Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Ərəmya 27:1—22

MÜNDƏRİCAT

  • Babilin boyunduruğu 1—11)

  • Sidqiyyə Babilə təslim olmalıdır (12—22)

27  Yəhuda padşahı Yuşiyyə oğlu Yəhyakimin hakimiyyətinin başlanğıcında Ərəmyaya Yehovanın bu sözü nazil oldu:  «Yehova mənə dedi: “Özünə boyunduruq və bağlar düzəldib boynuna tax.  Sonra bunları Yəhuda padşahı Sidqiyyənin yanına gəlmiş elçilər vasitəsilə Ədum+, Muab+ padşahlarına, əmunilərin+ padşahına, Sur+ və Sidon+ padşahlarına göndər.  Onlara hökmdarları ilə bağlı bu əmri ver: “İsrailin Allahı, ordular Allahı Yehova deyir ki, hökmdarlarınıza söyləyin:  “Dünyanı, bəşəri, yer üzündəki heyvanları böyük qüdrətimlə, qüvvətli qolumla Mən yaratmışam. Onu kimə istəsəm, verirəm.+  İndi də bütün ölkələri Babil padşahı Navuxodonosora, quluma təslim edirəm.+ Hətta vəhşi heyvanları da onun ixtiyarına verirəm.  Növbə onun ölkəsinə çatana qədər bütün xalqlar ona, oğluna və nəvəsinə qulluq edəcək.+ Vaxt yetişdikdə çoxlu xalqlar və qüdrətli padşahlar onu özlərinə kölə edəcək”.+  “Əgər hansısa xalq, səltənət Babil padşahı Navuxodonosora qulluq etmək istəməsə, Babil padşahının boyunduruğunu boynuna taxmasa, Mən həmin xalqı qılıncla, aclıqla, azarla cəzalandıracağam, Babil padşahının əlilə qırıb-çatacağam”,+ — bəyan edir Yehova.  “Buna görə “Babil padşahına qulluq etməyəcəksiniz” deyən peyğəmbərlərinizə, falçılarınıza, yuxu görənlərinizə, sehrbazlarınıza, cadugərlərinizə qulaq asmayın. 10  Onlar sizə yalan peyğəmbərlik edir. Onlara qulaq assanız, yurdunuzdan didərgin düşəcəksiniz, Mən sizi pərən-pərən salacağam, məhv olacaqsınız. 11  Ancaq o xalq ki Babil padşahının boyunduruğu altına girib ona qulluq edəcək, həmin xalqı öz torpağında saxlayacağam, torpağı becərib orada yaşayacaqlar”, — bəyan edir Yehova”». 12  Eyni şeyi Yəhuda padşahı Sidqiyyəyə+ də söylədim. Ona dedim: «Babil padşahının boyunduruğu altına girib ona və xalqına qulluq edin ki, yaşayasınız.+ 13  Axı niyə xalqınla birgə qılıncdan+, aclıqdan+, azardan öləsən?+ Niyə Yehovanın Babil padşahına qulluq etmək istəməyən xalqlar barədə dediyi sözlər sizin başınıza gəlsin? 14  “Babil padşahına qulluq etməyəcəksiniz” deyən peyğəmbərlərə qulaq asmayın.+ Çünki onlar yalan peyğəmbərlik edirlər.+ 15  “Onları Mən göndərməmişəm, — bəyan edir Yehova, — amma onlar Mənim adımla yalan peyğəmbərlik edirlər. Onlara qulaq assanız, sizi pərən-pərən salacağam, siz də, sizə peyğəmbərlik edən peyğəmbərlər də məhv olacaqsınız”».+ 16  Mən kahinlərə və bu xalqa dedim: «Yehova belə deyir: “Sizə “çox tezliklə Yehovanın evinin əşyaları Babildən geri qaytarılacaq!” deyən peyğəmbərlərə qulaq asmayın.+ Onlar yalan peyğəmbərlik edirlər.+ 17  Onların sözünü dinləməyin. Babil padşahına qulluq edin, onda sağ qalarsınız.+ Niyə bu şəhər xarabalığa dönsün? 18  Əgər onlar peyğəmbərdirsə və Yehovanın sözü onlardadırsa, onda qoy ordular Allahı Yehovaya yalvarsınlar ki, Yehovanın evində, Yəhuda padşahının sarayında və Yerusəlimdə qalan əşyalar Babilə aparılmasın”. 19  Ordular Allahı Yehova çən+, sütunlar+, arabalar+ və bu şəhərdə qalan əşyalar barədə, 20  Yəhuda padşahı Yəhyakim oğlu Yəkunyanı, Yəhudanın və Yerusəlimin əsilzadələrini Yerusəlimdən Babilə əsir aparanda Babil padşahı Navuxodonosorun götürmədiyi əşyalar barədə belə deyir.+ 21  Bəli, İsrailin Allahı, ordular Allahı Yehova Yehovanın evində, Yəhuda padşahının sarayında və Yerusəlimdə qalan əşyalar barədə deyir: 22  “Onlar Babilə aparılacaq+ və onları yada salacağım vaxtadək orada qalacaq, — bəyan edir Yehova. — Sonra onları geri qaytaracağam və yenidən bu yerə qoyacağam”».+

Haşiyələr