Kontentə keç

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Dili seçin Azərbaycan

İsa peyğəmbərin yaşadığı və təlim verdiyi ərazi

İsa peyğəmbərin yaşadığı və təlim verdiyi ərazi

Xəritədə göstərilir

 • FİNİKİYA

 • CƏLİLƏ

 • DEKAPOL

 • SƏMƏRİYYƏ

 • PEREYA

 • YƏHUDİYYƏ

 • Sidon

 • Sarfat

 • Sur

 • Dəməşq

 • Hərmun d.

 • Filipi Qeysəriyyəsi

 • Xorəzin

 • Beytsəyda

 • Kəfərnahum

 • Rafana

 • Qanə

 • Məcdən

 • Cəlilə dənizi

 • Gergesa

 • Təbəriyyə

 • Hippo(s)

 • Dion

 • Kanafa

 • Nasirə

 • Qadara

 • Abila

 • Nain

 • Skifopol (Beyt-Şəən)

 • Beytaniyyə? (İordanın o tayındakı)

 • Pella

 • Salim

 • Aynon

 • Sebaste (Səməriyyə)

 • Gerasa

 • Sixar

 • Qərizim d.

 • Yaqubun quyusu

 • İordan çayı

 • Arimatay

 • Əfraim

 • Filadelfiya (Rabbah)

 • Əriha

 • Rama

 • İmmas

 • Yerusəlim

 • Beytfəci

 • Beytaniyyə

 • Beytləhm

 • Həbrun

 • Yəhudiyyə çöllüyü

 • Şor dəniz(Ölü dəniz)

 • YERUSƏLİM ƏRAZİSİ

 • Rama

 • İmmas

 • Zeytun dağı

 • Yerusəlim

 • Beytfəci

 • Beytaniyyə

 • Beytləhm