Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Çıxış 1:1—22

MÜNDƏRİCAT

  • İsraillilər Misirdə çoxalır (1—7)

  • Firon israillilərə zülm edir (8—14)

  • Allahdan qorxan mamaçalar (15—22)

1  Yaqubla birlikdə ailələri ilə Misirə gələn İsrailin oğullarının adı budur:+  Rubən, Şəmun, Lavi, Yəhuda+,  Yəsakir, Zəbulun, Binyamin,  Dan, Niftalı, Cad və Aşir+.  Yaqubdan törəyənlərin sayı yetmiş nəfər idi. Yusif artıq Misirdə idi.+  Bir müddət sonra Yusif dünyadan köçdü.+ Həmçinin onun qardaşları və bütün o nəsil də öldü.  İsrail oğulları isə doğub-törəyir, günü-gündən çoxalırdılar; onlar görünməmiş sürətlə artır və qüvvətlənirdilər. Axırda onlar bütün ölkəni bürüdülər.+  Bu arada Misirdə Yusifi tanımayan yeni bir padşah taxta çıxdı.  O, öz xalqına dedi: «Budur, israillilər bizdən çox, bizdən güclüdürlər.+ 10  Gəlin bir tədbir görək, yoxsa onlar daha da artıb çoxalacaqlar. İşdir, müharibə olsa, onlar düşmənlərimizə qoşulub bizə qarşı döyüşəcək, sonra da ölkədən çıxıb gedəcəklər». 11  Beləcə, misirlilər İsrail oğullarını ağır işlərdə işlədib zülm vermək üçün onların üzərinə nəzarətçilər qoydular.+ İsrail oğulları firon üçün anbarlar yerləşən şəhərləri, Fisum və Raamsesi+ tikdilər. 12  Lakin İsrail oğullarına nə qədər zülm edirdilərsə, onlar bir o qədər çoxalır, hər tərəfə yayılırdılar. Misirlilər israillilərdən qorxmağa başladılar.+ 13  Buna görə də zor gücünə onları kölə etdilər.+ 14  Onlara palçıq tapdalatdırır, kərpic kəsdirir və hər cür qul işində işlədərək həyatlarını acı zəhərə döndərdilər. Onları ağır şəraitdə hər cür qul işində işlədirdilər.+ 15  Bir gün Misir padşahı, Şəfra və Fuəh adlı ibrani mamaçalara 16  əmr etdi: «İbrani qadınları doğuzduranda+ görsəniz, uşaq oğlandır, öldürün, qızdırsa, əl dəyməyin». 17  Ancaq mamaçalar Allahdan qorxurdular, buna görə də Misir padşahının əmrinə əməl etmir, oğlan uşaqlarını sağ saxlayırdılar.+ 18  Bir müddət keçəndən sonra Misir padşahı mamaçaları çağırtdırıb soruşdu: «Niyə belə edirsiniz? Niyə oğlan uşaqlarını sağ saxlayırsınız?» 19  Mamaçalar firona cavab verdilər: «İbrani qadınlar Misir qadınları kimi deyil, onlar güclüdürlər, mamaça özünü yetirənəcən doğurlar». 20  Allah mamaçaların yaxşılığını əvəzsiz qoymadı; xalq isə artmaqda və güclənməkdə idi. 21  Mamaçalar Allahdan qorxduqlarına görə Allah onlara ailə nəsib etdi. 22  Axırda firon bütün xalqına belə bir əmr verdi: «Yeni doğulan hər ibrani oğlan uşağını Nil çayına atın, qız uşaqlarına isə dəyməyin».+

Haşiyələr