Kontentə keç

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Dili seçin Azərbaycan

Giriş

Giriş

Allah qayğıkeş ata kimidir (1 Butrus 5:6, 7).

Allah bizim Yaradanımızdır və O, bizim qayğımıza qalır. Müdrik və sevən ata övladlarına təlim-tərbiyə verdiyi kimi, Allah da bütün dünyada yaşayan insanlara ən yaxşı həyat yolunu öyrədir.

Allah bizə sevinc və ümid bəxş edən gözəl həqiqətlərini açıqlayır.

Əgər Allaha qulaq assan, O, sənə rəhbərlik verəcək, qoruyacaq və problemlərini həll etməkdə kömək edəcək.

Bundan əlavə, qarşıda səni əbədi həyat gözləyir.

 Allah deyir: «Yanıma gəlin. Qulaq asın ki, sağ qalasınız» (Əşiya 55:3).