Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

2 Padşahlar 17:1—41

MÜNDƏRİCAT

  • İsrail padşahı Huşə (1—4)

  • İsrailin süqutu (5, 6)

  • İsrail sürgünə aparılır (7—23)

  • Səməriyyə şəhərlərində yadellilər məskunlaşır (24—26)

  • Səməriyyədə müxtəlif dinlər (27—41)

17  Yəhuda padşahı Əhəzin hakimiyyətinin on ikinci ilində İlah oğlu Huşə+ Səməriyyədə İsrailin padşahı oldu və doqquz il hakimiyyət sürdü.  O, Yehovanın bəyənmədiyi pis işlər görürdü, amma özündən əvvəlki İsrail padşahları qədər yox.  Aşşur padşahı Salmanasar Huşənin üstünə yürüş etdi.+ Huşə ona qulluq edib xərac ödəməyə başladı.+  Aşşur padşahı Huşənin ona xəyanət etdiyindən xəbər tutdu. Çünki Huşə Misir hökmdarı Sonun yanına qasidlər göndərmişdi+ və əvvəlki illərdə olduğu kimi, Aşşur padşahına xərac verməmişdi. Ona görə də Aşşur padşahı onun əl-qolunu qandallayıb zindana atdı.  Aşşur padşahının qoşunları bütün ölkəyə soxuldu. O, Səməriyyəyə gəlib üç il oranı mühasirədə saxladı.  Huşənin hakimiyyətinin doqquzuncu ilində Aşşur padşahı Səməriyyəni aldı.+ İsrail xalqını Aşşura sürgün etdi,+ onları Halahda, Qozan çayı sahilində yerləşən Haborda və Mada* şəhərlərində məskunlaşdırdı.+  Bu ona görə baş verdi ki, israillilər onları Misir hökmdarı fironun zülmündən qurtarıb Misirdən çıxaran Allahları Yehovaya qarşı günah etdilər.+ Onlar başqa allahlara ibadət etdilər,+  Yehovanın onların önündən qovduğu xalqların adət-ənənəsini mənimsədilər, İsrail padşahlarının qoyduğu adətlərlə getdilər.  İsraillilər Allahları Yehovaya məqbul olmayan işlərin dalınca düşdülər. Bütün şəhərlərində gözətçi qülləsindən qala-şəhərə qədər* səcdəgahlar tikdilər.+ 10  Hər hündür təpənin üstündə, hər gur yarpaqlı ağacın+ altında dik daşlar, Aşera bütləri+ qoydular. 11  Səcdəgahlarda Yehovanın onların önündən qovduğu xalqlar kimi qurban tüstüsü təqdim etdilər.+ Onlar mənfur işləri ilə Yehovanı təhqir etdilər. 12  Yehovanın «belə etməyin!» dediyinə baxmayaraq, israillilər iyrənc bütlərə qulluq etdilər.+ 13  Yehova bütün peyğəmbərləri və görücüləri vasitəsilə İsraillə Yəhudaya xəbərdarlıq edirdi:+ «Mənfur yollarınızdan dönün!+ Ata-babalarınıza verdiyim qanunda yazılan və göndərdiyim peyğəmbərlər vasitəsilə sizə buyurduğum əmrlərə, qaydalara riayət edin». 14  Amma onlar qulaq asmadılar, Allahları Yehovaya iman gətirməyən əcdadları kimi dikbaşlıq etdilər.+ 15  Allahın qanunlarını, ataları ilə bağladığı əhdi,+ onlara verdiyi xəbərdarlıqları rədd etdilər,+ dəyərsiz bütlərin dalınca gedib+ özləri də dəyərdən düşdülər,+ Yehovanın «onların etdiyini etməyin» əmrini qulaqardına vurub ətraf xalqların yolu ilə getdilər.+ 16  Onlar Allahları Yehovanın əmrlərindən üz döndərib tökmə bütlər, iki dana+ və Aşera bütü+ düzəltdilər, səma ordusuna+ səcdə qılıb, Baala qulluq etdilər.+ 17  Oğul və qızlarını odda yandırdılar,+ rəmmallıq,+ falçılıq etdilər, qəsdən Yehovanın bəyənmədiyi pis işlər görüb Onu təhqir etdilər. 18  Odur ki, Yehova İsrailə bərk qəzəbləndi, onları önündən rədd elədi.+ Təkcə Yəhuda qəbiləsini saxladı. 19  Hətta Yəhuda da Allahı Yehovanın əmrlərini tutmadı.+ Onlar da İsrailin adətlərini götürdülər.+ 20  Yehova bütün İsrail övladlarını rədd etdi, onları alçaldıb basqınçıların basqınlarına məruz qoydu, axırda onları hüzurundan tamamilə rədd etdi. 21  O, İsraili Davud evindən qopardı. Onlar Nəbat oğlu Ərubamı padşah etdilər.+ Ərubam israilliləri Yehovanın yolundan döndərdi, onları böyük günaha sürüklədi. 22  İsrail xalqı Ərubamın günahlarından dönmədi, onları təkrarladı.+ 23  Axırda Yehova peyğəmbərləri vasitəsilə bəyan etdiyi kimi, İsraili önündən rədd etdi.+ İsrail öz ölkəsindən Aşşur məmləkətinə sürgün edildi.+ Bu günə qədər də onlar oradadırlar. 24  Aşşur padşahı Babildən, Kutdan, Avvadan, Həməsdən, Səfarvaimdən+ adamlar gətirib israillilərin yerinə Səməriyyənin şəhərlərində məskunlaşdırdı. Onlar Səməriyyəyə sahib olub onun şəhərlərində yaşadılar. 25  Təzə-təzə orada yaşayanda onlar Yehovadan qorxmurdular. Buna görə Yehova onların üstünə şirlər göndərirdi+ və şirlər onları parçalayırdı. 26  Aşşur padşahına xəbər verdilər: «Sürgün edib Səməriyyə şəhərlərində məskunlaşdırdığın xalqlar bu ölkənin Allahının ayinlərini bilmirlər. Buna görə O, xalqın üstünə şirlər göndərir, şirlər də onları parçalayır. Çünki onlardan heç kim bu ölkənin Allahının ayinlərini bilmir». 27  Onda Aşşur padşahı əmr etdi: «Qoy oradan sürgün olunan kahinlərdən biri qayıdıb orada yaşasın və bu ölkənin Allahının ayinlərini xalqa öyrətsin». 28  Səməriyyədən sürgün edilmiş kahinlərdən biri qayıdıb Beyteldə+ yaşadı və onlara Yehovaya ibadət etməyi öyrətməyə başladı.+ 29  Bununla yanaşı, hər xalq özü üçün allah düzəldib səməriyyəlilərin səcdəgahlarda tikdiyi ibadətxanalara qoydu. Hər xalq yaşadığı şəhərlərdə belə etdi. 30  Babillilər Suqqud-Benod, kutlular Nerqal, həməsilər+ Aşima, 31  avvalılar Nibhaz və Dartaq bütləri düzəltdilər. Səfarvaimlilər oğullarını Səfarvaim allahları+ Ədraməlik və Anumməlik üçün odda yandırırdılar. 32  Onlar Yehovadan qorxurdular, eyni zamanda, xalqın arasından səcdəgahda xidmət etmək üçün kahinlər seçirdilər. Kahinlər də səcdəgahlardakı ibadətxanalarda xidmət edirdilər.+ 33  Beləliklə, onlar həm Yehovadan qorxur, həm də sürgündən əvvəl yaşadıqları ölkənin xalqlarının ayinlərinə uyğun olaraq, öz allahlarına ibadət edirdilər.+ 34  Bu günə qədər onlar öz köhnə ayinlərini icra edirlər. Heç biri Yehovaya ibadət etmir, Yehovanın adını İsrail qoyduğu Yaqubun+ oğullarına verdiyi qanunlara, qaydalara, hökmlərə, əmrlərə riayət etmir. 35  Yehova onlarla əhd bağlayanda+ onlara əmr etmişdi: «Başqa allahlardan qorxmayın, onlara səcdə qılıb ibadət etməyin, onlara qurban gətirməyin.+ 36  Böyük gücü və qüdrətli qolu ilə sizi Misir ölkəsindən çıxaran Yehovadan,+ yalnız Ondan qorxun,+ Ona səcdə qılıb qurban gətirin. 37  Sizin üçün yazılan qanunlara, qaydalara, hökmlərə, əmrlərə+ həmişə diqqətlə riayət edin. Başqa allahlardan qorxmayın. 38  Sizinlə bağladığım əhdi unutmayın,+ başqa allahlardan qorxmayın. 39  Təkcə Allahınız Yehovadan qorxun, çünki sizi düşmənlərinizin əlindən O qurtaracaq». 40  Lakin onlar qulaq asmadılar. Köhnə ayinlərini icra etdilər.+ 41  Beləcə, bu xalqlar həm Yehovadan qorxur,+ həm də öz oyma bütlərinə qulluq edirdilər. Oğulları da, nəvələri də ata-babaları kimi etdilər. Bu, indiyədək belədir.

Haşiyələr

Midiya.
Yəni əhalinin seyrək məskunlaşdığı yerdən tutmuş sıx məskunlaşdığı yerədək hər yerdə.