Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

2 Salnamələr 12:1—16

MÜNDƏRİCAT

  • Şişaqın Yerusəlimə hücumu (1—12)

  • Rəhabamın hökmranlığının sonu (13—16)

12  Rəhabam hakimiyyəti güclənəndə+ və özü qüvvətlənəndə Yehovanın Qanununu rədd etdi.+ Bütün İsrail onun yolu ilə getdi.  Onun hakimiyyətinin beşinci ilində Misir hökmdarı Şişaq Yerusəlimə yürüş etdi.+ Çünki israillilər Yehovaya xəyanət etmişdilər.  Şişaqın 1200 cəng arabası, 60 000 süvarisi var idi. Misirdən onunla birlikdə liviyalılardan, zuqlulardan və həbəşlərdən+ ibarət ucu-bucağı görünməyən qoşun gəlmişdi.  Şişaq Yəhudanın qala-şəhərlərini işğal edə-edə gəlib Yerusəlimə çıxdı.  Şəmay+ peyğəmbər Rəhabamın və Şişaqın qorxusundan Yerusəlimə toplaşan Yəhuda əmirlərinin yanına gəlib dedi: «Yehova belə deyir: “Siz Məni tərk etdiniz, buna görə sizi Şişaqa təslim edirəm”».+  Onda İsrail əmirləri və padşah Allaha boyun əyib+ dedilər: «Yehova haqdır».  Yehova gördü ki, onlar Ona boyun əydilər. Onda Şəmaya Yehovanın sözü nazil oldu: «Onlar Mənə boyun əydilər. Buna görə onları məhv etməyəcəyəm.+ Tez bir zamanda onları xilas edəcəyəm. Şişaqın əlilə Yerusəlimə qəzəbimi yağdırmayacağam.  Lakin onlar Şişaqa qulluq edəcəklər. Qoy görsünlər hansı yaxşıdır: Mənə qulluq etmək, yoxsa başqa padşahlara».  Misir hökmdarı Şişaq Yerusəlimə hücum etdi. O, Yehovanın evindəki və padşah sarayındakı xəzinələri+ götürüb apardı. O, hər şeyi, o cümlədən Süleymanın düzəltdiyi qızıl qalxanları da apardı.+ 10  Rəhabam padşah onların yerinə mis qalxanlar düzəltdi və onları padşah sarayının qapı keşikçilərinin başçılarına verdi. 11  Hər dəfə padşah Yehovanın evinə gələndə keşikçilər gəlib bu qalxanları daşıyır, sonra aparıb keşikçi otağına qoyurdular. 12  Rəhabam qürurunu sındırdığı üçün Yehovanın ona qarşı qalxan qəzəbi yatdı.+ Allah xalqı büsbütün məhv etmədi.+ Həm də, hələ Yəhudada yaxşı iş görənlər var idi.+ 13  Rəhabam padşah Yerusəlimdə taxtını möhkəmləndirib hakimiyyət sürdü. O, padşah olanda qırx bir yaşında idi və Yehovanın İsrail qəbilələrinin şəhərləri arasından Öz adını qoymaq üçün seçdiyi şəhərdə, Yerusəlimdə on yeddi il hakimiyyət sürdü. Padşahın anası əmuni Nəama idi.+ 14  Rəhabam pis işlər görürdü, çünki ürəyində Yehovanı axtarmağı qət etməmişdi.+ 15  Rəhabamın ilk işlərindən son işlərinə qədər hamısı Şəmay+ peyğəmbərin və görücü İddunun+ yazdığı nəsil şəcərəsində qeydə alınıb. Rəhabamla Ərubam arasında həmişə müharibə olurdu.+ 16  Rəhabam ata-babalarına qovuşdu. Onu Davud şəhərində dəfn etdilər.+ Onun yerinə oğlu Əbiyya+ taxta çıxdı.

Haşiyələr