Kontentə keç

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Dili seçin Azərbaycan

Məsəllər göstəricisi

Məsəllər göstəricisi

Rəqəmlər fəsli göstərir

ağanın gəlişinə hazır olan nökərlər 78

ağcaqanadı süzgəcdən keçirib, dəvəni diri-diri udmaq 109

anbarlar tikən varlı adam 77

ata diləkləri yerinə yetirməyə hazırdır 35

bağbanlar bağ sahibinin oğlunu öldürürlər 106

bazar meydanında oturan uşaqlar 39

buğda öləndə çoxlu bar verir 103

buğda və alaq otları 43

çöldə gizlədilmiş xəzinə 43

çöldən qayıdan nökər 89

dar qapı 35

daş üzərində tikilmiş ev 35

dəvənin iynə deşiyindən keçməsi 96

dəvətli qonaqlar bəhanə tapırlar 83

dul qadın və hakim 94

dünyanın duzu 35

evin təməli 35

əkinçi 43

əlini xışın üstünə qoymaq 65

əncir ağacı 79

fərisilərin mayası 58

həqiqi meynə 120

xardal toxumu və iman 89

xardal toxumu və Padşahlıq 43

xeyirxah səməriyyəli 73

insan tutan balıqçılar 22

israrlı dost 74

işçilərə ödənilən dinar 97

itmiş dirhəm 85

itmiş qoyun 63

miş oğul 86

iynə deşiyi 96

kasıbları qonaq dəvət etmək 83

qardaşın gözündə çöp 35

qatil bağbanlar 106

qiymətli mirvari 43

uşlar və zanbaqlar 35

qüllə tikmək 84

maya unla qarışdırılır 43

mina 100

mirvariləri donuzların qabağına atmamaq 35

murdar ruh qayıdır 42

müxtəlif növ torpaqlara düşən toxumlar 43

dürüst nökərbaşı 87

on qız 112

padşah böyük məbləğdə borcu bağışlayır 64

padşah döyüşə gedib-getməməyi götür-qoy edir 84

padşahın toy ziyafəti 107

pul borclu olan iki nəfər 40

rəhimsiz nökər 64

sadiq nökərbaşı 78

sadiq və ağıllı nökər 111

talant 113

tapılan gümüş pul 85

təzə parçanı köhnə paltara tikmək 28

tor 43

toyuq cücələrini toplayır 110

üzümlükdəki işçilər 97

üzümlüyə göndərilmiş iki övlad 106

varlı adam və İlazər 88

vergi yığan və fərisi 94

yaxşı Çoban 80

yatan əkinçi 43

yeni şərab, köhnə tuluq 28

yuxarı başda oturmağı seçmək 83

ÇƏRÇİVƏLƏR GÖSTƏRİCİSİ

«Pak olmaq vaxtları yetişəndə» 6

Sevindirici səyahətlər 10

Səməriyyəlilər kimlər idi? 19

İnsanın içinə girən cin 23

Oruc tutmaq barədə məsəl 28

Təkrar biliyin anasıdır 35

Qan damlalarına bənzər tər 123

Qan tarlası 127

Qamçı 129

Dirək 132