Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

1 Korinflilərə 3:1—23

MÜNDƏRİCAT

  • Korinflilər hələ də cismani düşüncəlidirlər (1—4)

  • Böyüdən Allahdır (5—9)

    • Allahın əməkdaşları (9)

  • Odadavamlı materiallar (10—15)

  • Siz Allahın məbədisiniz (16, 17)

  • Dünyanın müdrikliyi Allahın gözündə ağılsızlıqdır (18—23)

3  Qardaşlar, sizinlə danışanda ruhani düşüncəli adamlarla+ yox, sanki, Məsihin yolunda iməkləyən körpələrlə+, cismani düşüncəli adamlarla danışırdım.  Hələ böyümədiyiniz üçün mən sizi bərk yeməklə yox, südlə bəsləyirdim. Heç indi də böyüməmisiniz,+  çünki hələ cismani adamlar kimi düşünürsünüz.+ Əgər aranızda paxıllıq və çəkişmələr varsa, məgər bu, sizin cismani düşüncəli+ olduğunuzu və dünyadakı adamlar kimi davrandığınızı göstərmir?  Əgər biriniz: «Mən Bulusun şagirdiyəm», digəriniz: «Mən Apollosun+ şagirdiyəm», — deyirsə, onda başqalarından fərqiniz nədədir?  Apollos kimdir? Yaxud Bulus nəçidir? Bunlar Rəbbin işini görən xidmətçilərdir.+ Siz onların vasitəsilə imana gəlmisiniz.  Mən əkdim,+ Apollos suladı,+ Allah isə böyütdü.  Buna görə əkən də, sulayan da heç nədir, çünki böyüdən Allahdır.+  Əkən və sulayan birgə çalışır, hərəsi zəhmətinə görə mükafatını alacaq.+  Biz Allahın əməkdaşlarıyıq. Siz isə Allahın becərdiyi zəmi, Allahın inşa etdiyi binasınız.+ 10  Allahın mənə göstərdiyi lütf sayəsində mən mahir bir bənna kimi bünövrə qoydum,+ digəri isə onun üstündə tikir. Ancaq qoy hər kəs necə tikdiyinə fikir versin. 11  Çünki heç kəs qoyulmuş bünövrədən savayı bir bünövrə qoya bilməz. Bu bünövrə İsa Məsihdir.+ 12  Bu bünövrənin üstündə qızıldan, gümüşdən, daş-qaşdan, ağacdan, samandan, yaxud küləşdən 13  tikən hər kəsin işi bəlli olacaq. İmtahan günü hər kəsin işi açıq-aydın görünəcək. Alov hər şeyi üzə çıxaracaq+ və hər kəsin işinin keyfiyyətini aşkar edəcək. 14  Bu bünövrənin üstündə tikənin işi sınaqdan salamat çıxsa, o, mükafat alacaq. 15  Kimin işi yansa, o, zərər çəkəcək, amma özü xilas olacaq. Ancaq, sanki, oddan, alovdan keçəcək. 16  Məgər bilmirsiniz ki, siz Allahın məbədisiniz,+ Allahın ruhu sizdə yaşayır?+ 17  Kim Allahın məbədini məhv etsə, Allah onu məhv edəcək, çünki Allahın məbədi müqəddəsdir. Bu məbəd sizsiniz.+ 18  Qoy heç kəs özünü aldatmasın: əgər sizlərdən kimsə bu zəmanədə özünü müdrik sayırsa, həqiqətən də müdrik olmaq üçün gərək ağılsız olsun. 19  Çünki bu dünyanın müdrikliyi Allahın gözündə ağılsızlıqdır, axı belə yazılıb: «O, müdrikləri elə öz fəndləri ilə tutur».+ 20  Həmçinin belə yazılıb: «Yehova bilir ki, müdriklərin düşüncələri puçdur».+ 21  Bu səbəbdən də qoy heç kəs insanlarla öyünməsin, axı onsuz da hər şey sizindir: 22  Bulus, Apollos, Kifa+, dünya, həyat, ölüm, indiki şeylər, gələcək şeylər, hər şey sizindir. 23  Siz Məsihinsiniz,+ Məsih də Allahındır.

Haşiyələr