Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Müqəddəs Kitab dünyasına səyahət

 DƏRS 10

Lutun arvadını yadına sal

Lutun arvadını yadına sal

Lut əmisi İbrahimlə birgə Kənan torpağında yaşayır. Vaxt keçdikcə İbrahimlə Lutun mal-qarası o qədər çoxalır ki, həmin yer onların birlikdə yaşaması üçün azlıq edir. İbrahim Luta deyir: «Artıq birlikdə yaşaya bilmərik. Hara getmək istədiyini seç. Sən hara getsən, mən əks istiqamətə gedəcəyəm». İbrahim ancaq özünü düşünür?

Lut Sədum şəhəri yaxınlığında münbit torpaq görür. Orada su bulaqları, yaşıl otlaqlar olur. O, bu ərazini seçib, ailəsi ilə ora köçür.

Sədum və qonşu şəhər olan Əmurənin sakinləri çox pis insanlar olur. Onlar çox pis işlər gördükləri üçün Yehova bu şəhərləri məhv etmək qərarına gəlir. Ancaq Yehova Lut və ailəsini xilas etmək üçün onların yanına iki mələk göndərir. Mələklər onlara deyir: «Cəld olun! Şəhərdən çıxın! Yehova bu şəhəri məhv edəcək».

Lut ləng tərpənir. Buna görə də mələklər onun, arvadının və iki qızının əlindən tutub onları tez şəhərdən çıxarırlar. Mələklər onlara deyir: «Qaçın! Canınızı qurtarın. Arxaya baxmayın, yoxsa öləcəksiniz!»

Onlar Sohar şəhərinə çatanda Yehova Sədum və Əmurənin üstünə alov yağdırır. Hər iki şəhər tamamilə məhv olur. Lutun  arvadı Yehovanın sözünə qulaq asmayıb arxaya baxan kimi duz heykələ dönür! Lut və iki qızı isə Yehovanın sözünə qulaq asdıqları üçün sağ qalırlar. Yəqin ki, Lutun arvadının başına gələnlər Luta və qızlarına pis təsir edir. Amma bir tərəfdən də Yehovanın buyruğuna qulaq asdıqları üçün onlar sevinirlər.

«Lutun arvadını heç vaxt yadınızdan çıxarmayın» (Luka 17:32)