Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Müqəddəs Kitab dünyasına səyahət

IX hissə

IX hissə

Bu hissədə Yehovaya sarsılmaz imanları olan uşaqlar, peyğəmbərlər və padşahlar haqda öyrənəcəksiniz. Aramda yaşayan israilli kiçik qız Yehovanın peyğəmbərinin Nemanı sağaldacağına inanırdı. Əlyəsə peyğəmbər Yehovanın onu düşmən qoşunundan qoruyacağına zərrə qədər də şübhə etmirdi. Baş kahin Yəhyaday həyatını təhlükəyə ataraq balaca Yuəsi pis nənəsi Ətəlyadan qorudu. Hizqiyyə padşah inanırdı ki, Yehova Yerusəlimi qoruyacaq və aşşurlulara təslim etməyəcək. Yuşiyyə padşah ölkəni bütlərdən təmizlədi, məbədi təmir etdi və xalqı Yehovaya ibadətə qaytardı.

BU BÖLMƏDƏ

DƏRS 51

Ordu başçısı və balaca qız

Balaca israilli ağasına Yehova Allahın möcüzəvi gücündən danışır.

DƏRS 52

Yehovanın alovdan olan ordusu

Necə olur ki, Əlyəsənin nökəri onlarla olanların düşmənlərindən çox olduğunu görür?

DƏRS 53

Yəhyadayın cəsarəti

Sadiq kahin pis məlikəyə qarşı çıxır.

DƏRS 54

Yehova Yunusa səbir edir

Necə olur ki, nəhəng bir balıq Yehovanın peyğəmbərini udur? O, balığın qarnından necə çıxır? Yehova bu peyğəmbərə hansı ibrət dərsini verir?

DƏRS 55

Yehovanın mələyi Hizqiyyəni qoruyur

Yəhudanın düşmənləri deyirlər ki, Yehova Öz xalqını qorumayacaq, ancaq onlar yanılırlar!

DƏRS 56

Yuşiyyə Allahın qanunlarını sevir

Yuşiyyə səkkiz yaşında padşah olur və xalqa Yehovaya ibadət etməyə kömək edir.