Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

2 İşmuil 22:1—51

MÜNDƏRİCAT

  • Davud Allaha şükür edir (1—51)

    • «Yehova yalçın qayam»dır (2)

    • Yehova sadiqlərlə sadiqdir (26)

22  Yehova Davudu bütün düşmənlərinin və Talutun əlindən qurtaranda+ Davud Yehovaya bu nəğməni+  oxudu: «Yehova yalçın qayam, istehkamımdır,+ mənim nicatımdır.+   Allahım qayamdır+, Ona sığınıram,Qalxanım+, güclü xilaskarım*, qalamdır+.Pənahım+, xilaskarımdır+, məni zülmdən qurtarır.   Yehova tərifə layiqdir, Onu çağırıram,Düşmənlərimdən qurtularam.   Ölüm dalğaları məni bürümüşdü,+Yaramaz adamların basqını* məni dəhşətə salmışdı.+   Məzarın* ipləri mənə sarılmışdı,+Çıxmışdı qarşıma ölüm tələləri.+   Bu darlıqda Yehovanı çağırdım,+İmdad üçün Allahıma yalvardım. Eşitdi səsimi məbədindən,Çatdı qulağına fəryadım.+   Yer üzü silkələndi, yırğalandı,+Göylərin təməli yerindən oynadı,+Titrədi Onun qəzəbindən.+   Burun pərələrindən tüstü çıxdı,Ağzından şiddətli alov püskürdü,+Yanar közlər səpələndi Ondan. 10  Aşağı enəndə göylər əyildi,+Qatı zülmət ayaqları altında idi.+ 11  Kərruba minib+ uçaraq gəldi, Mələyin+ qanadı* üzərində zühur etdi. 12  Ətrafını çadır+ kimi qaranlığa qərq etdiQara sularla, topa buludlarla. 13  Önündə parlayan şəfəqdən közlər alovlandı. 14  Yehova göylərdən gurladı,+Haqq-Taala səsini ucaltdı.+ 15  Oxlarını+ atıb düşmənləri darmadağın etdi,Şimşəklərlə onları çaxnaşmaya saldı.+ 16  Yehovanın məzəmmətindən,Burnundan çıxan nəfəsin şiddətindənDənizlərin dibi göründü,+ yerin təməlləri aşkar oldu.+ 17  O, yüksəklərdən əlini uzadıb məni tutdu,Dərin sulardan məni çəkib çıxartdı.+ 18  Məni qoluzorlu düşmənimdən+,Mənimlə ədavət aparanlardan qurtardı, onlar məndən güclü idi. 19  Dar günümdə onlar qarşımı kəsmişdi,+Lakin Yehova mənə dayaq oldu. 20  Məni genişliyə çıxartdı,+Məni xilas etdi, çünki məndən razı idi.+ 21  Yehova salehliyimə görə mənə mükafat verir,+Pak olduğumu görüb əvəzini verir.+ 22  Çünki mən Yehovanın yolunu tutmuşam,Allahımı xaincəsinə tərk etməmişəm. 23  Onun bütün hökmləri+ gözümün önündədir,Qanunlarından dönmərəm.+ 24  Onun önündə pak qalacağam+,Qəbahət işlərdən uzaq gəzəcəyəm.+ 25  Yehova salehliyimin,Önündə günahsız olmağımın əvəzini versin.+ 26  Sadiq adamla sadiqsən,+Pak, igid adama qarşı paksan.+ 27  Saf adamla saf davranırsan,+Hiyləgərə qarşı fənd işlədirsən.+ 28  Həlimləri xilas edirsən,+Amma məğrurlara qarşı durursan, onları alçaldırsan.+ 29  Yehova, çırağımsan!+Gecəmi gündüz edən Yehovadır.+ 30  Sənin köməyinlə quldurların qabağına çıxaram,Allahın gücü ilə sədlər aşaram.+ 31  Allahın yolu kamildir,+Yehovanın sözü safdır,+ Xudavənd Ona sığınanların hamısına sipərdir.+ 32  Məgər Yehovadan başqa Allah var?+ Allahımızdan savayı kim qaya ola bilər?+ 33  Allah mənim qalamdır,+O, yolumu kamil edər.+ 34  Ayağımı maral ayağıtək çevik edir,Məni zirvələrdə saxlayır.+ 35  Əlimi döyüşə öyrədir,Qolum mis kamanı gərir. 36  Sən qurtuluş qalxanını mənə verirsən,Lütfün məni ucaldır.+ 37  Addımlarıma yol açırsan,Ayaqlarım sürüşməz.+ 38  Düşmənlərimi qovub qıracağam,Onları yox etməyincə geri qayıtmayacağam. 39  Onları qırıb-çatacağam, qalxa bilməyəcəklər,+Ayaqlarımın altına səriləcəklər. 40  Döyüş üçün belimi qüvvətlə qurşayarsan,+Yağı düşmənimi ayağımın altına sərərsən.+ 41  Düşmənlərimi məğlubiyyətə uğradarsan.+Mənə nifrət edənləri yox edərəm*.+ 42  İmdad diləsələr də, onları qurtaran yoxdur,Hətta Yehovaya yalvarırlar, lakin O hay vermir.+ 43  Onları əzib toz kimi edəcəyəm,Onları küçədəki palçıq kimi tapdalayacağam. 44  Sən məni elimin tənəsindən qurtaracaqsan,+ Xalqlara başçı qoymaq üçün məni qoruyacaqsan,+Tanımadığım bir xalq mənə qulluq edəcək.+ 45  Yadellilər əsə-əsə önümə gələcək,+Sorağımı eşidib mənə itaət edəcəklər. 46  O yadellilərin rəngi-ruhu qaçacaq,Gizləndikləri qalalardan əsə-əsə çıxacaqlar. 47  Şükürlər olsun Qayama+, var olan Yehovaya! Allahıma, məni xilas edən qayama eşq olsun!+ 48  Allah qisasımı alır,+Xalqları mənə tabe edir.+ 49  O, məni düşmənlərimdən qurtarır. Sən məni üstümə gələnlərdən üstün edirsən,+Məni zalımın əlindən alırsan.+ 50  Buna görə, ey Yehova, Sənə xalqlar arasında şükür edəcəyəm,+Adını nəğmələrdə tərənnüm edəcəyəm.+ 51  O, möhtəşəm işlərlə padşahını xilas edir,+Məsh etdiyinə, Davuda və onun nəslinəƏbədilik məhəbbət göstərir».+

Haşiyələr

Hərfən: xilas buynuzum.
Hərfən: seli.
İbr. şeol. Lüğətə bax.
Yaxud küləyin qanadı.
Hərfən: susduraram.