Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Ərəmya 52:1—34

MÜNDƏRİCAT

  • Sidqiyyə üsyan edir (1—3)

  • Yerusəlim mühasirəyə alınır (4—11)

  • Şəhər, məbəd darmadağın edilir (12—23)

  • Xalq Babilə sürgün edilir (24—30)

  • Yəhyakin zindandan azad edilir (31—34)

52  Sidqiyyə+ taxta çıxanda iyirmi bir yaşında idi və on bir il Yerusəlimdə hakimiyyət sürdü. Onun anası libnalı Ərəmyanın qızı Xamutal idi.+  O da Yəhyakim kimi, Yehovanın bəyənmədiyi pis işlər gördü.+  Yehova qəzəbləndiyi üçün Yerusəlim və Yəhudanın başına bu işlər gəlirdi. Axırda Allah onları önündən rədd etdi.+ Sidqiyyə Babil padşahına üsyan etdi.+  Sidqiyyənin hakimiyyətinin doqquzuncu ilində, onuncu ayın onuncu günündə Babil padşahı Navuxodonosor bütün ordusu ilə Yerusəlimə yürüş etdi. Orada ordugah qurub, şəhərin ətrafında mühasirə divarı tikdi.+  Şəhər Sidqiyyə padşahın hakimiyyətinin on birinci ilinə qədər mühasirədə qaldı.  Dördüncü ayın doqquzuncu günü+ şəhərdə güclü aclıq var idi, ölkədə çörək qalmamışdı.+  Axırda şəhər divarı sındırıldı. Gecə, kəldanilər şəhərin ətrafında ikən, bütün döyüşçülər padşah bağının yanındakı qoşa divarın arasında yerləşən şəhər darvazasından çıxıb Ərəbə yolu ilə qaçdılar.+  Amma kəldanilərin qoşunu Sidqiyyə padşahı təqib edib Əriha çöllüyündə onu yaxaladı.+ Padşahın bütün qoşunu qaçıb dağıldı.  Kəldanilər padşahı tutub Həməsdəki Riblaha, Babil padşahının hüzuruna gətirdilər və padşah ona hökm çıxardı. 10  Babil padşahı Sidqiyyənin oğullarını onun gözü qabağında qətlə yetirdi. O həmçinin Riblahda bütün Yəhuda əmirlərini öldürdü. 11  Sonra Sidqiyyənin gözlərini çıxartdı,+ onu mis qandallarla qandallayıb Babilə apardı və ölənə qədər zindanda saxladı. 12  Beşinci ayın onuncu günündə, Babil padşahı Navuxodonosorun hakimiyyətinin on doqquzuncu ilində Babil padşahının xidmətçisi, keşikçibaşı Nəbuzardan Yerusəlimə gəldi.+ 13  O, Yehovanın məbədini, sarayı və Yerusəlimdəki bütün evləri, imarətləri yandırdı.+ 14  Keşikçibaşı ilə gələn kəldani ordusu Yerusəlimin ətraf divarlarını uçurdu.+ 15  Keşikçibaşı Nəbuzardan kasıb əhalini, şəhərdə sağ qalan camaatı, Babil padşahına tərəf keçənləri və yerdə qalan sənətkarları əsir apardı.+ 16  Amma üzümçülük və əkinçiliklə məşğul olmaq üçün ölkənin ən kasıb əhalisindən bir qədər saxladı.+ 17  Kəldanilər Yehovanın məbədindəki mis sütunları+ sındırdılar. Həmçinin Yehovanın məbədindəki arabaları+, mis çəni+ də sındırdılar. Bütün misi Babilə apardılar.+ 18  Onlar kül qablarını, kürəkləri, fitil maqqaşlarını, kasaları+, camları+ və məbəddə işlənən bütün mis əşyaları apardılar. 19  Keşikçibaşı teştləri+, xəkəndazları, kasaları, kül qablarını, çıraqdanları+, camları və xalis qızıldan və gümüşdən olan kasaları götürdü.+ 20  Süleyman padşahın Yehovanın məbədi üçün düzəltdiyi iki sütunun, arabaların, çənin və onun altındakı on iki mis buğanın,+ bütün bu şeylərin misini çəkmək mümkün deyildi. 21  Sütunlara gəlincə, hər sütunun hündürlüyü 18 qulac*, çevrəsi ölçü ipi ilə 12 qulac idi,+ dörd barmaq* yoğunluğunda idi və içi boş idi. 22  Sütun başlığı misdən idi. Sütun başlığının hündürlüyü 5 qulac idi.+ Onun ətrafındakı tor və narlar misdən düzəldilmişdi. İkinci sütun da narlarla birlikdə birincinin eyni idi. 23  Yanlarda 96 nar var idi, torun ətrafında cəmi 100 nar var idi.+ 24  Keşikçibaşı böyük kahin Sərəyahı+, köməkçi kahin Səfənyanı+ və üç qapı keşikçisini əsir apardı.+ 25  O, şəhərdən döyüşçülərə başçılıq edən saray məmurunu, padşahın şəhərdə olan yeddi şəxsi məsləhətçisini, ölkə əhlini səfərbər edən və ordu başçısının katibi olan məmuru, habelə rəiyyətdən şəhərdə qalan altmış nəfəri əsir apardı. 26  Keşikçibaşı Nəbuzardan onları Riblaha, Babil padşahının hüzuruna apardı. 27  Babil padşahı onları Həməsdəki Riblahda+ öldürdü. Beləliklə, yəhudalılar öz ölkələrindən sürgün olundular.+ 28  Navuxodonosorun sürgün etdiyi xalqın sayı bu qədərdir: Navuxodonosorun hakimiyyətinin yeddinci ilində 3023 yəhudi.+ 29  Navuxodonosorun hakimiyyətinin on səkkizinci ilində+ Yerusəlimdən 832 nəfər sürgün olundu. 30  Navuxodonosorun hakimiyyətinin iyirmi üçüncü ilində keşikçibaşı Nəbuzardan yəhudilərdən 745 nəfəri sürgünə apardı.+ Ümumilikdə 4600 nəfər sürgünə aparıldı. 31  Yəhuda padşahı Yəhyakinin+ sürgün olunmasının otuz yeddinci ilində on ikinci ayın iyirmi beşinci günündə Babil padşahı Əvilmərduk taxta çıxdı. Elə həmin il o, Yəhuda padşahı Yəhyakini zindandan çıxartdı.+ 32  Onunla mehriban danışdı, onu Babildə yanında olan padşahlardan uca tutdu. 33  Yəhyakin həbs paltarını çıxardı. O, ömrünün axırına qədər padşahın süfrəsində oturdu. 34  Babil padşahı ona ömrünün sonuna qədər, ölənədək gündəlik yemək payı verdi.

Haşiyələr

Qulac 44,5 sm-ə bərabərdir. B14 əlavəsinə bax.
Bir barmaq 1,85 sm-ə bərabərdir. B14 əlavəsinə bax.