Kontentə keç

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Dili seçin Azərbaycan

Xlll hissə

Xlll hissə

İsa Məsih yer üzünə qeyri-kamil insanlar üçün həyatını qurban verməyə gəlmişdi. O ölsə belə, dünyaya qalib gəldi. Yehova Öz Oğluna qarşı sədaqətli idi. Buna görə də onu diriltdi. Ölənə qədər İsa Məsih təvazökarlıqla başqalarına xidmət edir və insanlar səhvlər edəndə onları bağışlayırdı. Diriləndən sonra o, şagirdlərinə görünür və onlara verdiyi vacib tapşırığı, yəni təbliğ etmək tapşırığını necə yerinə yetirməyi öyrədir. Valideynlər, uşağınıza başa salın ki, bu gün biz də təbliğ işində iştirak edirik.

BU BÖLMƏDƏ

DƏRS 87

Ağanın şam yeməyi

İsa Məsih sonuncu şam yeməyində həvarilərinə vacib göstərişlər verdi.

DƏRS 88

İsa Məsihi tuturlar

Yəhuda İskəryut İsa Məsihi tutmaq üçün əllərində qılınc və dəyənək olan adamlarla gəlir.

DƏRS 89

Butrus İsa Məsihi danır

Qayafanın evinin həyətində nə baş verir? Bəs evin içində İsa ilə nə baş verir?

DƏRS 90

İsa Məsih Qolqotada ölür

Pilat nəyə görə İsanın öldürülməsini əmr edir?

DƏRS 91

İsa Məsih dirilir

İsa Məsihin ölümündən sonrakı günlərdə hansı möhtəşəm hadisələr baş verir?

DƏRS 92

İsa Məsih balıqçılara görünür

O şagirdlərin diqqətini çəkmək üçün nə edir?

DƏRS 93

İsa Məsih göyə qayıdır

İsa Məsih göyə qayıtmazdan əvvəl şagirdlərinə çox vacib əmr verir.