İsa Məsih xalqa göylərdəki Padşahlıq haqda öyrədir. O, həmçinin onlara Allahın adının müqəddəs tutulması, Padşahlığının gəlməsi və yer üzündə Allahın iradəsinin yerinə yetməsi barədə dua etməyi öyrədir. Valideynlər, uşağınıza bu duanın mənasını izah edin. İsa Məsih Şeytanın onun sədaqətini sındırmasına yol vermir. İsa peyğəmbər özünə həvarilər seçir və onlar Padşahlığın əsasını təşkil edirlər. İsa Məsihin həqiqi ibadət üçün necə qətiyyət göstərdiyini vurğula. O, başqalarına kömək etmək istədiyi üçün xəstələri sağaldır, acları doyurur və hətta ölüləri dirildir. Bütün bu möcüzələrlə o, Padşahlığın gələcəkdə insanlar üçün nələr edəcəyini göstərir.