Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

2 Salnamələr 35:1—27

MÜNDƏRİCAT

  • Yuşiyyə Pasxa bayramını qeyd edir (1—19)

  • Yuşiyyə firon Neho ilə döyüşdə həlak olur (20—27)

35  Yuşiyyə Yerusəlimdə Yehovanın şərəfinə Pasxa keçirdi.+ Birinci ayın on dördüncü günündə+ Pasxa qurbanı kəsdilər.+  O, kahinləri öz vəzifələrinə təyin etdi və onlara Yehovanın evində xidmət etməyi buyurdu.+  Sonra Yehova üçün müqəddəs olan və israillilərə təlim verən lavililərə+ tapşırdı: «Müqəddəs sandığı İsrail padşahı Davud oğlu Süleymanın tikdiyi məbədə qoyun.+ Daha onu çiyninizdə daşımayacaqsınız.+ İndi Allahınız Yehovaya və Onun xalqı İsrailə xidmət edin.  İsrail padşahı Davudun+ və oğlu Süleymanın yazdığı kimi, nəsillərinizə və bölüklərinizə görə xidmət etməyə hazırlaşın.+  Müqəddəs məkanda nəsillərinizə görə bölünüb durun və nəsillərinə görə bölünmüş qalan camaatın, soydaşlarınızın müvafiq bölüklərinə xidmət edin.  Pasxa qurbanını kəsin,+ paklanın və hazırlıq görün ki, qardaşlarınız Yehovanın Musa vasitəsi ilə verdiyi sözü yerinə yetirə bilsinlər».  Yuşiyyə camaat üçün, orada olan xalq üçün erkək toğlu, cavan təkə, ümumilikdə 30 000 qoyun-keçi, eləcə də 3000 qaramal verdi. Pasxa qurbanı üçün olan bu heyvanlar padşahın öz mülkündən idi.+  Əyanlar da xalq, kahinlər və lavililər üçün könüllü təqdimələr gətirdilər. Allahın evinin başçıları olan Xilqiyyə+, Zəkəriyyə və Yəhyil kahinlərə 2600 Pasxa qurbanı və 300 qaramal verdilər.  Lavililərin başçıları Kənənya və qardaşları Şəmay, Nəsnail, həmçinin Həşbiyyə, Yaəl, Yuzabad lavililər üçün 5000 Pasxa qurbanı və 500 qaramal verdilər. 10  Xidmət üçün hazırlıq görüldü, kahinlər öz yerlərində durdu, lavililər də padşahın əmr etdiyi kimi, bölüklərinə görə+ durdular. 11  Pasxa qurbanları kəsildi,+ kahinlər qanı lavililərdən götürüb qurbangaha çilədilər,+ lavililər isə bu vaxt heyvanların dərisini soyurdular.+ 12  Onlar yandırma qurbanlarını hazırladılar ki, nəsillərinə görə bölünmüş xalqa paylasınlar və bu qurbanlar Musanın kitabında yazıldığı kimi, Yehovaya təqdim olunsun. Qaramalı da belə etdilər. 13  Pasxa qurbanının ətini adətə görə ocağın üstündə bişirdilər*.+ Müqəddəs təqdimələrin ətini qazanda, tiyanda və tavada bişirdilər və dərhal qalan camaatın yanına gətirdilər. 14  Sonra isə özləri və kahinlər üçün Pasxa qurbanı hazırladılar, çünki Harun övladları olan kahinlər gecəyəcən yandırma qurbanları və piy təqdim etmişdilər. Beləcə, lavililər həm özləri üçün, həm kahinlər üçün Pasxa qurbanı hazırladılar. 15  Asəf+ övladlarından olan məzmur oxuyanlar Davudun+, Asəfin+, Himanın, padşahın görücüsü Yaditunun+ buyurduğu kimi, öz yerlərində dayanmışdılar. Darvaza keşikçiləri darvazalarda durmuşdu.+ Onların xidmətdən ayrılmağına lüzum yox idi, çünki qardaşları lavililər onlar üçün Pasxa qurbanı hazırlamışdılar. 16  Beləliklə, həmin gün Yuşiyyə padşahın əmri ilə Pasxanı keçirmək+ üçün və Yehovanın qurbangahında yandırma qurbanları təqdim etmək üçün Yehovanın tələb etdiyi hər şeyi hazırladılar. 17  Orada olan israillilər həmin vaxt Pasxanı keçirtdilər və yeddi gün Mayasız çörək bayramını qeyd etdilər.+ 18  İşmuil peyğəmbərin dövründən bəri hələ İsraildə belə Pasxa keçirilməmişdi. İsrail padşahlarından heç biri Yuşiyyənin, kahinlərin, lavililərin, orada olan yəhudalılarla israillilərin və Yerusəlim sakinlərinin keçirdiyi kimi Pasxa keçirməmişdi.+ 19  Bu Pasxa bayramı Yuşiyyə padşahın hakimiyyətinin on səkkizinci ilində keçirildi. 20  Bütün bunlardan sonra, Yuşiyyə məbədi təmir edib qurtarandan sonra Misir hökmdarı Neho+ Fəratın sahilində yerləşən Karxemişə döyüşə getdi. Yuşiyyə onun qarşısına çıxdı.+ 21  Neho ona qasid göndərib dedi: «Ey Yəhuda padşahı, sənin mənimlə nə işin var? Mən sənin üstünə gəlmirəm, mənim davam başqası ilədir. Allah da mənə tələsməyi buyurur. Allah mənimlədir, özünə yazığın gəlsin, Allaha qarşı çıxma, yoxsa səni məhv edər». 22  Yuşiyyə isə Nehodan əl çəkmədi, onunla döyüşmək üçün qiyafəsini dəyişdi.+ O, Allahın sözlərini deyən Nehoya qulaq asmadı. Beləliklə, o döyüşmək üçün Megiddo düzünə+ getdi. 23  Oxatanlar Yuşiyyə padşahı yaraladılar. Padşah xidmətçilərinə dedi: «Yaram ağırdır. Məni buradan çıxarın». 24  Xidmətçiləri onu arabadan götürüb o biri arabasına mindirdilər və Yerusəlimə gətirdilər. Yuşiyyə öldü. Onu ata-babalarının qəbrində dəfn etdilər.+ Bütün Yəhuda və Yerusəlim əhli Yuşiyyəni ağladı. 25  Ərəmya+ Yuşiyyə üçün mərsiyə oxudu. Bütün kişi və qadın mərsiyəxanlar+ bu günə qədər Yuşiyyə üçün mərsiyə oxuyur. Bu mərsiyələri oxumaq İsraildə adətə çevrilib. Bunlar mərsiyələr toplusuna daxil edilib. 26  Yuşiyyənin qalan işləri, Yehovanın Qanununda yazılanlara uyğun olaraq etdiyi xeyirxah əməllər, 27  ilk işlərindən son işlərinə qədər hamısı İsrail və Yəhuda padşahlarının kitabında yazılıb.+

Haşiyələr

Digər variant: qızartdılar.