Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Müqəddəs Kitab (Tövrat, Zəbur, İncil)

Müqəddəs Kitabın Yeni Dünya Tərcüməsinin cəhətləri. Dəqiq və rahat oxunan tərcümə.

Müqəddəs Kitabla tanışlıq

Müqəddəs Kitabdan 20 suala cavab.

Müqəddəs Kitabın Yeni Dünya Tərcüməsinə ön söz

Yeni Dünya Tərcüməsi Komitəsinin məktubu.

Müqəddəs Kitabı saytımızdan oxuyun

Müqəddəs Kitabın «Yeni Dünya Tərcüməsi» dəqiq və asan başa düşülən tərcümədir.

Kitablar haqqında məlumat cədvəli

Bu cədvəldə Müqəddəs Kitab bölmələri haqqında məlumat verilib (yazarı, yazıldığı yer və vaxt).

Haşiyələrdə işlənən ixtisarlar

Bu siyahıda Müqəddəs Kitabda istifadə edilən bütün ixtisarlar və onların tam fomrası verilib.

Sözlər göstəricisi

Müqəddəs Kitabda işlədilən minlərlə söz və ifadələrin işləndiyi ayələrin siyahısı.

Lüğət

Müqəddəs Kitabda istifadə edilən xüsusi söz və ifadələrin mənası.

A əlavəsi

Nəyə görə Müqəddəs Kitabın bu tərcüməsinə etibar etmək olar?

B əlavəsi

Bu bölmədəki xəritələr, sxemlər, zaman xətləri və şəkillər Müqəddəs Kitabı daha yaxşı başa düşməyə kömək edir.