Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Müqəddəs Kitab dünyasına səyahət

V hissə

V hissə

Qırmızı dənizi keçəndən iki ay sonra israillilər Sina dağına gəlib çatdılar. Orada Yehova Allah israillilərlə əhd bağlayıb, onları Özünə xalq seçdi. Yehova onları qoruyur, hər ehtiyaclarını qarşılayırdı. Allah onlara yemək üçün manna verirdi, onların paltarları cırılmırdı və onlar təhlükəsiz yerlərdə yaşayırdılar. Əziz valideynlər, uşaqlarınıza Yehovanın israillilərə qanunlar verməsinin, Hüzur çadırı düzəltdirməsinin və kahinlər seçməsinin səbəbini başa salın. Onlara sözümüzün üstündə durmağın, Yehovaya həmişə sadiq qalmağın və təvazökar olmağın vacibliyini izah edin.

BU BÖLMƏDƏ

DƏRS 23

İsraillilər Yehovaya söz verir

İsraillilər Sina dağında düşərgə salanda Allaha xüsusi söz verirlər.

DƏRS 24

İsraillilər sözlərinin üstündə durmurlar

Musa on əmri götürməyə gedəndə xalq günah edir.

DƏRS 25

İbadət çadırı

Bu xüsusi çadıra Şəhadət sandığı qoyulur.

DƏRS 26

On iki kəşfiyyatçı

Yuşə və Kalib Kənan diyarını gözdən keçirməyə gedən digər on kəşfiyyatçıdan fərqlənir.

DƏRS 27

İsraillilər Yehovaya üsyan edir

Qarun, Datan, Abiram və 250 nəfər Yehova haqda vacib bir faktı anlamırlar.

DƏRS 28

Bələmin eşşəyi danışır

Eşşək Bələmin gözünə görünməyən bir şeyi görür.