Qırmızı dənizi keçəndən iki ay sonra israillilər Sina dağına gəlib çatdılar. Orada Yehova Allah israillilərlə əhd bağlayıb, onları Özünə xalq seçdi. Yehova onları qoruyur, hər ehtiyaclarını qarşılayırdı. Allah onlara yemək üçün manna verirdi, onların paltarları cırılmırdı və onlar təhlükəsiz yerlərdə yaşayırdılar. Əziz valideynlər, uşaqlarınıza Yehovanın israillilərə qanunlar verməsinin, Hüzur çadırı düzəltdirməsinin və kahinlər seçməsinin səbəbini başa salın. Onlara sözümüzün üstündə durmağın, Yehovaya həmişə sadiq qalmağın və təvazökar olmağın vacibliyini izah edin.