Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Kitablar haqqında məlumat cədvəli

Eramızdan əvvəl yazılmış Tövrat kitabları

KİTABIN ADI

YAZAR(LAR)

YAZILDIĞI YER

TAMAMLANIB (B.E.Ə.)

ƏHATƏ ETDİYİ MÜDDƏT (B.E.Ə.)

Yaradılış

Musa

Səhralıq

1513

«Başlanğıcdan» 1657-dək

Çıxış

Musa

Səhralıq

1512

1657—1512

Lavililər

Musa

Səhralıq

1512

1 ay (1512)

Saylar

Musa

Səhralıq, Muab çöllüyü

1473

1512—1473

Qanunun təkrarı

Musa

Muab çöllüyü

1473

2 ay (1473)

Yuşə

Yuşə

Kənan

təx. 1450

1473 — təx. 1450

Hakimlər

İşmuil

İsrail

təx. 1100

təx. 1450 — təx. 1120

Rut

İşmuil

İsrail

təx. 1090

Hakimlər dövrünün 11 ili

1 İşmuil

İşmuil, Cad, Natan

İsrail

təx. 1078

təx. 1180—1078

2 İşmuil

Cad, Natan

İsrail

təx. 1040

1077 — təx. 1040

1 Padşahlar

Ərəmya

Yəhuda

580

təx. 1040—911

2 Padşahlar

Ərəmya

Yəhuda və Misir

580

c. 920—580

1 Salnamələr

Üzeyir

Yerusəlim (?)

c. 460

1 Salnamələr 9:44-dən sonra: təx. 1077—1037

2 Salnamələr

Üzeyir

Yerusəlim (?)

təx. 460

təx. 1037—537

Üzeyir

Üzeyir

Yerusəlim

təx. 460

537 — təx. 467

Nəhəmya

Nəhəmya

Yerusəlim

443-dən s.

456 — 443-dən s.

Əstər

Mərdəhay

Şuş, Elam

təx. 475

493 — təx. 475

Əyyub

Musa

Səhralıq

təx. 1473

1657—1473 arasında 140 ildən artıq

Zəbur

Davud və başqaları

 

təx. 460

 

Məsəllər

Süleyman, Ağur, Ləmuil

Yerusəlim

təx. 717

 

Vaiz

Süleyman

Yerusəlim

1000-dən ə.

 

Nəğmələr nəğməsi

Süleyman

Yerusəlim

təx. 1020

 

Əşiya

Əşiya

Yerusəlim

732-dən s.

təx. 778 — 732-dən s.

Ərəmya

Ərəmya

Yəhuda, Misir

580

647—580

Mərsiyələr

Ərəmya

Yerusəlimin yaxınlığı

607

 

Hizqiyal

Hizqiyal

Babil

təx. 591

613 — təx. 591

Dənyal

Dənyal

Babil

təx. 536

618 — təx. 536

Huşə

Huşə

Səməriyyə (Bölgə)

745-dən s.

804-dən ə. — 745-dən s.

Yuil

Yuil

Yəhuda

təx. 820 (?)

 

Amus

Amus

Yəhuda

təx. 804

 

Əbdiya

Əbdiya

 

təx. 607

 

Yunus

Yunus

 

təx. 844

 

Mikə

Mikə

Yəhuda

717-dən ə.

təx. 777—717

Nahum

Nahum

Yəhuda

632-dən ə.

 

Həbquq

Həbquq

Yəhuda

təx. 628 (?)

 

Səfənya

Səfənya

Yəhuda

648-dən ə.

 

Həqqay

Həqqay

Bərpa edilmiş Yerusəlim

520

112 gün (520)

Zəkəriyyə

Zəkəriyyə

Bərpa edilmiş Yerusəlim

518

520—518

Məlaki

Məlaki

Bərpa edilmiş Yerusəlim

443-dən s.

 

 Bizim eramızda yazılmış İncil kitabları

KİTABIN ADI

YAZAR

YAZILDIĞI YER

TAMAMLANIB (B.E.)

ƏHATƏ ETDİYİ MÜDDƏT

Mətta

Mətta

Fələstin

təx. 41

b.e.ə. 2 — b.e. 33

Mark

Mark

Roma

təx. 60—65

b.e. 29—33

Luka

Luka

Qeysəriyyə

təx. 56—58

b.e.ə. 3 — b.e. 33

Yəhya

Həvari Yəhya

Efes, yaxud yaxınlığı

təx. 98

Girişdən sonra, b.e. 29—33

Həvarilərin işləri

Luka

Roma

təx. 61

33 — təx. b.e. 61

Romalılara

Bulus

Korinf

təx. 56

 

1 Korinflilərə

Bulus

Efes

təx. 55

 

2 Korinflilərə

Bulus

Makedoniya

təx. 55

 

Qalatiyalılara

Bulus

Korinf, yaxud Suriya Antakyası

təx. 50—52

 

Efeslilərə

Bulus

Roma

təx. 60—61

 

Filippililərə

Bulus

Roma

təx. 60—61

 

Koloslulara

Bulus

Roma

təx. 60—61

 

1 Salonikililərə

Bulus

Korinf

təx. 50

 

2 Salonikililərə

Bulus

Korinf

təx. 51

 

1 Timutiyə

Bulus

Makedoniya

təx. 61—64

 

2 Timutiyə

Bulus

Roma

təx. 65

 

Titusa

Bulus

Makedoniya (?)

təx. 61—64

 

Filimona

Bulus

Roma

təx. 60—61

 

İbranilərə

Bulus

Roma

təx. 61

 

Yaqub

Yaqub (İsanın qardaşı)

Yerusəlim

62-dən ə.

 

1 Butrus

Butrus

Babil

təx. 61—64

 

2 Butrus

Butrus

Babil (?)

təx. 64

 

1 Yəhya

Həvari Yəhya

Efes, yaxud yaxınlığı

təx. 98

 

2 Yəhya

Həvari Yəhya

Efes, yaxud yaxınlığı

təx. 98

 

3 Yəhya

Həvari Yəhya

Efes, yaxud yaxınlığı

təx. 98

 

Yəhuda

Yəhuda (İsanın qardaşı)

Fələstin (?)

təx. 65

 

Vəhy

Həvari Yəhya

Patmos

təx. 96

 

[Bəzi kitabların yazarlarının adı və yazıldığı yer naməlumdur. Tarixlərin bəziləri təxminidir; s. ixtisarı «sonra», ə. «əvvəl», təx. isə «təxminən» deməkdir.]