Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

2 Salnamələr 23:1—21

MÜNDƏRİCAT

  • Yəhyaday müdaxilə edir; Yuəs padşah olur (1—11)

  • Ətəlya öldürülür (12—15)

  • Yəhyadayın apardığı islahatlar (16—21)

23  Yeddinci ildə kahin Yəhyaday cəsur addım ataraq yüzbaşılarla+ — Yərahim oğlu Əzriya, Yəhukənan oğlu İsmayıl, Abid oğlu Əzriya, Aday oğlu Məseyyə və Zəkri oğlu Əlsəfatla saziş bağladı.  Sonra onlar bütün Yəhudanı dolaşıb Yəhudanın bütün şəhərlərindən lavililəri+ topladılar. Həmçinin İsrailin nəsil başçılarını çağırdılar. Hamısı Yerusəlimə gəldi.  Bütün icma Allahın evində padşahla əhd bağladı.+ Yəhyaday onlara dedi: «Yehovanın Davud oğulları ilə bağlı verdiyi vədə əsasən, padşahın oğlu taxtda oturacaq.+  Belə edəcəksiniz: şənbə günü növbə çəkən kahinlərin və lavililərin üçdə biri qapıda keşik çəkəcək,+  üçdə biriniz padşahın sarayında+, üçdə biriniz Təməl darvazasının yanında olacaq. Bütün camaat isə Yehovanın evinin həyətlərində+ duracaq.  Xidmətini icra edən kahinlərdən və lavililərdən başqa heç kimi Yehovanın evinə girməyə qoymayın.+ Onlar müqəddəs olduqları üçün içəri girə bilərlər. Camaat isə Yehovanın qarşısında daşıdıqları məsuliyyəti yerinə yetirsin.  Lavililər əllərində silah padşahı əhatəyə alsın, məbədə girən öldürülsün. Padşah hara getsə, onun yanında olun».  Lavililər və bütün yəhudalılar hər şeyi kahin Yəhyadayın dediyi kimi etdilər. Hər biri şənbə günü növbədə olan və növbədə olmayan adamlarını götürdü.+ Çünki kahin Yəhyaday bölüklərin heç birini növbədən azad etməmişdi.+  Kahin Yəhyaday yüzbaşılara+ Davud padşahın Allahın evindəki+ nizələrini, kiçik qalxanlarını və dəyirmi qalxanlarını payladı.+ 10  Xalqı əlində silah sarayın sağ tərəfindən sol tərəfinə qədər hər yanda, qurbangahın yanında, məbədin yanında, padşahın dövrəsində yerləşdirdi. 11  Sonra onlar şahzadəni+ bayıra çıxardılar, tacı və Şəhadəti*+ onun başına qoydular. Yəhyaday və oğulları şahzadəni padşahlığa məsh edib: «Yaşasın padşah!»+ — dedilər. 12  Ətəlya qaçan, padşaha alqış oxuyan adamların səsini eşidəndə dərhal Yehovanın evindəki camaatın yanına gəldi.+ 13  Gördü ki, padşah girişdə, öz sütununun yanında durub, əyanlar+ və kərənayçılar padşahın yanındadır. Ölkənin bütün xalqı sevinib+ kərənay çalırdı. Musiqi alətlərində çala-çala məzmur oxuyanlar padşahı alqışlayan xalqa rəhbərlik edirdilər. Onda Ətəlya yaxasını cırıb çığırdı: «Xəyanət! Xəyanət!» 14  Kahin Yəhyaday qoşuna başçılıq edən yüzbaşıları göndərib əmr etdi: «Onu səflərin arasından çıxarın. Kim onun dalınca getsə, qılıncdan keçirin!» Çünki kahin demişdi: «Onu Yehovanın evində öldürməyin». 15  Ətəlyanı tutdular və sarayın At darvazasına gətirib öldürdülər. 16  Yəhyaday özü ilə xalq və padşah arasında əhd kəsdi, onlar söz verdilər ki, həmişə Yehovanın xalqı olacaqlar.+ 17  Bundan sonra bütün ölkə camaatı Baal bütxanasına gedib onu dağıtdı.+ Onun qurbangahlarını və bütlərini parça-parça etdilər,+ Baal kahini+ Mattanı qurbangahların qarşısında öldürdülər. 18  Kahin Yəhyaday kahinləri və lavililəri Yehovanın evinə nəzarətçi qoydu. Əvvəllər Davud bölüklərinə görə onları Yehovanın evində nəzarətçi qoymuşdu, onlar Musanın Qanununa uyğun olaraq,+ Yehovaya yandırma qurbanları gətirirdilər+ və bunu Davudun tapşırdığı kimi sevinc içində, məzmur oxuyaraq edirdilər. 19  Yəhyaday həmçinin Yehovanın evinin darvazalarına keşikçilər+ qoydu ki, hər hansı səbəbə görə natəmiz olmuş kimsə ora girməsin. 20  O, yüzbaşıları+, əsilzadələri, xalqın başçılarını və bütün ölkə camaatını topladı. Padşahı Yehovanın evindən çıxarıb yuxarı darvazadan padşah sarayına gətirdilər və taxtda oturtdular.+ 21  Ölkənin bütün xalqı sevinib-şadlanırdı. Şəhərdə dinclik bərqərar oldu, çünki Ətəlyanı qılıncdan keçirib öldürmüşdülər.

Haşiyələr

Ehtimal ki, bu, Allahın qanunları yazılmış tumar idi.