Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Çıxış

Fəsillər

Mündəricat

 • 1

  • İsraillilər Misirdə çoxalır (1—7)

  • Firon israillilərə zülm edir (8—14)

  • Allahdan qorxan mamaçalar (15—22)

 • 2

  • Musa doğulur (1—4)

  • Fironun qızı Musanı oğulluğa götürür (5—10)

  • Musa Mədyənə qaçır və Səfurəni alır (11—22)

  • Allah israillilərin fəryadını eşidir (23—25)

 • 3

  • Musa və yanar kol (1—12)

  • Yehova Öz adının mənasını açır (13—15)

  • Yehova Musaya göstəriş verir (16—22)

 • 4

  • Musaya verilən üç əlamət (1—9)

  • Musa özünü yararsız sanır (10—17)

  • Musa Misirə qayıdır (18—26)

  • Musa Harunla görüşür (27—31)

 • 5

  • Musa ilə Harun fironun hüzurunda (1—5)

  • Zülm şiddətlənir (6—18)

  • İsraillilər Musa ilə Harunu günahlandırır (19—23)

 • 6

  • Qurtuluş barədə vəd təkrarlanır (1—13)

   • «Özümü onlara Yehova adı ilə tanıtmamışdım» (2, 3)

  • Musa ilə Harunun nəsil şəcərəsi (14—27)

  • Musa yenidən Fironun hüzuruna gəlir (28—30)

 • 7

  • Yehova Musanı cəsarətləndirir (1—7)

  • Harunun əsası böyük ilana çevrilir (8—13)

  • 1-ci bəla: su qana dönür (14—25)

 • 8

  • 2-ci bəla: qurbağalar (1—15)

  • 3-cü bəla: mığmığalar (16—19)

  • 4-cü bəla: mozalanlar (20—32)

   • Bəlalar Qoşendən yan keçir (22, 23)

 • 9

  • 5-ci bəla: heyvanlar qırılır (1—7)

  • 6-cı bəla: irinli çibanlar (8—12)

  • 7-ci bəla: dolu (13—35)

   • Allah firona gücünü göstərəcək (16)

   • Yehovanın adı dünyaya səs salacaq (16)

 • 10

  • 8-ci bəla: çəyirtkələr (1—20)

  • 9-cu bəla: zülmət qaranlıq (21—29)

 • 11

  • Onuncu bəla elan olunur (1—10)

   • Xalq misirlilərdən qızıl-gümüş istəməlidir (2)

 • 12

  • Pasxa təsis edilir (1—28)

   • Qapı taxtalarına qan çilənməlidir (7)

  • 10-cu bəla: ilkinlərin ölümü (29—32)

  • Misirdən çıxış (33—42)

   • 430 il tamam olur (40, 41)

  • Pasxa qurbanından kimlər yeyə bilər (43—51)

 • 13

  • Bütün ilkinlər Yehovaya məxsusdur (1, 2)

  • Mayasız çörək bayramı (3—10)

  • Bütün ilkin oğlanlar və erkək heyvanlar Allaha həsr olunur (11—16)

  • Allah İsraili Qırmızı dənizə tərəf aparır (17—20)

  • Bulud sütunu və alov sütunu (21, 22)

 • 14

  • İsraillilər Qırmızı dənizə çatır (1—4)

  • Firon israillilərin dalınca düşür (5—14)

  • İsraillilər Qırmızı dənizi keçir (15—25)

  • Misirlilər dənizdə batır (26—28)

  • İsraillilər Yehovaya iman gətirirlər (29—31)

 •  15

  • Musa ilə israillilərin qələbə nəğməsi (1—19)

  • Məryəmin nəğməsi (20, 21)

  • Acı su şirin olur (22—27)

 • 16

  • Xalq yeməkdən ötrü gileylənir (1—3)

  • Yehova israillilərin deyinməyini eşidir (4—12)

  • Bildirçinlər və manna (13—21)

  • Şənbə günü manna olmayacaq (22—30)

  • Xatirə üçün manna (31—36)

 • 17

  • Huribdə susuzluqdan şikayət (1—4)

  • Qayadan su çıxır (5—7)

  • Əmaliqələr hücum edir və məğlub olur (8—16)

 • 18

  • Yətra və Səfurənin gəlişi (1—12)

  • Yətranın müdrik məsləhəti (13—27)

 • 19

  • Sina dağı önündə (1—25)

   • İsrail xalqı kahinlər padşahlığı olacaq (5, 6)

   • Xalq paklanır (14, 15)

 • 20

  • On əmr (1—17)

  • İsrailliləri qorxuya salan mənzərə (18—21)

  • İbadətlə bağlı göstərişlər (22—26)

 • 21

  • İsrailə verilmiş hökmlər (1—36)

 • 22

  • İsrailə verilmiş hökmlər (1—31)

   • Oğurluqla bağlı (1—4)

   • Əkinə ziyan vurmaqla bağlı (5, 6)

   • Əmanət və mülkiyyətlə bağlı (7—15)

   •  Qızı tovlamaqla bağlı (16, 17)

   • Küfr və ictimai davranışla bağlı (18—31)

 • 23

  • İsrailə verilmiş hökmlər (1—19)

   • Dürüst və ədalətli davranışla bağlı (1—9)

   • Şənbə və bayramlarla bağlı (10—19)

  • İsraillilərə bələdçilik edən mələk (20—26)

  • Torpaqların tutulması və sərhədlər barədə məlumat (27—33)

 • 24

  • Xalq əhdə əməl etməyə razılaşır (1—11)

  • Musa Sina dağında (12—18)

 • 25

 • 26

 • 27

  • Yandırma qurbanı üçün qurbangah (1—8)

  • Həyət (9—19)

  • Çıraqlar üçün yağ (20—21)

 • 28

 • 29

  • Kahinlərin təyin olunması (1—37)

  • Gündəlik qurbanlar (38—46)

 • 30

  • Buxur qurbangahı (1—10)

  • Siyahıyaalma və kəffarə haqqı (11—16)

  • Yuyunmaq üçün mis çən (17—21)

  • Məsh yağının tərkibi və hazırlanması (22—33)

  • Müqəddəs buxurun tərkibi və hazırlanması (34—38)

 • 31

  • Ustalar və Allahın ruhu (1—11)

  • Şənbə günü Allahla israillilər arasında nişanədir (12—17)

  • Şəhadət lövhələri (18)

 • 32

  • Qızıl danaya sitayiş (1—35)

   • Musa xalqın nəğmə dediyini eşidir (17, 18)

   • Musa lövhələri yerə çırpır (19)

   • Yehovaya sadiq qalan lavililər (26—29)

 • 33

  • Allah israillilərlə getməyəcək (1—6)

  • Düşərgədən kənarda qurulmuş hüzur çadırı (7—11)

  • Musa Yehovanın calalını görmək istəyir (12—23)

 • 34

  • Yeni daş lövhələr (1—4)

  • Musa Yehovanın calalını görür (5—9)

  • Əhdin şərtləri təkrarlanır (10—28)

  • Musanın üzü işıq saçır (29—35)

 • 35

  • Şənbə ilə bağlı göstərişlər (1—3)

  • Çadır üçün bəxşişlər (4—29)

  • Allah Bəsalil və Öhlüyaba Öz ruhundan verir (30—35)

 • 36

  • Lazımından artıq bəxşiş gətirilir (1—7)

  • Çadırın hazırlanması (8—38)

 • 37

 • 38

  • Yandırma qurbanı üçün qurbangah (1—7)

  • Mis çən (8)

  • Həyət (9—20)

  • Çadırın hazırlanmasında istifadə olunan şeylərin siyahısı (21—31)

 • 39

  • Kahin paltarının hazırlanması (1)

  • Döşlük (2—7)

  • Sinəbənd (8—21)

  • Qolsuz köynək (22—26)

  • Kahinin digər paltarları (27—29)

  • Qızıl lövhəcik (30, 31)

  • Musa çadırı yoxlayır (32—43)

 • 40

  • Çadır qurulur (1—33)

  • Bulud Hüzur çadırını bürüyür (34—38)