Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

1 İşmuil 23:1—29

MÜNDƏRİCAT

  • Davud Qəyla əhlini filiştlilərin əlindən alır (1—12)

  • Talut Davudu təqib edir (13—15)

  • Yonatan Davudu ürəkləndirir (16—18)

  • Talut az qala Davudu yaxalayır; Davud qaçır (19—29)

23  Bir müddət sonra Davuda xəbər verdilər: «Filiştlilər Qəylaya+ soxulub xırmanları talan ediblər».  Onda Davud Yehovadan soruşdu:+ «Gedib filiştlilərlə vuruşum?» Yehova cavab verdi: «Get filiştliləri qır, Qəylanı qurtar».  Lakin Davudun adamları dedilər: «Biz hələ burada, Yəhudada+ ikən qorxu içindəyik, gör Qəylaya, Filişt ordusu ilə müharibəyə getsək, halımız necə olar?!»+  Onda Davud yenə Yehovadan soruşdu.+ Yehova da ona cavab verdi: «Qalx, Qəylaya get. Filiştliləri sənə təslim edəcəyəm».+  Davud öz adamları ilə Qəylaya gedib filiştlilərlə döyüşdü. Onları darmadağın edib mal-qarasını talan etdi və Qəyla əhlini qurtardı.+  Əximəlikin oğlu Əbyatar+ Qəylaya Davudun yanına qaçıb gələndə döşlüyü özü ilə gətirmişdi.  Taluta xəbər verdilər: «Davud Qəylaya gəlib». Talut dedi: «Allah onu gətirib lap ovcumun içinə qoyub,+ çünki o, darvazalı, cəftəli şəhərə girməklə özü-özünü tələyə salıb».  Talut Qəylaya gedib Davudu adamları ilə birgə mühasirəyə almaq üçün xalqı səfərbər etdi.  Davud Talutun ona qəsd hazırladığını biləndə kahin Əbyatara: «Döşlüyü bura gətir», — dedi.+ 10  Davud Allaha müraciət etdi: «Ey İsrailin Allahı Yehova! Bu qulun eşidib ki, Talut Qəylaya gəlib mənə görə şəhəri dağıtmaq istəyir.+ 11  Qəylanın böyükləri* məni ona verəcək? Qulun düz eşidib, Talut, doğrudan, gələcək? Ey İsrailin Allahı Yehova, quluna əyan elə». Onda Yehova dedi: «O gələcək». 12  Davud soruşdu: «Qəyla böyükləri məni və adamlarımı Taluta verəcək?» Yehova: «Verəcək», — dedi. 13  Onda Davud dərhal durub təxminən altı yüz nəfər adamı ilə+ Qəyladan çıxdı. Onlar bir yerdən o biri yerə gedirdilər. Taluta çatdırdılar ki, Davud Qəyladan çıxıb. Onda Talut onun dalınca getmədi. 14  Davud çöllükdə — Zif çöllüyünün dağlarında, əlçatmaz yerlərdə qalırdı.+ Talut durmadan onu axtarırdı,+ amma Yehova Davudu onun əlinə salmırdı. 15  Davud bilirdi ki*, Xoreşdə, Zif çöllüyündə olduğu vaxt Talut onun canını almaq üçün yola çıxıb. 16  Talutun oğlu Yonatan Xoreşə Davudun yanına gəldi və onun Yehovaya inamını möhkəmləndirdi.+ 17  O, Davuda dedi: «Qorxma. Atam Talut səni tapa bilməyəcək. İsrailin padşahı sən olacaqsan,+ mən də səndən sonra ikinci adam olacağam. Bunu atam Talut da bilir».+ 18  Sonra onlar Yehovanın önündə əhd bağladılar.+ Yonatan evinə qayıtdı, Davud isə Xoreşdə qaldı. 19  Ziflər Gibaha+, Talutun yanına gəlib dedilər: «Davud bizim yaxınlığımızdadır,+ o, Xoreşin+ əlçatmaz yerlərində, Yeşimondan*+ cənubdakı Həqilə təpəsində+ gizlənib. 20  Ey padşah, nə vaxt ürəyin istəsə, gəl. Onu sənə verəcəyik».+ 21  Talut dedi: «Yehova sizdən razı olsun. Siz halıma acıdınız. 22  Gedin axtarın, onun dəqiq yerini, kimlərin onu gördüyünü öyrənin. Mənə deyiblər ki, o, yaman hiyləgərdir. 23  Gizləndiyi yerlərin hamısını yaxşı-yaxşı öyrənin, qayıdıb mənə dəlil-sübut gətirin. Onda mən sizinlə gedəcəyəm və əgər o, məmləkətdədirsə, onu bütün Yəhuda nəsilləri arasında axtarıb tapacağam». 24  Onlar Talutdan qabaq Zifə+ getdilər. Davud adamları ilə Yeşimondan cənubdakı Ərəbədə+, Məun+ çöllüyündə idi. 25  Talut adamlarını götürüb onu axtarmağa gəldi.+ Bunu Davuda xəbər verəndə o, qayalığa endi+ və Məun çöllüyündə qaldı. Talut bunu eşidəndə Davudu tutmaq üçün Məun çöllüyünə getdi. 26  Talut dağın bu biri tərəfinə gəldi, bu zaman Davudla adamları dağın o biri tərəfində idilər. Davud Talutdan qaçırdı.+ Talut isə öz adamları ilə Davudla dəstəsinə yaxınlaşırdı, onu yaxalamaq istəyirdi.+ 27  Bu vaxt qasid gəlib Taluta dedi: «Tez gəl, filiştlilər ölkəyə basqın ediblər!» 28  Talut Davudu təqib etməyi dayandırıb filiştlilərlə döyüşməyə getdi.+ Buna görə də həmin yer Sela-Hammahleqot* adlanır. 29  Davud oradan qalxıb Eyn-Gedinin+ əlçatmaz yerlərində məskən saldı.

Haşiyələr

Digər variant: torpaq sahibləri.
 Digər variant: qorxurdu ki.
Digər variant: səhradan, çöl-biyabandan.
Mənası: haçalanma qayası.