Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

 A7-H

İsa peyğəmbərin həyatı. İsa peyğəmbərin Yerusəlimdəki son xidməti (II hissə)

GÖRÜNÜŞÜ
Mətn
Şəkil

ZAMAN

MƏKAN

HADİSƏ

MƏTTA

MARK

LUKA

YƏHYA

14 nisan

Yerusəlim

İsa Yəhudanın satqın olduğunu deyib onu yollayır

26:21—25

14:18—21

22:21—23

13:21—30

Ağanın şam yeməyi mərasimini təsis edir (1 Kr 11:23—25)

26:26—29

14:22—25

22:19, 20, 24—30

 

Butrusun onu danacağını və həvarilərin dağılışacağını söyləyir

26:31—35

14:27—31

22:31—38

13:31—38

Allah köməkçi verəcək; həqiqi meynə məsəli; yeni əmr verir; həvarilərlə birgə dua edir

     

14:1—17:26

Getsemani

İsa iztirab çəkir; ələ verilib tutulur

26:30, 36—56

14:26, 32—52

22:39—53

18:1—12

Yerusəlim

Hənna onu sorğu-sual edir; Qayafa və Sinedrion qarşısında; Butrus İsanı danır

26:57—27:1

14:53—15:1

22:54—71

18:13—27

Yəhuda özünə qəsd edir (Hv 1:18, 19)

27:3—10

     

Pilatın, Hirodun, sonra yenə Pilatın önündə durur

27:2, 11—14

15:1—5

23:1—12

18:28—38

Pilat İsanı azad etmək istəyir, yəhudilər Barabbanı buraxmasını tələb edirlər; İsanın edamına hökm verilir

27:15—30

15:6—19

23:13—25

18:39—19:16

(cümə, təx. saat 15:00)

Qolqota

İşgəncə dirəyində canını tapşırır

27:31—56

15:20—41

23:26—49

19:16-30

Yerusəlim

Cəsədini dirəkdən düşürüb sərdabəyə qoyurlar

27:57—61

15:42—47

23:50—56

19:31—42

15 nisan

Yerusəlim

Kahinlər və fərisilər sərdabənin ağzına keşikçi qoyub onu möhürləyirlər

27:62—66

     

16 nisan

Yerusəlim və ətrafı; İmmas

İsa dirilir; beş dəfə şagirdlərə görünür

28:1—15

16:1—8

24:1—49

20:1—25

Nisanın 16-dan sonra

Yerusəlim; Cəlilə

Dəfələrlə şagirdlərə görünür (1 Kr 15:5—7; Hv 1:3—8); göstərişlər verir; həvarilərə şagird hazırlamağı buyurur

28:16—20

   

20:26—21:25

25 iyar

Zeytun dağı, Beytaniyyə ətrafı

Diriləndən 40 gün sonra İsa göyə qalxır (Hv 1:9—12)

   

24:50—53