Kontentə keç

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Dili seçin Azərbaycan

 VI BÖLMƏ

İsa peyğəmbərin xidmətinin son anlar

«Sənin padşahın gəlir» (Mətta 21:5).

İsa peyğəmbərin xidmətinin son anlar

BU BÖLMƏDƏ

FƏSİL 101

Beytaniyyədə Şimonun evində

İlazərin bacısı Məryəm mübahisəyə səbəb olan bir hərəkət edir. İsa Məsih ona qahmar çıxır.

FƏSİL 102

Padşah Yerusəlimə qoduğun belində daxil olur

Məsih ondan beş yüz il əvvəl deyilmiş peyğəmbərliyi yerinə yetirir.

FƏSİL 103

Məbədin yenidən təmizlənməsi

Yerusəlimdəki alverçilər, görünür, qanuni işlə məşğuldurlar, bəs onda nəyə görə peyğəmbər onları «quldur» adlandırır?

FƏSİL 104

Yəhudilər Allaha iman etdiklərini göstərəcəklər?

Məsihə iman etməklə imanı əməldə göstərmək arasında fərq varmı?

FƏSİL 105

Peyğəmbər əncir ağacı ilə iman dərsi verir

İsa Məsih imanın gücü haqda danışır və Allahın İsrail xalqını nəyə görə rədd etdiyini izah edir.

FƏSİL 106

Üzümlük barədə iki məsəl

Öz oğullarını üzümlükdə işləməyə göndərən ata barədə məsəlin və üzümlüyünü pis bağbanların əlinə verən adam haqda məsəlin mənasını öyrənin.

FƏSİL 107

Padşah toy ziyafətinə qonaq dəvət edir

İsa Məsihin danışdığı məsəl əslində peyğəmbərlikdir.

FƏSİL 108

Məsihi sözdə tutmağa cəhd edirlər

İsa Məsih əvvəlcə fərisiləri, sonra saddukiləri, axırda isə ona qarşı birləşən bütün düşmənlərini susdurur.

FƏSİL 109

İsa peyğəmbər əleyhdarlarını mühakimə edir

Nəyə görə İsa Məsih dini təlimlərin müxtəlifliyinə pis baxır?

FƏSİL 110

İsa peyğəmbərin məbəddəki son günü

İsa peyğəmbər dul qadının nümunəsini çəkərək güclü nəsihət verir.

FƏSİL 111

Həvarilər əlamət istəyir

İsa Məsihin söylədiyi peyğəmbərlik ilk öncə birinci əsrdə yerinə yetdi. Bəs ola bilərmi ki, bu peyğəmbərlik sonra daha böyük miqyasda da yerinə yetsin?

FƏSİL 112

Ağıllı qızlar haqda məsəl

Məgər İsa Məsih demək istəyirdi ki, onun həvarilərinin yarısı ağılı yarısı isə ağılsızdır?

FƏSİL 113

Çalışqan olmağa dair talant məsəli

İsa peyğəmbər məsəldə öz nöqteyi-nəzərini izah edir: «Kimdə varsa, ona daha çox veriləcək».

FƏSİL 114

Məsih «qoyunlara və keçilərə» hökm kəsir

İsa peyğəmbər məsəl çəkərək əbədi hökmün nəyin əsasında çıxarılacağını izah edir.

FƏSİL 115

Məsihin keçirəcəyi sonuncu Pasxa bayramı

Nəyə görə din xadimləri Yəhuda İskəryuta İsa peyğəmbəri satmaq üçün məhz otuz gümüş pul verirlər?

FƏSİL 116

Pasxa bayramında təvazökarlıq dərsi

İsa Məsih nökərlərin etdiyi işi görməklə həvarilərini təəccübləndirir.

FƏSİL 117

Ağanın şam yeməyi

İsa peyğəmbərin davamçıları hər il nisanın 14-ü onun təsis etdiyi mərasimi keçirməlidirlər.

FƏSİL 118

Kim daha böyükdür?

Həvarilər İsa peyğəmbərin bir az əvvəl verdiyi dərsi artıq unudublar.

FƏSİL 119

İsa Məsih — yol, həqiqət, həyat

İsa Məsih Allaha yaxınlaşmağın sirrini açır.

FƏSİL 120

Bəhrə gətirən budaqlar və Məsihin dostları

Hansı yollarla Məsihin davamçıları bəhrə gətirə bilərlər?

FƏSİL 121

«Cəsarətli olun! Mən dünyaya qalib gəldim»

Dünya İsa Məsihi edam etdiyi halda, o, dünyaya qalib gəldiyini necə deyə bilər?

FƏSİL 122

İsa Məsihin yuxarı mərtəbədəki yekun duası

O, aydın şəkildə göstərir ki, bəşəriyyətin xilasa yetişməsindən daha vacib işi həyata keçirib.

FƏSİL 123

Peyğəmbər qəm-qüssə içində dua edir

Nəyə görə Məsih Allahdan camı ondan uzaq etməsini istəyir? O, canını fidyə olaraq qurban verməkdən boyun qaçırır?

FƏSİL 124

Məsih xəyanətə uğrayır və həbs olunur

Zülmət qaranlıq olsa da, Yəhuda İsa Məsihi tapır.

FƏSİL 125

Hənnanın, sonra da Qayafanın yanına aparılır

Məsihin məhkəməsində haqq-ədalət təhrif olunur.

FƏSİL 126

Butrus İsa Məsihi danır

Necə ola bilər ki, Butrus kimi imanlı və sədaqətli insan belə asanlıqla İsa Məsihə arxa çevirsin?

FƏSİL 127

Əvvəl Sinedrionun, sonra Pilatın qarşısında

Yəhudi din xadimləri əsil niyyətlərini üzə çıxarırlar.

FƏSİL 128

Pilat və Hirod Məsihdə günah tapmır

Nəyə görə Pilat İsa Məsihə hökm çıxarması üçün onu Hirodun yanına göndərir? Məgər Pilatın İsa Məsihə hökm çıxarmağa ixtiyarı çatmırdı?

FƏSİL 129

Pilat bəyan edir: «Budur o adam!»

Peyğəmbərin sakit və vüqarlı duruşu hətta Pilatın da diqqətindən yayınmır.

FƏSİL 130

İsa Məsih edama aparılır

Nəyə görə İsa peyğəmbər kədərli qadınlara deyir ki, ondan ötrü yox, özlərindən, uşaqlarından ötrü ağlasınlar?

FƏSİL 131

Günahsız padşah işgəncə dirəyində

İsa Məsih yanında edam olunan cinayətkara böyük vəd verir.

FƏSİL 132

«Bu adam, doğrudan da, Allahın Oğlu imiş»

Günün günorta çağı qaranlığın çökməsi, güclü zəlzələnin olması, məbədin pərdəsinin tən ortadan cırılması yalnız bir şeyə işarə edir.

FƏSİL 133

İsa Məsihin cəsədi dəfnə hazırlanır

Nəyə görə İsa Məsihin cəsədini günəş batana qədər dəfn etməlidirlər?

FƏSİL 134

Sərdabə boşdur — Məsih dirilib!

Diriləndən sonra İsa Məsih ilk öncə həvarilərinə yox, qadın şagirdlərinə görünür.

FƏSİL 135

Dirilən İsa Məsih çoxlarına görünür

İsa Məsih dirildiyini şagirdlərinə necə sübut edir?

FƏSİL 136

Сəlilə dənizinin sahilində

Butrus İsa Məsihi sevdiyini necə göstərə bilər? Ona üç dəfə bunu etməyin yolunu xatırladırlar.

FƏSİL 137

Məsihi yüzlərlə adam görür

İsa Məsih diriləndən sonra hələ göyə qalxmamış şagirdlərinə nə alacaqlarını və bunun onlara faydasını dəfələrlə demişdi.

FƏSİL 138

Məsih Allahın sağındadır

İsa Məsih düşmənlərinə qarşı çıxana qədər nə etməlidir?

FƏSİL 139

Məsih Cənnət yaradıb təyinatını bitirir

İsa Məsih Padşahlığı Atasına təhvil verməzdən öncə çox şeyi həyata keçirməlidir.