Kontentə keç

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Dili seçin Azərbaycan

 III BÖLMƏ

İsa peyğəmbərin Cəlilədəki xidməti

İsa peyğəmbər bəyan edir: «Səmavi padşahlıq yaxınlaşır» (Mətta 4:17).

İsa peyğəmbərin Cəlilədəki xidməti

BU BÖLMƏDƏ

FƏSİL 20

Qanədəki ikinci möcüzə

İsa peyğəmbər 26 kilometr məsafədən naibin uşağını sağaldır.

FƏSİL 21

İsa peyğəmbər Nasirədəki sinaqoqda

İsa Məsihin dediyi sözlərdən sonra camaatın beyni qızır və onu öldürmək istədilər

FƏSİL 22

Şagirdlər balıq əvəzinə adam «ovlayacaq»

İsa şagirdləri balıq yox, adam ovlamağa çağırır

FƏSİL 23

Kəfərnahumdakı möcüzələr

İsa nəyə görə cini qovandan sonra ona insanlara İsanın Allahın Oğlu olduğunu deməsini qadağan edir?

FƏSİL 24

Müjdə Cəlilədə vüsət alır

İnsanlar İsanın yanına gəlirlər ki, şəfa tapsınlar, ancaq İsa onlara xidmətinin daha böyük məqsədi olduğunu başa salır.

FƏSİL 25

Cüzamlı şəfa tapır

Sadə, eyni zamanda güclü sözlərlə İsa sübut etdi ki, şəfa verdiyi insanları, həqiqətən də, sevir.

FƏSİL 26

«Günahların bağışlandı»

İsa günahla xəstəliklər arasında hansı əlaqənin olduğunu göstərir?

FƏSİL 27

Mətta şagird olmağa dəvət olunur

Nəyə görə İsa Məsih qatı günahkarlarla bir süfrə arxasında oturur?

FƏSİL 28

Nəyə görə İsa peyğəmbərin şagirdləri oruc tutmurlar?

İsa peyğəmbər cavab olaraq tuluq barədə məsəl çəkir.

FƏSİL 29

Şənbə günündə görülən savab iş

Nəyə görə yəhudilər İsanın 38 il xəstə olan adamı sağaltdığına tənqidi yanaşırlar?

FƏSİL 30

İsa peyğəmbərin Allahla münasibəti

Yəhudilərin fikrincə, İsa özünü Allaha bərabər tutur, lakin İsa aydın şəkildə izah edir ki, Allah ondan qat-qat üstündür.

FƏSİL 31

Şənbə günü sünbül dərmək olar?

Nəyə görə İsa Məsih özünü «şənbənin ağası» adlandırır?

FƏSİL 32

Şənbə günü hansı işləri görmək olar?

Bir-birinə düşmən olan saddukilər və fərisilər bu məsələdə əlbir olur.

FƏSİL 33

Əşiya peyğəmbərin sözləri yerinə yetir

Nəyə görə İsa sağaltdığı kəslərə onun kimliyi və nə etdiyi barədə heç kimə heç nə deməməyi tapşırırdı?

FƏSİL 34

İsa peyğəmbər on iki həvari seçir

Həvari ilə şagirdin arasında hansı fərq var?

FƏSİL 35

Məşhur Dağüstü vəz

İsa peyğəmbərin Dağüstü vəzindən əsas fikirlərin izahatını oxuyun.

FƏSİL 36

Roma zabitinin güclü imanı

Yüzbaşının hansı hərəkəti İsa Məsihi valeh edir?

FƏSİL 37

Peyğəmbər dul qadının oğlunu dirildir

İsa peyğəmbərin möcüzəsini görənlər bu möcüzələrin nə məna kəsb etdiyini anlayırlar

FƏSİL 38

Yəhya hər şeyi Məsihin dilindən eşitmək istəyir

Nəyə görə Yəhya İsanın Məsih olub-olmadığını soruşur? Yəhya şübhə edir?

FƏSİL 39

Ürəyi küt nəslin vay halına

İsa Məsih deyir ki, Hökm günü Sidon şəhərinin cəzası onun xidmətinin mərkəzi olan Kəfərnahum şəhərindən yüngül olacaq.

FƏSİL 40

Mərhəmət dərsi

Ehtimal ki, fahişə olan qadına günahlarının bağışlandığını deməklə İsa peyğəmbər Allahın qanununu pozmağın qəbahət olmadığınımı demək istəyir.

FƏSİL 41

Möcüzənin mənbəyi

İsa peyğəmbərin qardaşları hesab edirlər ki, onun başına hava gəlib.

FƏSİL 42

İsa peyğəmbər fərisiləri tənbeh edir

Yunus peyğəmbərin əlaməti nədir?

FƏSİL 43

Allahın Padşahlığı barədə məsəllər

İsa Məsih Allahın Padşahlığını hər tərəfli izah etmək üçün səkkiz məsəl çəkir.

FƏSİL 44

İsa peyğəmbər fırtınanı ram edir

İsa peyğəmbər küləyi və dalğaları sakitləşdirməklə gələcəkdə padşahlıq edəcəyi vaxt həyatın necə olacağını göstərir.

FƏSİL 45

Cinlərə meydan oxuyan peyğəmbər

İnsanın içinə bir yox, bir neçə cin girə bilər?

FƏSİLƏ 46

Kimsə İsa peyğəmbərin əbasına toxunur

Bu təsirli hadisədə İsa peyğəmbərin gücünün və mərhəmətinin bariz sübutudur.

FƏSİL 47

Yairin qızı dirilir

İsa peyğəmbər ölən uşağın yatdığını deyəndə hamı gülür. İsa peyğəmbər onların bilmədiyi nəyi bilir?

FƏSİL 48

Qüdrətli peyğəmbəri Nasirədə də qəbul etmirlər

Nəsranilər İsanı təlim və möcüzələrinə görə yox, başqa səbəbə görə qəbul etmirlər

FƏSİL 49

Cəlilədə təlim və təbliğ işi

«Səmavi Padşahlıq yaxınlaşıb» sözləri əslində nə məna daşıyır?

FƏSİL 50

Təbliğdəki təqiblərə hazırlıq

Nəyə görə İsa peyğəmbər şagirdlərə təqiblərlə üzləşəndə qaçmağı buyurur? Axı onlar ölümdən qorxmamalı idilər.

FƏSİL 51

Ad günündə qətl

Hirod öz ad günündə Səlimənin rəqsini bəyənir və ondan nə istədiyini soruşur. Qızın arzusu gözlənilməz olur.

FƏSİL 52

Peyğəmbər minlərlə insanı doyurur

İsa peyğəmbərin bu möcüzəsi o qədər əhəmiyyətlidir ki, müjdələrin dördündə də qələmə alınıb.

FƏSİL 53

Təbiət qüvvələri üzərində ixtiyar sahibi

İsa Məsihin suyun üzü ilə getməsindən və küləyi sakitləşdirməsindən şagirdlər nə öyrənirlər?

FƏSİL 54

İsa Məsih həyat çörəyidir

Camaatın uzun yol qət edib onun yanına gəlməsinə baxmayaraq, nəyə görə İsa peyğəmbər onları danlayır?

FƏSİL 55

Məsihin sözləri camaatı çaş-baş qoyur

İsa peyğəmbərin öyrətdiyi bəzi təlimlər şagirdlərini çaş-baş qoyur və onlar daha onun ardınca getmirlər.

FƏSİL 56

Adamı əslində nə murdar edir?

İnsanı ağzına girən, yoxsa ağzından çıxan murdar edir?

FƏSİL 57

Peyğəmbər qıza və kar bir adama şəfa verir

Nəyə görə İsa peyğəmbər qadının xalqını küçüyə bənzədəndə o incimədi?

FƏSİL 58

Bərəkətli çörək və fərisilərin mayası

Nəhayət, şagirdlər peyğəmbərin hansı mayadan danışdığını başa düşürlər.

FƏSİL 59

İnsan oğlu kimdir?

Padşahlığın açarları nə üçündür? Onları kim istifadə edir və necə?

FƏSİL 60

Məsihin calalını əks etdirən görüntü

Kimin görkəmi dəyişir və bu, nə deməkdir?

FƏSİL 61

Peyğəmbər içinə cin girmiş oğlanı sağaldır

İsa peyğəmbər deyir ki, oğlanı sağalda bilməmələrinin səbəbi imanlarının zəif olması ilə əlaqədardır. Bəs kimin imanı ilə əlaqədardır? Oğlanın, atanın, yoxsa şagirdlərin?

FƏSİL 62

Təvazökarlıq dərsi

Yekə kişilər uşaqlardan dərs götürməlidirlər.

FƏSİL 63

Peyğəmbərin daha vacib məsləhəti

İki nəfər arasında yaranan münaqişəni həll etmək üçün üç addım.

FƏSİL 64

Bağışlamağın vacibliyi

İsa peyğəmbər rəhmsiz nökər barədə məsəlin əsasında göstərir ki, bizim başqalarını bağışlayıb-bağışlamamağımız məsələsinə Allah ciddi yanaşır.

FƏSİL 65

Peyğəmbərin yol boyu verdiyi təlimlər

Peyğəmbər üç nəfərlə etdiyi söhbətdə onun ardınca getməyə nəyin mane ola biləcəyini açıqlayır.