Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Yehova Allahın müasir xalqı

 DƏRS 25

İbadət evləri. Onların inşası və məqsədi

İbadət evləri. Onların inşası və məqsədi

Boliviya

Nigeriya, əvvəl və sonra

Taiti

Yehovanın Şahidlərinin birgə yığışdıqları məkan ibadət evi adlanır. Burada Müqəddəs Kitabın və İsa peyğəmbərin təbliğinin əsas mövzusu olan Allahın Padşahlığı haqqında təlim verilir (Luka 8:1).

Saf ibadət məkanı. Allahın Padşahlığı haqqında müjdəçilik işi məhz buradan həyata keçirilir (Mətta 24:14). İbadət evlərinin ölçüsü və quruluşu müxtəlif olur. Bununla belə, onların hamısı sadə tikilidir və çoxunda bir neçə yığıncaq görüş keçirir. Yığıncaqlar artdıqca ibadət evlərinə də tələbat artır. Bu səbəbdən son illərdə Yehovanın Şahidləri on minlərlə yeni ibadət evləri (orta hesabla günə beş bina) tikmişlər. Bu, necə mümkündür? (Mətta 19:26).

Ümumi fonda edilən ianələr hesabına tikilir. Yığılan bu ianələr filiala göndərilir. Filial da bu pulu ibadət binalarının tikilməsinə, ya da hazır binaların təmiri və bərpasına xərcləyir.

Könüllülər tərəfindən tikilir. Bir çox ölkələrdə İbadət evlərinin tikinti briqadaları təşkil olunmuşdur. Tikinti briqadası və başqa könüllülər ölkə daxilində bir yerdən başqa yerə gedərək tikinti layihələrinin həyata keçirilməsinə başçılıq edir və yerli Şahidlərə bu iş üçün lazımi bacarıqlar öyrədirlər. Başqa ölkələrdə müəyyən bölgə daxilində ibadət evlərinin tikinti və bərpa işlərinə nəzarət etmək üçün bu sahədə təcrübəsi olan Yehovanın Şahidləri təyin olunur. Hər layihədə digər ərazilərdən gələn peşəkar könüllülər çalışsa da, əsas işçi qüvvəsini yerli yığıncağın üzvləri təşkil edir. Onlar könüllü və can-dildən bu işdə iştirak edirlər. Bütün bunlar yalnız Yehovanın ruhunun və Onun xalqının fədakar əməyi sayəsində mümkün olur (Zəbur 127:1; Koloslulara 3:23).

  • İbadət evləri hansı məqsədlə tikilir?

  • Bütün dünyada ibadət evlərinin tikilməsi nəyin sayəsində mümkün olur?