Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

1 İşmuil

Fəsillər

Mündəricat

 • 1

  • Əlqəna və arvadları (1—8)

  • Hənnə Allahdan oğul diləyir (9—18)

  • İşmuil doğulur və Yehovanın evinə verilir (19—28)

 • 2

  • Hənnənin duası (1—11)

  • Əlinin iki oğlu (12—26)

  • Yehova Əliyə hökm çıxarır (27—36)

 • 3

  • İşmuil peyğəmbər seçilir (1—21)

 • 4

  • Filiştlilər sandığı ələ keçirir (1—11)

  • Əli ilə oğulları ölür (12—22)

 • 5

  • Sandıq filiştlilərin ölkəsində (1—12)

   • Daqon alçaldılır (1—5)

   • Filiştlilərin üstünə bəla gəlir (6—12)

 • 6

  • Filiştlilər sandığı İsrailə qaytarır (1—21)

 • 7

  • Sandıq Kiryat-Yarimdə (1)

  • İşmuil xalqı Yehovaya xidmət etməyə səsləyir (2—6)

  • İsraillilər Mispahda qələbə çalır (7—14)

  • İşmuil İsrailə hakimlik edir (15—17)

 • 8

  • İsraillilər padşah istəyir (1—9)

  • İşmuil xalqa xəbərdarlıq edir (10—18)

  • Yehova xalqın istəyini yerinə yetirir (19—22)

 • 9

  • İşmuil Talutla qarşılaşır (1—27)

 • 10

  • Talut padşah kimi məsh edilir (1—16)

  • Talut xalq qarşısında padşah seçilir (17—27)

 • 11

  • Talut əmuniləri məğlub edir (1—11)

  • Talut yenidən padşah elan edilir (12—15)

 • 12

  • İşmuilin xalqa müraciəti (1—25)

   • «Boş şeylərin dalınca getməyin» (21)

   • Yehova xalqını heç vaxt atmayacaq (22)

 • 13

  • Talut ordu toplayır (1—4)

  • Talutun özbaşına hərəkəti (5—9)

  • İşmuil Talutu tənbeh edir (10—14)

  • İsraillilər əliyalın qalır (15—23)

 • 14

  • Yonatan Mihmaşı ələ keçirir (1—14)

  • Allah İsrailin düşmənlərini qırır (15—23)

  • Talut düşünmədən and verir (24—46)

   • Xalq əti qanlı-qanlı yeyir (32—34)

  • Talutun apardığı müharibələr; onun ailəsi (47—52)

 • 15

  •  Talut Allahın sözündən çıxıb Aqaqı sağ saxlayır (1—9)

  • İşmuil Talutu tənbeh edir (10—23)

   • İtaət etmək qurbandan yaxşıdır (22)

  • Hakimiyyət Talutdan alınır (24—29)

  • İşmuil Aqaqı öldürür (30—35)

 • 16

  • İşmuil Davudu padşahlığa məsh edir (1—13)

   • Allah ürəyi görür (7)

  • Allah ruhunu Talutdan alır (14—17)

  • Davud Talut üçün çəng çalır (18—23)

 • 17

  • Davudun Calut üzərində qələbəsi (1—58)

   • Calut İsrailə meydan oxuyur (8—10)

   • Davud Calutun çağırışına hay verir (32—37)

   • Davud Yehovanın adı ilə vuruşur (45—47)

 • 18

  • Davudla Yonatan dostlaşır (1—4)

  • Talutun Davuda paxıllığı tutur (5—9)

  • Talutun Davudu öldürmək cəhdləri (10—19)

  • Davud Talutun qızı Məkyalı alır (20—30)

 • 19

  • Talutun Davuda nifrəti soyumayıb (1—13)

  • Davud canını Talutdan qurtarır (14—24)

 • 20

  • Yonatanın Davuda sədaqəti (1—42)

 • 21

  • Davud Nubda hüzur çörəklərindən yeyir (1—9)

  • Davud Catda özünü dəliliyə vurur (10—15)

 • 22

  • Davud Ədullamda; Mispihdə (1—5)

  • Talut Nub kahinlərini öldürtdürür (6—19)

  • Əbyatar canını qurtarır (20—23)

 • 23

  • Davud Qəyla əhlini filiştlilərin əlindən alır (1—12)

  • Talut Davudu təqib edir (13—15)

  • Yonatan Davudu ürəkləndirir (16—18)

  • Talut az qala Davudu yaxalayır; Davud qaçır (19—29)

 • 24

  • Davud Talutun canına qıymır (1—22)

   • Davud Yehovanın məsh edilmişinə ehtiram bəsləyir (6)

 • 25

  • İşmuilin ölümü (1)

  • Nabal Davudun adamlarını əliboş qaytarır (2—13)

  • Abiqayilin ağıllı hərəkəti (14—35)

   • Yehova Davudun həyatını qoruyacaq (29)

  • Yehova Nabalı vurur (36—38)

  • Abiqayil Davudun arvadı olur (39—44)

 • 26

  • Davud yenə Talutun canına qıymır (1—25)

   • Davud Yehovanın məsh edilmişinə ehtiram bəsləyir (11)

 • 27

  • Filiştlilər Sığlağı Davuda verir (1—12)

 • 28

  • Talut Eyn-Dorda bir cindarın yanına gəlir (1—25)

 • 29

  • Filiştlilər Davuda etibar etmir (1—11)

 • 30

  • Əmaliqələr Sığlağa basqın edir (1—6)

   • Yehova Davuda qüvvət verir (6)

  • Davud əmaliqələri məğlub edir (7—31)

   • Davud əsirləri geri qaytarır (18, 19)

   • Qəniməti bölüşdürməklə bağlı göstəriş (23, 24)

 • 31

  • Talutla üç oğlunun ölümü (1—13)