Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Ərəmya 44:1—30

MÜNDƏRİCAT

  • Misirdəki yəhudilərin aqibəti (1—14)

  • Xalq xəbərdarlığı rədd edir (15—30)

    • Səma məlikəsinə sitayiş (17—19)

44  Misirin Miqdol+, Təfnis+, Nof+ şəhərlərində və Patros+ bölgəsində yaşayan yəhudilərlə bağlı Ərəmyaya söz nazil oldu:+  «İsrailin Allahı, ordular Allahı Yehova belə deyir: “Yerusəlimin və Yəhuda şəhərlərinin başına gətirdiyim bütün bəlaları gördünüz.+ Bu gün o yerlər viranə, kimsəsiz qalıb.+  Çünki siz mənfur işlər gördünüz, nə özünüzün, nə də ata-babalarınızın tanımadığı yad allahlara qurban gətirib səcdə qılaraq+ Məni qəzəbləndirdiniz.+  Mən dönə-dönə peyğəmbər qullarımı göndərib sizə demişdim: “Bu iyrənc işləri etməyin, Mən buna nifrət edirəm”.+  Amma siz dinləmədiniz, qulaq asmadınız, pis əməlinizdən dönmədiniz, yad allahlara qurban gətirməkdən əl çəkmədiniz.+  Buna görə qeyz-qəzəbim aşıb-daşdı, Yəhuda şəhərlərində, Yerusəlim küçələrində tüğyan etdi, bu gün olduğu kimi, o yerlər viranə, xaraba qaldı”.+  İndi isə İsrailin Allahı, ordular Allahı Yehova belə deyir: “Niyə başınıza bəla açırsınız? Axı niyə Yəhudada bir nəfər də kişi, qadın, uşaq, körpə sağ qalmasın, hamı məhv olsun?  Niyə yaşamağa getdiyiniz Misirdə əllərinizin işi ilə Məni qəzəbləndirirsiniz, yad allahlara qurban gətirirsiniz? Siz məhv olacaqsınız, dünyanın bütün xalqları arasında lənətli olacaqsınız, təhqir ediləcəksiniz.+  Ata-babalarınızın, Yəhuda padşahlarının, onların arvadlarının,+ sizin, arvadlarınızın+ Yəhuda torpağında, Yerusəlim küçələrində etdiyi mənfur əməllər məgər yadınızdan çıxıb?+ 10  Bu günə kimi tövbə etmirsiniz, Məndən qorxmursunuz,+ sizə və ata-babalarınıza verdiyim qayda-qanunlarıma əməl etmirsiniz”.+ 11  Buna görə İsrailin Allahı, ordular Allahı Yehova belə deyir: “Mən sizin başınıza bəla gətirməyə, bütün Yəhudanı məhv etməyə qərarlıyam. 12  Misirə gedib orada yaşamaq istəyən sağ qalan yəhudalılar əlimdən qurtula bilməyəcək. Hamısı Misir torpağında məhv olacaq.+ Böyükdən-kiçiyə kimi hər kəs qılınca yem olacaq, aclıqdan öləcək. Qılınc və aclıq hamının axırına çıxacaq. Dəhşətli hala düşəcəklər, lənətlənəcəklər, qarğış yiyəsi olacaqlar, təhqir ediləcəklər.+ 13  Yerusəlim sakinləri kimi, Misirdə yaşayanları da qılıncla, aclıqla, azarla cəzalandıracağam.+ 14  Misirə yaşamağa gedən sağ qalan yəhudalılar canlarını qurtara bilməyəcək, sağ qalmayacaq, Yəhuda torpağına qayıtmayacaq. Onlar Yəhudanın həsrətini çəkəcəklər, Yəhudaya qayıdıb orada yaşamaq istəyəcəklər, amma canını qurtaran bir neçə nəfərdən başqa heç kim ora qayıtmayacaq”». 15  Arvadlarının yad allahlara qurban gətirdiyini bilən bütün kişilər, orada duran çoxlu sayda arvadlar və Misirdə, Patrosda yaşayan xalq+ Ərəmyaya dedi: 16  «Yehovanın adı ilə bizə dediyin sözlərə qulaq asmayacağıq. 17  Öz dediyimizi edəcəyik, Səma məlikəsinə qurbanlar, şərab təqdimələri gətirəcəyik.+ Bir zamanlar biz, ata-babalarımız, padşahlarımız, başçılarımız Yəhuda şəhərlərində, Yerusəlim küçələrində belə edirdik. Onda qarnımız tox, güzəranımız xoş idi. Bəla nədir bilmirdik. 18  Səma məlikəsinə qurbanlar, şərab təqdimələri gətirməyi dayandırandan bəri hər şeydən korluq çəkirik, qılıncdan, aclıqdan məhv olub gedirik». 19  Qadınlar da dedi: «Səma məlikəsinə qurbanlar, şərab təqdimələri gətirəndə məgər ərlərimizin xəbəri yox idi? Məgər onların izni olmadan onun təsvirində qurban kökələri bişirirdik, ona şərab təqdimələri verirdik?» 20  Onda Ərəmya bütün xalqa — kişilərə, qadınlara və onunla danışan camaata dedi: 21  «Elə Yehova da sizin, ata-babalarınızın, padşahlarınızın, başçılarınızın, ölkə sakinlərinin Yəhuda şəhərlərində və Yerusəlim küçələrində gətirdiyi o qurbanları+ yada saldı, onları xatırladı. 22  Axırda Yehova sizin bəd əməllərinizə, iyrənc işlərinizə dözə bilmədi. Buna görə də ölkəniz bu gün olduğu kimi xaraba, sakinsiz qaldı, dəhşətli hala düşdü, lənət hədəfi oldu.+ 23  O qurbanları gətirdiyiniz üçün, Yehovanın sözünə qulaq asmayıb, Onun qayda-qanunlarına, öyüdlərinə məhəl qoymadığınız üçün, Yehovaya qarşı günah etdiyiniz üçün başınıza bu bəla gəldi. Bu gün də onun acısını çəkirsiniz».+ 24  Sonra Ərəmya xalqa və qadınlara dedi: «Ey Misirdə olan yəhudalılar, Yehovanın sözünü eşidin. 25  İsrailin Allahı, ordular Allahı Yehova belə deyir: “Siz də, arvadlarınız da dediyinizi etdiniz. Dediniz: “Əhdimizi yerinə yetirəcəyik, Səma məlikəsinə qurbanlar, şərab təqdimələri gətirəcəyik”.+ Siz, ey qadınlar, əhdinizə əməl edəcəksiniz, nəzirinizi mütləq yerinə yetirəcəksiniz”. 26  Buna görə, ey Misirdə yaşayan yəhudalılar, Yehovanın sözünü eşidin: “Böyük adıma and içirəm, Misirdə yaşayan, “Külli-İxtiyar Yehovaya and olsun”+ deyən yəhudalılardan heç biri daha adıma and içməyəcək,+ — deyir Yehova. — 27  Nəzərim onların üstündədir, amma onlara xeyir yox, bəla gətirmək üçün.+ Misirdə olan bütün yəhudalılar qılıncdan qırılacaq, aclıqdan tələf olacaq, hamısı məhv olacaq.+ 28  Ancaq az sayda insan qılıncdan qurtulub Misirdən Yəhudaya qayıdacaq.+ Misirə yaşamağa gedən sağ qalan yəhudalıların hamısı onda biləcək, kimin sözü düz çıxdı: Mənim, yoxsa onların?”» 29  «Yehova bəyan edir: “Bu yerdə sizi cəzalandıracağıma əlamət verirəm, bundan biləcəksiniz ki, üstünüzə bəla gətirəcəyim barədə dediyim sözlər mütləq gerçəkləşəcək. 30  Yehova belə deyir: “Yəhuda padşahı Sidqiyyəni canının qəsdinə duran düşməni Babil padşahı Navuxodonosora təslim etdiyim kimi, Misir hökmdarı firon Xofranı da canının qəsdinə duranlara, düşmənlərinə təslim edəcəyəm”».+

Haşiyələr