Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

2 Korinflilərə 5:1—21

MÜNDƏRİCAT

  • Göydə hazırlanmış ev (1—10)

  • Barışıq xidməti (11—21)

    • Yeni məxluq (17)

    • Məsihin səfirləri (20)

5  Biz bunu bilirik ki, yerdəki evimiz*, bu çadır dağılacaq+ və Allah bizə göylərdə bir bina, əllə tikilməmiş+ əbədi bir ev verəcək.  Çünki biz bu evdə inildəyirik və göydə bizim üçün hazırlanmış evə bürünməyi həsrətlə gözləyirik+ ki,  ona bürünüb çılpaq qalmayaq.  Bu çadırda olan bizlər ağır yük altında inildəyirik. Biz onu əynimizdən çıxarmaq yox, başqasına bürünmək istəyirik+ ki, həyat faniliyi yox etsin.+  Bizi buna hazırlayan və qarşıdakı mükafatın zəmanəti kimi bizə Öz ruhunu verən isə Allahdır.+  Buna görə də biz həmişə cəsarətliyik və bir şeyi yaxşı bilirik: nə qədər ki məskənimiz bu bədəndədir, biz Ağadan ayrı qalacağıq.+  Çünki biz görünən şeylərə yox, imana əsasən yaşayırıq.  Bəli, biz cəsarətliyik və cismani bədəndə yox, Ağanın yanında yaşamağı arzulayırıq.+  Buna görə də istər Ağanın yanında yaşayaq, istər ondan ayrı, əsas məqsədimiz odur ki, Ağaya məqbul həyat sürək. 10  Çünki biz hamımız Məsihin hökm kürsüsü önündə duracağıq. Onda hər kəs bədəndə yaşayarkən gördüyü pis, yaxud yaxşı əməllərinin haqqını alacaq.+ 11  Ağadan qorxmalı olduğumuzu bilərək insanları sözlərimizə inandırmağa çalışırıq. Allah bizi çox gözəl tanıyır. Ümidvaram, siz də bizim necə insan olduğumuzu yaxşı bilirsiniz*. 12  Biz sizin qarşınızda yenə özümüzü tərifləmirik, amma sizə bizimlə fəxr etmək imkanı veririk ki, ürəkdəki şeylərlə yox, zahiri görünüşlə+ öyünənlərə cavab verə biləsiniz. 13  Əgər ağlımızı itirmişdiksə,+ bu, Allah üçün idi. Yox əgər ağlımız başımızdadırsa, bu, sizdən ötrüdür. 14  Bizə təkan verən qüvvə Məsihin məhəbbətidir. Biz belə bir qənaətə gəldik: hamı ölü vəziyyətdə olduğu üçün bir nəfər hamı üçün öldü.+ 15  O, hamıdan ötrü öldü ki, yaşayanlar artıq özləri üçün deyil,+ onların uğrunda ölüb dirilmiş kəs üçün yaşasınlar. 16  İndən belə biz heç kəsi insani nöqteyi-nəzərdən tanımayacağıq.+ Hətta əvvəllər Məsihi insani nöqteyi-nəzərdən tanımışıqsa, indi bu cür tanımırıq.+ 17  Beləliklə, əgər kimsə Məsihlə vəhdətdədirsə, o, yeni məxluqdur.+ Köhnə şeylər keçib getdi, yeni şeylər peyda oldu. 18  Ancaq hər şey Allahdandır. Allah Məsih vasitəsilə bizi Özü ilə barışdırdı+ və bizə barışıq xidmətini həvalə etdi,+ 19  yəni Allah bəşəriyyətin günahlarının hesabını tutmadan+ Məsih vasitəsilə dünyanı Özü ilə barışdırdı.+ Bu barışıq xəbərini də bizə həvalə etdi.+ 20  Beləliklə, biz Məsihin adından* xidmət edən səfirlərik.+ Sanki, Allah bizim vasitəmizlə insanlardan rica edir. Biz Məsihin adından yalvarırıq: «Allahla barışın». 21  O, günahsızı+ bizdən ötrü günah qurbanı etdi ki, biz onun sayəsində Allahın gözündə saleh olaq.+

Haşiyələr

Bu ayələrdə ev dedikdə cismani və ruhani bədən nəzərdə tutulur.
Yaxud vicdanınız bizim necə insan olduğumuzu anlamağa sizə kömək edib.
Yaxud Məsihin əvəzinə.