Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

1 Salnamələr 8:1—40

MÜNDƏRİCAT

8  Binyaminin+ oğulları bunlar idi: ilk oğlu Bələh+, ikincisi Əşbil+, üçüncüsü Əhra,  dördüncüsü Nuxa, beşincisi Rafa.  Bələhin oğulları bunlar idi: Addar, Qirah+, Abihud,  Abişu, Neman, Əxya,  Qirah, Şufam və Xuram.  Manahata əsir aparılan, Giba+ sakinlərinin nəsil başçıları olan Əhud oğulları bunlar idi:  Neman, Əxiyyə və Qirah. Xalqı əsirliyə aparan Qirah Üzza və Əxiudun atası idi.  Səhərəyim onları göndərəndən sonra Muabda oğulları oldu. Huşim və Bəarə onun arvadları idi*.  O biri arvadı Hüdisdən doğulan oğulları bunlar idi: Yubab, Zibya, Misa, Məlkum, 10  Yəus, Səkya və Mirmah. Onun bu oğulları nəsil başçıları idilər. 11  Səhərəyimin arvadı Huşimdən doğulan oğulları Əbitub və İlfəal idi. 12  İlfəalın oğulları bunlar idi: Abir, Mişam, Şamid (o, Unuhu+ və ətraf şəhərləri ilə birlikdə Lodu+ tikmişdi), 13  Bərya və Şəma. Onlar Ayalon+ sakinlərinin nəsil başçıları idilər. Onlar Cat sakinlərini qovmuşdular. 14  Əxyu, Şaşaq, Ərəmut, 15  Zəbədya, Arad, Ədər, 16  Mikayıl, İşpa və Yoha Bərya oğulları idi. 17  Zəbədya, Məşullam, Hizqi, Habir, 18  İsməray, İsliyah və Yubab İlfəal oğulları idi. 19  Yaqim, Zəkri, Zəbdi, 20  Əlyənay, Siltay, Əliil, 21  Aday, Bəryah və Şimrat Şimay oğulları idi. 22  İşpan, Abir, Əliil, 23  Əbdun, Zəkri, Hənan, 24  Hənaniyyə, Elam, Ənatuti, 25  İfdəy və Fənuil Şaşaq oğulları idi. 26  Şəmşiray, Şəhriya, Ətəlya, 27  Yaərşiyyə, İlyas və Zəkri Yərahim oğulları idi. 28  Bunlar mənşələrinə görə nəsil başçıları idi. Onlar Yerusəlimdə yaşayırdılar. 29  Gibyonun atası Yaəl Gibyonda+ yaşayırdı. Arvadının adı Məkah idi.+ 30  Onun oğulları bunlar idi: ilk oğlu Əbdun, ondan sonra Sur, Kiş, Baal, Nadab, 31  Cədur, Əxyu və Zəkar. 32  Miqlot Şimyahın atası idi. Onların hamısı qardaşları ilə birlikdə Yerusəlimdə digər qardaşlarının yanında yaşayırdılar. 33  Nurun+ Kiş adında, Kişin Talut+ adında, Talutun Yonatan+, Məlkişu+, Əbunədəb+ və İşbaal*+ adında oğlu oldu. 34  Yonatanın Merib-Baal*+ adında, Merib-Baalın Mikə adında oğlu oldu.+ 35  Mikənin oğulları bunlar idi: Fisun, Məlik, Taray və Əhəz. 36  Əhəzin Yəhuadday adında, Yəhuaddayın Əlimət, Əzmut və Zümri adında oğlu oldu. Zümrinin Mosa adında, 37  Mosanın Binəya adında, Binəyanın Rafah adında, Rafahın İlyasah adında, İlyasahın Azil adında oğlu oldu. 38  Azilin altı oğlu var idi: Əzriqəm, Bəhru, İsmayıl, Şəariyyə, Əbdiya və Hənan. Bunlar Azilin oğulları idi. 39  Qardaşı Əşiqin oğulları bunlar idi: ilk oğlu Ulam, ikincisi Yəuş, üçüncüsü Əlfəlit. 40  Ulamın oğulları mahir oxatan, igid döyüşçü idi. Onların çoxlu oğlu və nəvəsi var idi — 150 nəfər. Bunların hamısı Binyamin övladları idi.

Haşiyələr

Digər variant: Səhərəyim arvadları Huşim və Bəarəni göndərəndən sonra Muabda oğulları oldu.
Digər adı İşboşet.
Digər adı Mefiboşet.