Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Müqəddəs Kitab hekayələri

 Hekayə 64

Süleyman məbəd tikir

Süleyman məbəd tikir

DAVUD, ölümündən əvvəl, Yehovanın məbədini tikmək üçün Allahdan aldığı göstərişləri oğlu Süleymana danışır. Süleyman padşahlığının dördüncü ilində məbədi tikməyə başlayır. Bu tikinti yeddi il yarımdan sonra başa çatır. Məbədin tikintisində on minlərlə adam işləyir və məbəd üçün külli miqdarda qızıl və gümüş xərclənir.

İbadət çadırında olduğu kimi, məbəddə də iki əsas otaq var. Amma bu otaqlar ibadət çadırındakı otaqlardan iki dəfə böyükdür. Süleyman Əhd sandığını məbədin içəri otağına, ibadət çadırında saxlanılan başqa əşyaları isə o biri otağa qoyur.

Məbəd tikilib qurtardıqdan sonra böyük bayram təşkil edilir. Şəkildə gördüyün kimi, Süleyman məbədin qarşısında diz çöküb Yehovaya dua edir: ‘Sən bütün göylərə sığmadığın halda mənim tikdiyim bu məbədəmi sığacaqsan?! Amma, ey Allahım, xalqın buraya üz tutub dua edəndə, xahiş edirəm, onu dinlə!’

Süleyman duasını qurtardıqda göydən od düşüb qurban kəsilmiş heyvanları yandırır. Sonra Yehova Allahın nuru bütün məbədi doldurur. Bu, Allahın duanı eşitdiyinə, Süleymanın tikdiyi məbəddən və onun duasından razı qaldığına işarə edir. İndi xalq ibadət etmək üçün çadıra deyil, məbədə gəlir.

Süleyman uzun müddət müdrikliklə rəhbərlik edir və xalq xoşbəxt yaşayır. Amma sonra o, başqa ölkələrdən olan və Yehovaya ibadət etməyən bir çox qadınlarla evlənir. Görürsən, onlardan biri bütə sitayiş edir? Bu qadınlar Süleymanı yoldan çıxarırlar, axırda o da başqa allahlara sitayiş etməyə başlayır. Bilirsən bu, Süleymana necə təsir edir? O qəddarlaşır və xalqla yaxşı rəftar etmir. Xalqın gözəl günlərinə son qoyulur.

Yehova Allah Süleymana bərk qəzəblənib deyir: ‘Padşahlığı sənin əlindən alıb başqa adama verəcəyəm. Bunu sənin sağlığında deyil, oğlun padşah olarkən edəcəyəm. Amma bütün padşahlığı və xalqı oğlunun əlindən almayacağam’. Gəl görək bu sözlər necə yerinə yetir.