Kontentə keç

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Dili seçin Azərbaycan

Əyyub

Fəsillər

Mündəricat

 • 1

  • Əyyub; onun dövləti (1—5)

  • Şeytan Əyyubun kamilliyinə şəkk gətirir (6—12)

  • Əyyub var-dövlətini və övladlarını itirir (13—19)

  • Əyyub Allahı təqsirləndirmir (20—22)

 • 2

  • Şeytan yenə Əyyubun kamilliyinə şəkk gətirir (1—5)

  • Şeytan Əyyubu azara düçar edir (6—8)

  • Əyyubun arvadı: «Lənət et Allaha, öl qurtar!» (9, 10)

  • Əyyubun üç yoldaşının gəlişi (11—13)

 • 3

  • Əyyub doğulduğu günü lənətləyir (1—26)

   • Əzablarının səbəbini arayır (20, 21)

 • 4

  • Əlifəzin birinci nitqi (1—21)

   • Əyyubun təmizliyini lağa qoyur (7, 8)

   • «Ruh»dan eşitdiyi sözlər (12—17)

   • «Allah qulluqçularına etibar etmir» (18)

 • 5

  • Əlifəzin nitqinin davamı (1—27)

   • «Allah ağıllıları elə öz fəndləri ilə tutur» (13)

   • «Sən Qüdrət Sahibinin tərbiyəsini rədd etmə!» (17)

 • 6

  • Əyyubun cavabı (1—30)

   • Fəryadına haqq qazandırır (2—6)

   • Təsəlli verməyə gələn yoldaşları xaindir (15—18)

   • «Düz söz heç də acı olmaz!» (25)

 • 7

  • Əyyubun cavabının davamı (1—21)

   • Həyat ağır zəhmətdir (1, 2)

   • «Niyə məni Özünə hədəf seçmisən?» (20)

 • 8

  •  Bildadın birinci nitqi (1—22)

   • Əyyubun oğlanlarının günah iş tutduğuna eyham (4)

   • «Sən doğrudan da pak adam olsaydın» (6)

   • Əyyubun «Allahsız adam» olduğuna işarə edir (13)

 • 9

  • Əyyubun cavabı (1—35)

   • Fani insan Allahla çəkişmədə necə haqlı çıxa bilər? (2—4)

   • Allah dərkedilməz işlər görür (10)

   • İnsan Allahla mübahisə edə bilməz (32)

 • 10

  • Əyyubun cavabının davamı (1—22)

   • «Niyə mənimlə çəkişirsən?» (2)

   • Allahla fani insan arasındakı fərq (4—12)

   • Qoy bir azca üzüm gülsün (20)

 • 11

  • Söfərin birinci nitqi (1—20)

   • Əyyubu boş-boş söhbətlərdə ittiham edir (2, 3)

   • Pisliyi kənara qoy (14)

 • 12

  • Əyyubun cavabı (1—25)

   • «Sizdən əskik deyiləm» (3)

   • «Yoldaşlarımın gözündə gülünc olmuşam» (4)

   • Hikmət Allahdadır (13)

   • Allah hakimlərdən, padşahlardan ucadır (17, 18)

 • 13

  • Əyyubun cavabının davamı (1—28)

   • «Mən Qüdrət Sahibi ilə danışmaq istərdim» (3)

   • Yararsız təbiblər (4)

   • «Bilirəm ki, haqlıyam» (18)

   • «Niyə məni düşmən sanırsan?» (24)

 • 14

  • Əyyubun cavabının davamı (1—22)

   • İnsanın ömrü gödəkdir, əziyyətlə doludur (1)

   • Hətta ağac üçün ümid var (7)

   • «Kaş məni Məzarda gizlədəydin» (13)

   • «İnsan ölsə, bir də yaşarmı?» (14)

   • Allah əllərinin işinin həsrətini çəkir (15)

 • 15

  • Əlifəzin ikinci nitqi (1—35)

   • Əyyubun Allahdan qorxmadığını iddia edir (4)

   • Əyyubu lovğalıqda ittiham edir (7—9)

   • «O, mələklərinə belə güvənmir» (15)

   • Şər adam işgəncə çəkir (20—24)

 • 16

  • Əyyubun cavabı (1—22)

   • «Siz təsəlli əvəzinə əzab verirsiniz!» (2)

   • Allah məni Özünə hədəf seçdi (12)

 • 17

  • Əyyubun cavabının davamı (1—16)

   • «Rişxəndçilər məni dövrəyə alıb» (2)

   • «Allah məni dilə-dişə salıb» (6)

   • «Məzar evim olar» (13)

 • 18

  • Bildadın ikinci nitqi (1—21)

   • Günahlı adamların aqibəti (5—20)

   • Əyyubun Allahı tanımadığına eyham vurur (21)

 • 19

  • Əyyubun cavabı (1—29)

   • Yoldaşlarının qınaqlarını rədd edir (1—6)

   • «Tanış-biliş məndən üz döndərib» (13—19)

   • «Xilaskarım yaşayır» (25)

 • 20

  • Söfərin ikinci nitqi (1—29)

   • Əyyubun qınağı şəninə toxunur (2)

   • Əyyubun şər adam olduğuna eyham vurur (5)

   • Əyyubun pislikdən xoşlandığına işarə edir (12, 13)

 • 21

  • Əyyubun cavabı (1—34)

   • «Nə üçün şər adam uzun ömür sürür?» (7—13)

   • Yoldaşlarını ifşa edir (27—34)

 • 22

  • Əlifəzin üçüncü nitqi (1—30)

   • İnsandan Allaha xeyir varmı? (2, 3)

   • Əyyubu xəsislikdə və haqsızlıqda ittiham edir (9)

   • Allaha tərəf qayıtsan, firavanlığın qayıdar (23)

 • 23

  • Əyyubun cavabı (1—17)

   • İşini Allahın hüzurunda ərz etmək istəyir (1—7)

   • Allahı tapa bilmədiyini deyir (8, 9)

   • Onun yolunu tutmuşam, azmamışam (11)

 • 24

  • Əyyubun cavabının davamı (1—25)

   • Niyə Allah hökm vaxtını təyin etmir? (1)

   • Allahın pisliyə məhəl qoymadığını deyir (12)

   • Günah sahibləri qaranlığı sevirlər (13—17)

 • 25

  • Bildadın üçüncü nitqi (1—6)

   • İnsan Allah qarşısında haqlı çıxa bilərmi? (4)

   • İnsanın dürüstlüyünün əbəs olduğunu iddia edir (5, 6)

 • 26

  • Əyyubun cavabı (1—14)

   • «Gücsüz adama əcəb kömək etdin!» (1—4)

   •  Allah Yeri heçlikdə asıb (7)

   • Allahın işlərinin bir zərrəsi (14)

 • 27

  • Əyyub paklığını qorumaq qətiyyətindədir (1—23)

   • «Son nəfəsimədək təmiz qalacağam!» (5)

   • Allahsız adam üçün ümid yoxdur (8)

   • «Niyə boş-boş danışırsınız?» (12)

   • Pis adamın alacağı pay (13—23)

 • 28

  • Əyyub yerin sərvətini hikmətlə müqayisə edir (1—28)

   • İnsan əməyi (1—11)

   • Hikmət mirvaridən də qiymətlidir (18)

   • Yehovadan qorxmaq əsil hikmətdir (28)

 • 29

  • Əyyub imtahandan qabaqkı xoşbəxt günlərini xatırlayır (1—25)

   • Şəhər darvazasında hörməti vardı (7—10)

   • Haqq-ədalət yolundan ayrılmırdı (11—17)

   • Hamı məsləhətini dinləyirdi (21—23)

 • 30

  • Əyyub öz halına yanır (1—31)

   • Fərsizlər ona gülür (1—15)

   • Köməksizdir (20, 21)

   • Dərim qapqara qaralıb (30)

 • 31

  • Əyyub kamilliyini müdafiə edir (1—40)

   • «Gözlərimlə əhd bağlamışam» (1)

   • «Qoy Allah məni düz tərəzidə çəksin» (6)

   • Zinakar olmayıb (9—12)

   • Pulpərəst olmayıb (24, 25)

   • Bütpərəst olmayıb (26—28)

 • 32

  • Əlihu söhbətə qatılır (1—22)

   • Əyyuba və yoldaşlarına qəzəbi tutub (2, 3)

   • Ehtiramla kənarda durub söz almağı gözlədi (6, 7)

   • Ağıl yaşda deyil (9)

   • Əlihunun ürəyi doludur (18—20)

 • 33

  • Əyyub özünü Allahdan haqlı saydığı üçün Əlihu onu qınayır (1—33)

   • Allah fidyə tapır (24)

   • Cavanlıqdakı gümrahlığa qayıdış (25)

 • 34

  • Əlihu Allahın ədalətini və işlərini ucaldır (1—37)

   • Əyyubun dediyinə görə, Allah ondan ədaləti əsirgəyib (5)

   • Allah pislik, haqsızlıq etməz (10)

   • Əyyubun sözlərində hikmət yoxdur (35)

 • 35

  • Əlihu Əyyubun yanıldığını göstərir (1—16)

   • Əyyub özünü Allahdan haqlı sayır (2)

   • Allah ucalardadır, günahın Onun üzərində hökmü yoxdur (5, 6)

   • Əyyub səbirlə Allahı gözləməlidir (14)

 • 36

  • Əlihu Allahın ağlasığmaz böyüklüyündən danışır (1—33)

   • İtaətkar adamlar firavan yaşayır; Allahsızlar rədd edilir (11—13)

   • Allah kimi nəsihətçi varmı? (22)

   • Əyyub Allahı ucaltmalıdır (24)

   • Allahın böyüklüyü ağlasığmazdır (26)

   • Allah yağış və ildırımın ağasıdır (27—33)

 • 37

  • Təbiət qüvvələri Allahın böyüklüyünə dəlalət edir (1—24)

   • Allah insanın əlini işdən saxlaya bilər (7)

   • Allahın xariqüladə işlərinə nəzər sal (14)

   • İnsan Qüdrət Sahibini dərk edə bilməz (23)

   • Allah özünü ağıllı sayanları bəyənmir (24)

 • 38

  • Yaradanla müqayisədə insanın kiçikliyi (1—41)

   • «Mən dünyanın təməlini qoyanda sən harada idin?» (4—6)

   • Allah oğulları sevinib-şadlanırdılar (7)

   • Təbiət hadisələri ilə bağlı suallar (8—32)

   • Fəza qanunları (33)

 • 39

 • 40

  • Yehova Əyyubu sorğu-suala çəkir (1—24)

   • Əyyubun deməyə sözü yoxdur (3—5)

   • «Sən ədalətimə şəkk edəcəksən?» (8)

   • Behemotun gücü (15—24)

 • 41

 • 42

  • Əyyubun Yehovaya cavabı (1—6)

  • Üç yoldaşa məzəmmət (7—9)

  • Əyyubun firavanlığı qayıdır (10—17)

   • Əyyubun oğlanları və qızları (13—15)