Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

2 Salnamələr 28:1—27

MÜNDƏRİCAT

  • Yəhuda padşahı Əhəz (1—4)

  • Aramla İsrail Əhəzi məğlub edir (5—8)

  • Odid İsrailə xəbərdarlıq edir (9—15)

  • Yəhuda alçalır (16—19)

  • Əhəz bütpərəstlik yoluna düşür; onun ölümü (20—27)

28  Əhəz+ taxta çıxanda iyirmi yaşında idi və on altı il Yerusəlimdə hakimiyyət sürdü. O, əcdadı Davuddan fərqli olaraq, Yehovanın bəyəndiyi işləri görmədi.+  İsrail padşahlarının yolu ilə getdi,+ hətta Baalların tökmə bütlərini düzəltdi.+  O, Yehovanın israillilərin önündən qovduğu xalqların iyrənc əməllərini təkrarlayaraq Bəni-Hinnom vadisində* qurban tüstüsü təqdim etdi və oğullarını odda yandırdı.+  O, daim səcdəgahlarda, təpələrdə, hər gur yarpaqlı ağacın altında+ qurban gətirib, qurban tüstüsü təqdim edirdi.+  Odur ki, Allahı Yehova onu Aram padşahının əlinə verdi.+ Aramilər onu məğlub etdilər, çoxlu əsir götürüb Dəməşqə+ apardılar. Allah Əhəzi İsrail padşahına da təslim etdi. İsrail padşahı onu böyük tələfata uğratdı.  Rəmali oğlu Fəqa+ Yəhudada bir gündə 120 000 igidi qətlə yetirdi, çünki onlar ata-babalarının Allahı Yehovanı tərk etmişdilər.+  Əfraimli döyüşçü Zəkri padşahın oğlu Məseyyəni, eşikağası Əzriqəmi və padşahdan sonra ikinci olan Əlqənanı öldürdü.  Bundan əlavə, israillilər soydaşlarından* 200 000 nəfəri, onların qadınlarını, oğul-qızlarını əsir götürdülər, çoxlu qənimət ələ keçirib Səməriyyəyə+ apardılar.  Orada Yehovanın Odid adında bir peyğəmbəri var idi. O, Səməriyyəyə qayıdan ordunun qarşısına çıxıb dedi: «Eşidin! Ata-babalarınızın Allahı Yehova yəhudalılara qəzəbləndiyi üçün onları sizə təslim etdi.+ Siz isə onları elə amansızlıqla qətlə yetirdiniz ki, sədası göylərə gedib çıxdı. 10  İndi də Yəhuda və Yerusəlim əhlini özünüzə qul-qarabaş etmək istəyirsiniz.+ Məgər özünüz Allahınız Yehovanın qarşısında təmizsiniz? 11  İndi mənə qulaq asın! Əsir götürdüyünüz soydaşlarınızı geri qaytarın, Yehova sizə çox qəzəblənib». 12  Bu vaxt Əfraim başçılarından Yəhukənan oğlu Əzriya, Məşilmut oğlu Bərxiya, Səllum oğlu Yəhizqiyyə, Hadlay oğlu Amassa yürüşdən gələn qoşunun qarşısına çıxıb 13  dedi: «Əsirləri bura gətirməyin, yoxsa Yehovanın qarşısında günaha batarıq. Bu hərəkətinizlə günahımızın üstünə günah, təqsirimizin üstünə təqsir gətirəcəksiniz. Onsuz da günahımız çoxdur. Allah İsrailə bərk qəzəblənib». 14  Beləcə, silahlı əsgərlər əsirləri və qəniməti+ başçıların və bütün icmanın ixtiyarına verdilər. 15  Adbaad təyin olunmuş adamlar qalxdılar və əsirləri götürüb çılpaq olanlara qənimətin arasından paltar verdilər. Əyinlərinə paltar, ayaqlarına səndəl geyindirdilər, yedirib-içirdilər, bədənlərinə yağ sürtdülər. Canında taqət qalmayanları ulağa mindirdilər. Əsirlərin hamısını xurma ağacları şəhərinə, Ərihaya, soydaşlarının yanına apardılar. Özləri isə Səməriyyəyə qayıtdılar. 16  Bu zaman Əhəz padşah Aşşur padşahlarından kömək istədi.+ 17  Ədumilər yenə Yəhudaya hücum etdilər və yəhudalıları əsir apardılar. 18  Filiştlilər+ Yəhudanın Şəfla+ və Negev bölgəsindəki şəhərlərə basqın etdilər. Beyt-Şəmsi+, Ayalonu+, Cədarutu tutdular, Soqo, Timnah+, Gimzə və onların ətraf şəhərlərini istila etdilər və orada məskunlaşdılar. 19  Beləcə, İsrail padşahı Əhəzə görə Yehova Yəhudanı alçaltdı. Çünki Əhəz Yehovaya qarşı xainlik etmişdi. O, Yəhudada pozğunluğun baş alıb-getməsinə bais olmuşdu. 20  Axırda Aşşur padşahı Tiqlatpalasar+ Əhəzin üstünə gəldi. Ona kömək etmək əvəzinə, onu sıxışdırdı+. 21  Vaxtilə Əhəz Yehovanın evində, sarayda və əyanların evlərində nə var idisə, hamısını Aşşur padşahına hədiyyə eləmişdi.+ Amma bunun ona heç bir köməyi dəymədi. 22  Çətin günündə Əhəz padşah Yehovaya daha betər xəyanət etdi. 23  O, onu məğlub etmiş dəməşqlilərin allahlarına qurban gətirməyə başladı.+ O dedi: «Aram padşahlarının allahları onlara kömək edirlər. Onlara qurban kəsim ki, mənə də kömək etsinlər».+ Amma bu allahlar onu və bütün İsraili yıxdı. 24  Əhəz Allahın evindəki əşyaları yığıb onları parça-parça etdi.+ Sonra Yehovanın evinin qapılarını bağladı+ və Yerusəlimin hər tinində özü üçün qurbangah düzəltdi. 25  Başqa allahlara qurban tüstüsü təqdim etmək üçün Yəhudanın bütün şəhərlərində səcdəgahlar düzəltdi+ və bununla ata-babalarının Allahı Yehovanı qəzəbləndirdi. 26  Əhəzin qalan işləri, ilk işlərindən son işlərinə qədər hamısı Yəhuda və İsrail padşahlarının kitabında yazılıb.+ 27  Əhəz ata-babalarına qovuşdu, onu Yerusəlim şəhərində dəfn etdilər. Amma İsrail padşahlarının qəbiristanlığında dəfn etmədilər.+ Oğlu Hizqiyyə onun yerinə taxta çıxdı.

Haşiyələr

Hərfən: qardaşlarından.