Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Müqəddəs Kitab hekayələri

Hissə 8

Müqəddəs Kitabda yazılanlar yerinə yetir

Müqəddəs Kitabda yazılanlar yerinə yetir

Müqəddəs Yazılarda təkcə keçmişdə baş vermiş hadisələrdən deyil, gələcəkdə olacaq hadisələrdən də bəhs edilir. İnsanlar gələcəkdə nələr olacağını bilmirlər. Buna görə də əmin ola bilərik ki, Müqəddəs Kitabda yazılanları yalnız Allah deyə bilərdi. Allahın Kəlamında gələcək haqqında nə yazılıb?

Orada Allahın böyük müharibəsi haqqında yazılıb. Bu müharibədə Allah yer üzünü pis işlərdən və pis adamlardan təmizləyəcək, Öz xidmətçilərini isə qoruyacaq. Onun seçdiyi Padşah İsa Məsih Allaha xidmət edənlərin sülh və xoşbəxtliyini təmin edəcək. Onlar heç vaxt xəstələnməyəcək və ölməyəcəklər.

Biz Allahın yer üzündə Cənnət yaradacağına çox şadıq. Amma Cənnətdə yaşamaq istəyiriksə, gərək nə isə edək. Sonuncu hekayədə, Allahın Öz xidmətçilərinə hazırladığı gözəl xeyir-duaları almaq üçün nələr etməyin vacib olduğunu öyrənəcəyik. SƏKKİZİNCİ HİSSƏDƏ Müqəddəs Kitabın gələcək haqqında nələr dediyindən bəhs edilir.

 

BU BÖLMƏDƏ

HEKAYƏ 114

Nəhayət pisliyə son qoyulacaq

Nəyə görə Allah İsa Məsihin başçılığı altında olan ordusunu Har-Megidon müharibəsinə göndərir?

HEKAYƏ 115

Yer üzündə yeni Cənnət

Bir zamanlar insanlar yer üzündə cənnətdə yaşayıb və bu, yenidən olacaq.

HEKAYƏ 116

Əbədi yaşamaq üçün nə etməliyik?

Yehova Allahı və İsa peyğəmbəri tanımaq kifayətdir? Əgər kifayət deyilsə, onda daha nə lazımdır?