Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Müqəddəs Kitab bizə hansı xəbəri çatdırır?

Müqəddəs Kitabın zaman xətti

Müqəddəs Kitabın zaman xətti
 1. «Başlanğıcda...»

 2. B. E. Ə. 4026 Adəmin yaranması

 3.  B. E. Ə. 3096 Adəmin ölümü

 4.  B. E. Ə. 2370 Daşqın başlayır

 5.  B. E. Ə. 2018 İbrahimin doğulması

 6. B. E. Ə. 1943 İbrahimlə əhd bağlanır

 7.  B. E. Ə. 1750 Yusif qul kimi satılır

 8.  B. E. Ə. 1613-dən əvvəl Əyyub sınanır

 9.  B. E. Ə. 1513 Misirdən çıxış

 10.  B. E. Ə. 1473 İsraillilər Yuşənin rəhbərliyi altında Kənana daxil olur

 11. B. E. Ə. 1467 Kənanın əksər hissəsinin istilası başa çatır

 12.  B. E. Ə. 1117 Talut padşah kimi məsh olunur

 13.  B. E. Ə. 1070 Allah Davudla padşahlıq əhdi bağlayır

 14. B. E. Ə. 1037 Süleyman padşah olur

 15. B. E. Ə. 1027 Yerusəlimdə məbədin inşası başa çatır

 16. təxminən B. E. Ə. 1020 Nəğmələr nəğməsi tamamlanır

 17.  B. E. Ə. 997 İsrail padşahlığı iki yerə bölünür

 18.  təxminən B. E. Ə. 717 Məsəllərin toplanması bitir

 19.  B. E. Ə. 607 Yerusəlim darmadağın edilir; Babilə sürgün başlanır

 20.  B. E. Ə. 539 Kuruş Babili fəth edir

 21. B. E. Ə. 537 Sürgündə olan yəhudilər Yerusəlimə dönür

 22. B. E. Ə. 455 Yerusəlimin divarları bərpa olunur; 69 həftə başlanır

 23.  B. E. Ə. 443-dən sonra Məlaki peyğəmbərlik kitabını tamamlayır

 24.  təxminən B. E. Ə. 2 İsanın doğulması

 25. B. E. 29 İsa vəftiz olunur İsa Allahın Padşahlığı haqda təbliğ etməyə başlayır

 26. B. E. 31 İsa 12 həvarisini seçir; Dağüstü təbliğ adlanan nitqini söyləyir

 27.  B. E. 32 İsa İlazəri dirildir

 28.  B. E. 14 nisan İsa edam olunur (Nisan mart və aprel aylarına müvafiq gəlir)

 29. B. E. 16 nisan İsa dirildilir

 30.  B. E. 33 6 sivan Əllinci gün; müqəddəs ruhun tökülməsi (sivan may və iyun aylarına müvafiq gəlir)

 31. B. E. 36 Kornili məsihi olur

 32.  təxminən B. E. 47—48 Bulusun birinci təbliğ səyahəti

 33. təxminən B. E. 49—52 Bulusun ikinci təbliğ səyahəti

 34. təxminən B. E. 52—56 Bulusun üçüncü təbliğ səyahəti

 35.  Bulus Romada həbsdə olarkən məktublar yazır

 36.  B. E. 62-dən əvvəl İsanın anabir qardaşı Yaqub məktub yazır

 37.  B. E. 66 Yəhudilər Romaya qarşı üsyan qaldırır

 38. B. E. 70 Yerusəlim və məbəd romalılar tərəfindən darmadağın edilir

 39.  təxminən B. E. 96 Yəhya «Vəhy»i yazır

 40. təxminən B. E. 100 Həvarilərdən sonuncusu olan Yəhya ölür