həmin gün+ bu tacı mənə mükafat kimi verəcək+ və təkcə mənə yox, onun zühurunu həsrətlə gözləyənlərin hamısına mükafat verəcək.  Çalış tezliklə yanıma gələsən. 10  Çünki Dimas+ dünyanı* sevib məni tərk etdi və Salonikiyə getdi. Kreskes Qalatiyaya gedib, Titus isə Dalmatiyaya. 11  Təkcə Luka yanımdadır. Gələndə Markı da özünlə götürərsən, çünki xidmətdə onun mənə böyük köməyi dəyir. 12  Tixiki+ Efesə göndərdim. 13  Troasda Karpgildə qoyduğum kürkü və tumarları, xüsusən də perqament tumarlarını gələndə özünlə gətirərsən. 14  Misgər Aleksandr mənə çox pislik edib. Yehova ona əməllərinin əvəzini verəcək.+ 15  Sən də özünü ondan gözlə, çünki sözlərimizə hədsiz müqavimət göstərirdi. 16  İlk dəfə özümü müdafiə edəndə heç kəs tərəfimi saxlamadı, hamı məni tərk etdi. Qoy Allah onların bu əməlini günaha yazmasın. 17  Ancaq Ağa yanımda durub mənə güc verdi ki, təbliğ işi mənim vasitəmlə tam yerinə yetirilsin və bütün xalqlar bu müjdəni eşitsin.+ Beləcə, mən şirlərin ağzından qurtuldum.+ 18  Ağa məni bütün pisliklərdən qurtaracaq və öz səmavi Padşahlığı üçün xilas edəcək.+ Ona əbədiyyət boyu alqış olsun! Amin. 19  Priskaya və Akvilasa,+ həmçinin Onisiforun ailəsinə+ salam de. 20  Erast+ Korinfdə qaldı, Trofimi+ xəstə halda Miletdə qoydum. 21  Bacardığın qədər çalış ki, qışa qədər gəlib çıxasan. Evbul, həmçinin Pudens, Lin, Klaudia və bütün qardaşlar sənə salam göndərirlər. 22  Qoy Ağa düzgün əhvali-ruhiyyədə olan sənə yar olsun. Onun lütfü sizinlə olsun.

Haşiyələr