Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

İsa peyğəmbər. Yol, həqiqət, həyat

 I BÖLMƏ

İsa peyğəmbər xidmətinə başlamazdan öncə

«O, böyük olacaq» (Luka 1:32).

İsa peyğəmbər xidmətinə başlamazdan öncə

BU BÖLMƏDƏ

FƏSİL 1

Allahdan nazil olan iki xəbər

Cəbrayıl mələyin çatdırdığı xəbərə inanmaq çətindir.

FƏSİL 2

O doğulmazdan öncə ehtiram görür

İlsəba və bətnindəki uşaq İsanı necə izzətləndirir?

FƏSİL 3

Yolu hazırlayan doğulur

Möcüzəvi şəkildə Zəkəriyyənin dili açılır və vacib bir peyğəmbərlik edir.

FƏSİL 4

Ərdə olmayan qız hamilədir

Məryəm Yusifə başqa bir kişidən yox, müqəddəs ruh vasitəsilə hamilə olduğunu deyəndə Yusif Məryəmə inanırmı?

FƏSİL 5

İsa peyğəmbər harada və nə vaxt doğulub?

Nəyə əsasən demək olar ki, İsa dekabrın 25-də anadan olmayıb?

FƏSİL 6

Vəd edilmiş uşaq

Yusif və Məryəm körpə İsanı məbədə gətirirlər. İxtiyar yaşında olan iki israilli İsanın gələcəyi barədə peyğəmbərlik edirlər.

FƏSİL 7

Münəccimlər körpəni görməyə gəlir

Nəyə görə Şərqdə gördükləri ulduz onları bəri başdan qatil padşah Hirodun yanına gətirdi, İsanın yox?

FƏSİL 8

Onlar zalım padşahdan qaçırlar

İsanın həyatının erkən illərində Məsihə aid üç peyğəmbərlik yerinə yetir.

FƏSİL 9

Peyğəmbər nasirədə böyüyür

İsanın neçə bacı-qardaşı var?

FƏSİL 10

Yerusəlimə səyahət

Yusiflə Məryəm təşviş içində İsanı axtarırlar. İsa valideynlərinin onun harada olduğunu bilmədiklərinə təəccüblənir.

FƏSİL 11

Vəftizçi Yəhya yol hazırlayır

Yəhudi din xadimləri olan fərisi və saddukilərdən də bəziləri Yəhyanın yanına gəlir və o, onları mühakimə edir. Nəyə görə?