Yehova Süleyman padşahı hikmət sahibi edib, ona məbəd tikmək şərəfini vermişdi, ancaq qocalıq çağında o, Yehovadan uzaqlaşdı. Valideynlər, uşaqlarınıza bütpərəst insanların Süleymanı Yehovadan necə uzaqlaşdırdığını danışın. Süleymandan sonra padşahlıq bölündü və pis padşahlar xalqı bütpərəstliyə yönəltdi. Həmin ərəfələrdə Yehovaya ibadət edən çoxlu sadiq peyğəmbərlər təqib olunub öldürüldü. Şahzadə İzəbil şimal padşahlığına bütpərəstliyi yaydı. Həmin dövr İsrail tarixinin qaranlıq dövrü idi. Ancaq hələ də Yəhuşafat və İlyas kimi, Yehovaya sədaqətli qalan israillilər var idi.